จิตวิทยาการกีฬา

จิตวิทยาการกีฬา

การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยกับการพัฒนากีฬาชาติ (ตอนที่ 1)

27 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ เป็นช่วงเวลาของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 (นนทรีเกมส์) โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)

Read More
จิตวิทยาการกีฬา

กอล์ฟกับเด็กๆ

กล่าวถึงความสุขของเด็ก ๆ นอกจากได้เล่นกีฬา ได้วิ่งเล่น และทำอะไรที่ชอบแล้ว ยังมีวันหนึ่งของชีวิตที่เชื่อว่าเด็กหรือเราตอนเป็นเด็กอยากให้มี อยากให้ถึงวันนั้น นั่นคือวันเด็กและงานวันเด็ก

Read More
จิตวิทยาการกีฬา

สวัสดีปีใหม่ เล่นกอล์ฟมีความสุข

52 สัปดาห์ ผ่านไปอย่างรวดเร็ว และน่าจะเป็นอีกรอบของหนึ่งปีที่เราคงได้พบกับความสุขและทุกข์ปะปนกันไป ในความสุขและความทุกข์นั้น ก็น่าจะมาจากทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

Read More
จิตวิทยาการกีฬา

ทำอย่างไรให้เราเล่นกอล์ฟได้ดีและมีความสุขมากขึ้น

การที่นักกีฬากอล์ฟจะสามารถเล่นกอล์ฟได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจากการผสมผสานจากทั้ง 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่

Read More
จิตวิทยาการกีฬา

ทำอย่างไรให้เราออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและมีผลดีต่อสุขภาพ

การรับรู้ว่ามนุษย์จะมีสุขภาพที่ดีได้ ต้องมีเรื่องของการออกกำลังกายหรือการมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม (ในเชิงคุณภาพและปริมาณ) รับประทานอาหารที่เพียงพอ รวมทั้งการพักผ่อน

Read More
จิตวิทยาการกีฬา

จิตวิทยาฟุตบอลจตุรมิตร

เมื่อกล่าวถึงการพัฒนานักกีฬาให้มีความสามารถสูงสุด เรามักจะนึกถึงการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง โดยในองค์ประกอบย่อยของวิทยาศาสตร์การกีฬา

Read More
จิตวิทยาการกีฬา

จิตวิทยาการกีฬากับการแข่งขันในเอเชียนเกมส์ 2023

ในฐานะนักจิตวิทยาการกีฬาทีมของชาติไทยที่ส่งนักกีฬามากกว่า 900 คนเข้าร่วมการแข่งขันที่หางโจว ประเทศจีน ระหว่าง 23 กันยายน ถึง 8 ตุลาคม 2566 การทำหน้าที่นักจิตวิทยาการกีฬา

Read More
จิตวิทยาการกีฬา

อยู่กับปัจจุบัน และการกลับมา ในการเล่นกีฬา

โยโควิช นักกีฬาเทนนิสระดับอาชีพและแชมป์แกรนสแลม 24 รายการ ให้ข้อคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาในการเล่นกีฬาว่ามีความสำคัญและนักกีฬาต้องเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ

Read More
จิตวิทยาการกีฬา

ดนตรีกับการเพิ่มความสามารถในการเล่นกีฬา (2)

ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ประเทศมาเลเซีย ที่ University of Science Malaysia ที่ได้มีโอกาสได้ไปบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับทราบผลการวิจัยทางด้านจิตวิทยาการกีฬา

Read More
จิตวิทยาการกีฬา

Holistic Approach ในการพัฒนาจิตใจนักกีฬา

นอกจากการเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถในการเล่นกีฬาแล้ว การเป็นนักกีฬาที่มีชีวิตที่ดีถือว่าเป็นเรื่องที่เหนือกว่าการเป็นนักกีฬาเก่งและประสบความสำเร็จในการเล่นกีฬาด้วยซ้ำ ดังนั้นการเล่นกีฬาที่ดีจริงๆ

Read More
จิตวิทยาการกีฬา

ทำไมอาเจียนในการแข่งขันกีฬา

มีผู้ปกครองมาขอรับคำปรึกษาผมเกี่ยวกับการเล่นกีฬาของลูกอายุ 12 ปี สาเหตุหลักๆของการมาพูดคุยกันคือลูกที่เป็นนักกีฬา อาเจียนจากก่อนและระหว่างการแข่งขัน การอาเจียนดังกล่าวจากข้อมูลที่ได้

Read More
จิตวิทยาการกีฬา

การแข่งขันที่เพิ่มระดับความเข้มข้นในการเล่นกอล์ฟ

เมื่อผมมีโอกาสในการเล่นกอล์ฟกับพี่ๆ เพื่อนๆและน้องๆ โดยมีเป้าหมาการเล่นส่วนใหญ่เพื่อสุขภาพและสังคม มีความสบายใจและสนุกมากกว่าเพราะไม่ได้สนใจที่ผลที่เกิดขึ้น

Read More
จิตวิทยาการกีฬา

ผู้นำในวันแรก ผู้ตามในวันต่อมา ทำไมไม่ได้แชมป์ในการแข่งขัน

ประเด็นนี้ นักกอล์ฟเพื่อการแข่งขันหลายคน น่าจะมีประสบการณ์ และได้ผลออกมาในทำนองนี้ จริงๆแล้ว ไม่ได้เกิดขึ้นนักกอล์ฟที่แข่งขันใหม่ หรือในระดับอาชีพ เราจะไม่เห็นผู้นำในวันแรก

Read More