ผลการแข่งขัน สนามที่ 3

Chang Amateurs Championship 2021
ปาริชาติ อินเตอร์เนชั่นแนล กอล์ฟ ลิงค์
วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564

แชมเปี้ยนชิพไฟลท์ ( 0-6.9 )

ชื่อOutInG
นายสุนทร แก้วมณี (หลุม 18 เบอร์ดี้)383876
นายภานุพันธ์  อินปัน (หลุม 18 พาร์) 413576
นายสำราญ ทิวาลัย344377
นายพฤทธิ์พล สัตยาพงษ์404080
นายณัฐพล  นำรอดภัย394281
นายสายชล เชิงลำ424183

ไฟลท์ เอ. ( 7-12.9 )

ชื่อOutInGHCNet
นายศิกษัต สิทธิประเวช3744819.371.7
นายฉัตรชัย ลำพุทธา4139807.672.4
นายปกรณ์ โมชดารา404080773
นายกิตติ สิทธิประเวช39458410.873.2
นายอรรถสิทธิ์ ลือนาม3943828.873.2
นายนรินทร์ รมณียกุล40468612.673.4
พ.อ.สกล สุขปั้น44438712.974.1
นายวัชร สังข์ต้อง41448510.974.1
นายกิตติคม คล้ายแก้ว4143849.874.2
นายธีระชัย จันทร์​เทศ​44418510.874.2
นายบุญมา ฉายา44428611.674.4
นายสมสมัย แก้วบุตรดี42458712.574.5
นายณัฐวุฒิ สิงห์สถิตย์4143849.274.8
นายพงศกร เหล่าภักดี40458510.174.9
นายวิชัย ธีระอรรถเวช 4341848.675.4
นายมรุต อุทัยวัฒนานนท์4043837.275.8
นายนิคม ฤทธิ์งาม4444881276
นายเกียรติศักดิ์ คงเขียว4046869.876.2
นายนิธิพัฒน์ ม่วงคร้าม44438710.176.9

ไฟลท์ บี. ( 13-18.9 )

ชื่อOutInGHCNet
นายชัยยศ อินทร์อุดม40458513.171.9
นายวิโรจน์ หนูสอน46449015.674.4
นายพนม ทิพยาวงศ์50429217.374.7
นายกิตติเดช กลแกม44469014.975.1
นายณัฐกิตติ์ ธนินดิษฐาพงศ์47428913.675.4
นายธีรศักดิ์ เวชศาสตร์43468913.575.5
นายประเสริฐ โชคจินดาชัย44458913.575.5
นายชัยพร ช่อฮวด43468913.575.5
นายสายชล เพ็ชรนิล45459014.275.8
นายประเสริฐ ประยูรเธียร47489518.976.1
นายจิรศักดิ์ รัตนสุภา46499518.676.4
นายทวีลาภ ปี่แก้ว43489113.977.1
ดร.วิชิต อิ่มอารมย์4448921478
นายสุชาติ กิจสุภาพศิริกุล44499314.778.3
นายจารุกิตติ์ คำทะริ51469718.378.7
นายณัฐพงษ์ แสนทวีสุข45519617.178.9

ไฟลท์ ซี. ( 19-24 )

ชื่อOutInGHCNet
นายอัจฉริยะ สิริทวีวัฒน์45509520.174.9
นายชัชวาลย์ ทองเงิน49489721.175.9
นายอัครพัชร์ วรวณิชย์สกุล47531002476
นายชัยยา เบ้าพิมพา 47519821.876.2
นายศรุต รัฐรพี47499619.276.8
นายมานิตย์ ฉิมพรัด46519720.276.8
นายวิชิต พงษ์ชมพร48509820.777.3
นายเสน่ห์ ชนะหาญ47519820.677.4
นายวัฒนา จัตตุพร514910022.277.8
ผอ.บุญเทียน จันสุข5246982078
นายวรศักดิ์ เมฆยิ้ม4851992178
นายนิติพงษ์ พุดภูงา4851992178
นายสมพงษ์ จิตรไพบูลย์รักษ์50531032479
นายถกน มิ่งแก้ว475410121.679.4
นายชัยยุทธ์ เสาวคนธ์48561042480
นายธนัง นิยมเจนค้า564910523.481.6
เด็กชายอมเรศ คำสม495310220.481.6
นายบรรจง อำไพวิกรัย525310523.481.6
นายนิรัญ มามี495510422.281.8
นายธนกร ชยธนาสิน515610723.483.6
นายรณวร คำสม53551082484
นายฉัตรชัย จิตรไพบูลย์รักษ์535410722.884.2
นายจิรัฎฐ์ ศิระพงษ์จินดา515710821.686.4
นายกฤษณะพงษ์ บูรณะสัมฤทธิ60531132489
นายสุริยง สุวรรณราช555811322.890.2
นายวรินทร จิรายุวณิช565811423.490.6
นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย606812824104

ไฟลท์ สุภาพสตรี ( 0-24 )

ชื่อOutInGHCNet
คุณกษมน มาวิมล44438714.972.1
คุณฉัตรบงกช รัตนะ4040806.973.1
คุณทองศิล บอลล์4046828.573.5
คุณปาณิสรา อินทฤทธิ์ 40448410.173.9
คุณมยุรี อุยตระกูล (พญ.)42468813.674.4
คุณนงลักษณ์ แมคลีน47459216.875.2
คุณปาณิศษา ปุกทะเล45509518.776.3
คุณณัฐธิญา  รักษาวงศ์44549820.477.6
คุณพัชริตา วงศ์ปรีชาสวัสดิ์485210022.277.8
คุณจีรนันท์ ดันแคน50469617.878.2
คุณประสงค์ โอคอนเนอร์46529819.478.6
คุณญ.หญิง สินธุเขียว505310322.280.8
คุณอรพฤน นีฟ544710119.881.2
คุณคัทยวรรณ อังคาวุธ56591152491