Golftime One Day Tour

Golftime One Day Tour Round 5
presented by SEVENTH SENSE HOLDING

สนามแข่งขัน : สุวรรณภูมิ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ หนองจอก กรุงเทพฯ

วันแข่งขัน : วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565

วันปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565

เริ่มเวลา 7.00 น. ปล่อยตัวพร้อมกัน 9 หลุม ( ฝั่ง North และ ฝั่ง East )

>>> สมัครแข่งขัน สนามที่ 5 คลิกที่นี่ <<<

Golftime One Day Tour เป็นการแข่งขันที่จำลองการจัด ตามมาตรฐานของการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพในระดับทัวร์นาเม้นท์ เพื่อเปิดโอกาสให้ นักกอล์ฟอาชีพ ที่ยังไม่มีคะแนนสะสมสูงถึงตามข้อกำหนด ตลอดจนนักกอล์ฟสมัครเล่นฝีมือดีทั่วไป ที่ต้องการหาประสบการณ์ร่วมทดสอบฝีมือ จากการแข่งขันในระดับอาชีพ นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่จะสนับสนุน และพัฒนาวงการกอล์ฟไทย ให้มีการเติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็ง

รูปแบบการแข่งขัน : สโตรคเพลย์ 18 หลุม แข่งให้เสร็จสิ้นภายใน 1 วัน, ปล่อยตัวพร้อมกัน 10 หลุม เริ่มเวลา 7.00 น.

ระยะแข่งขัน
นักกอล์ฟอาชีพชาย และนักกอล์ฟสมัครเล่นชาย 6,800 – 7,200 หลา
นักกอล์ฟอาชีพอาวุโส นักกอล์ฟสมัครเล่นอาวุโส และนักกอล์ฟสตรี 6,200 – 6,600 หลา

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
– นักกอล์ฟอาชีพ (Touring Pro) และนักกอล์ฟอาชีพประเภทผู้ฝึกสอน (Teaching Pro) ของสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ที่มีอันดับเงินรางวัลสะสมของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยปี 2021 ตั้งแต่อันดับที่ 61 ขึ้นไป และ นักกอล์ฟที่มีอันดับเงินรางวัลของ All Thailand Tour ปี 2021 ตั้งแต่อันดับที่ 61 ขึ้นไป
– นักกอล์ฟอาชีพอาวุโสแห่งประเทศไทยและ Champion Tour อันดับเงินรางวัลปี 2021 ตั้งแต่อันดับที่  6  ขึ้นไป
– นักกอล์ฟอาชีพสตรีที่มีคะแนนสะสมของสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี อันดับเงินรางวัลปี 2021 ตั้งแต่อันดับที่ 11 ขึ้นไป
– นักกอล์ฟอาชีพต่างประเทศทั้งชายและหญิง ที่รับรองโดยสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย (ลงแข่งขันในรายการของสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย)
– นักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วไป ทั้งชาย หญิง และอาวุโส (อายุ 50 ปีขึ้นไป ณ วันทำการแข่งขัน) นักกอล์ฟสมัครเล่นที่ประสงค์จะรักษาสถานะภาพนักกอล์ฟสมัครเล่นต้องทำตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนด
– ไม่อนุญาตให้นักกอล์ฟอาชีพทั้งชายและหญิงที่มี Tour Card แข่งขันในรายการต่างประเทศ เข้าแข่งขันในรายการนี้

เงินรางวัล รวม 200,000 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ต่างประเทศ 15%) / levy fee 3% Money Breaking ตามที่แนบผู้ที่ได้อันดับที่ 1-40 เท่านั้น (ไม่มีเสมอ) จะได้รับเงินรางวัล, นักกอล์ฟสมัครเล่น ที่ต้องการรักษาสถานะภาพสมัครเล่น ต้องไม่ประสงค์จะรับเงินรางวัลใด ๆ

การรับเงินรางวัล : โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
– ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ชาวต่างประเทศ 15%
– นักกอล์ฟที่ได้อันดับที่ 1 และ อันดับที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนด จะต้องอยู่ในพิธีการมอบรางวัลจนเสร็จสิ้น

ตารางเงินรางวัล

ค่าสมัคร : ค่าสมัคร 2,000 บาท (ราคานี้ ไม่รวม แคดดี้ 380 บาท, รถกอล์ฟ 650 บาท) อนุญาตให้ใช้รถกอล์ฟได้
โอนเงินค่าสมัคร ไปที่ ธ.กสิกรไทย ชื่อบัญชี บริษัท กอล์ฟไทม์ ซินดิเคท จำกัด ออมทรัพย์ สาขา ถ.รามอินทรา (088 2 10991 9) พร้อมส่งสลิปการโอนเงินในหน้าสมัครแข่งขัน หรือส่งเข้า Line Openchat : Golftimenewspaper หรือกล่องข้อความ Facebook fanpage : Golftimefanpage

การถอนตัว : ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งกับคณะกรรมการ ก่อน วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 หากเกินเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับค่าสมัครคืน เว้นแต่มีเหตุผลทางการแพทย์ที่มีใบรับรองแพทย์ หรือได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายจัดการแข่งขัน และจะคืนค่าสมัครโดยวิธีโอนเข้าบัญชีของผู้สมัครเท่านั้น

จำนวนผู้เข้าแข่งขัน ไม่เกิน 144 คน

เงื่อนไขการใช้เครื่องวัดระยะ : ผู้เล่นสามารถใช้เครื่องวัดระยะ ที่ไม่สามารถวัดสโลปได้ (ปิดสโลป) ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ GPS ทุกชนิด รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ

การใช้แคดดี้ : อนุญาตให้ใช้แคดดี้ส่วนตัวได้ และต้องปฏิบัติตามระเบียบของสนามอย่างเคร่งครัด ถ้าละเมิดผู้เล่นอาจถูกปรับโทษและปรับเงินได้

รายละเอียดเพิ่มเติม www.golftime.co.th, FB : Golftimefanpage, 089-674-2455

หมายเหตุ : ผู้สมัคร ต้องมีเอกสารแสดงการฉีดวัคซีน อย่างน้อย 2 เข็ม หรือแสดงผลตรวจ ATK เป็นลบ ก่อนการแข่งขันไม่เกิน 48 ชั่วโมง ในวันแข่งขัน

ผู้จัดการแข่งขัน : บริษัท กอล์ฟไทม์ซินดิเคท จำกัด


Golftime One Day Tour Round 1
by Estēe Lauder
วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2565 – สุวรรณภูมิ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่คลับ ( West-South )

>>> ผลการแข่งขัน สนามที่ 1 คลิกที่นี่ <<<


Golftime One Day Tour Round 2
by Estēe Lauder
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 – สุวรรณภูมิ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่คลับ ( West-South )

>>> ผลการแข่งขัน สนามที่ 2 คลิกที่นี่ <<<


Golftime One Day Tour Round 3
by Estēe Lauder
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 – สุวรรณภูมิ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่คลับ ( West-South )

>>> ผลการแข่งขัน สนามที่ 3 คลิกที่นี่ <<<


Golftime One Day Tour Round 4
presented by Seventh Sense Holding
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 – สุวรรณภูมิ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่คลับ ( West-South )

>>> ผลการแข่งขัน สนามที่ 4 คลิกที่นี่ <<<


Golftime One Day Tour Round 5
presented by Seventh Sense Holding
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 – สุวรรณภูมิ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่คลับ ( North – East )

>>> สมัครแข่งขัน สนามที่ 5 คลิกที่นี่ <<<


Golftime One Day Tour
Order of Merit

>>> ตารางเงินรางวัลสะสม <<<