การคิดแต้มต่อด้วยระบบ Callaway

การคิดแต้มต่อด้วยระบบ Callaway

1. ให้ตรวจดูว่าคะแนนรวมทั้ง 18 หลุม ของท่านตรงกับ การปรับแต้มต่อ ใดทางช่องขวา
ท่านจะได้จำนวนหลุมในการปรับแต้มต่อขั้นแรกเท่านั้น
เช่น หากคะแนนรวม 18 หลุม ของท่านได้ 94 คะแนน ท่านจะได้ปรับแต้มต่อ 2 หลุมครึ่ง
คะแนนที่แย่ที่สุด 3 หลุม* ของท่านคือ 9, 8, 7
ท่านจะได้ปรับแต้มต่อขั้นแรก ( 9+8+3.5 ) = 20.5 => 21

2. คะแนนรวมทั้ง 18 หลุม ของท่าน ตรงกับ การหักแต้มต่อ ใดทางช่องล่างสุด
นำคะแนนการปรับแต้มต่อขั้นแรก (ที่ได้จาก ข้อ 1.) มารวมกับ คะแนนในช่องล่าง
ก็จะได้เป็นแต้มต่อ** ในการแข่งขันครั้งนี้
เช่น คะแนนรวม 18 หลุม ของท่านได้ 94 คะแนน
ปรับแต้มต่อขั้นแรก คือ 21 การหักแต้มต่อคือ (+1)
แต้มต่อของท่านคือ 21(+1) = 22

3. คะแนนสุทธิ (Net Score) จะใช้คะแนนตีจริงทั้งหมด*** หักออกจากแต้มต่อ (ที่ได้จาก ข้อ 2.)
ดังนั้น คะแนนสุทธิ (Net Score) ของการแข่งขัน คือ 94 – 22 = 72

หมายเหตุ
* คะแนนของหลุมที่นำมาคิดแต้มต่อ ไม่เกิน 2 เท่า ของ พาร์ ในหลุมนั้นๆ
** แต้มต่อต่ำสุด 0 สูงสุดไม่เกิน 24
*** ใช้คะแนนตีจริงทั้งหมด แม้ว่าจะตีเกิน 2 เท่าของพาร์ก็ตาม