เขียน..เมื่อมีลมหายใจ

ก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนเลยว่า ผู้เขียนมิใช่นักประพันธ์ หากแต่เป็นคนธรรมดาที่เข้ามาศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรม เป็นเวลา 20 ปี …จดปากกาขึ้นอีกครั้งเมื่อได้สัมผัสกับดินแดนอัศจรรย์ริมสระบัว

Read more