Golf NEWS

กอล์ฟประเพณี จุฬา – ธรรมศาสตร์ พร้อมระเบิดศึก

กอล์ฟประเพณี จุฬา – ธรรมศาสตร์
พร้อมระเบิดศึก ต้น พ.ค.

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการแถลงข่าว การแข่งขันกอล์ฟประเพณี จุฬา – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 22 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสที่ 5 เมษายน 2561

นายคุณสมภพ โปษกฤษณะ ประธานแผนกกีฬากอล์ฟสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงความเป็นมาว่า เมื่อปี 2542 สมาคมธรรมศาสตร์ฯ และสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ได้รื้อฟื้นการแข่งขันกอล์ฟประเพณีที่ได้หยุดไปยาวนาน กลับขึ้นมาใหม่ เพื่อรำลึกอดีตที่มีประวัติความเป็นมาร่วมกันอย่างลึกซึ้งผูกพันมิอาจแยกความรู้สึกออกจากกัน ได้ร่วมกันจัดแข่งครั้งที่ 8 และต่อเนืองกันมาจนถึงปัจจุบัน มีบางปีที่ต้องงดแข่งขัน สาเหตุจากสถานการณ์บ้านเมือง ปีนี้เป็นครั้งที่ 22 กำหนดแข่งวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 61 สนามเลกาซี่กอล์ฟคลับโดยจะเริ่มเวลา 06:30 น.- 18:00 น.
นายจำกัด ศิริพูนทรัพย์ ประธานชมรมกอล์ฟธรรมศาสตร์กล่าวว่า การแข่งขันกอล์ฟประเพณี จุฬา – ธรรมศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างประเพณีอันดีงาม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานสามัคคีในระหว่างศิษย์เก่าของทั้งสองสถาบัน และร่วมกันทำการกุศลหารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ซึ่งการจัดการแข่งขันทุกครั้งที่ผ่านมาประสพความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยทั้งสองสถาบัน ผลัดกันแพ้ ผลัดกันชนะมาตลอด แต่ความสามัคคีอยู่เหนือผลการแข่งขัน

ปีนี้มีนักกอล์ฟอาวุโส ทางจุฬา คือ นายชัยยันต์ ศาลิคุปต์ (อดีตนายกราชกรีฑาสโมสร) นายพงศ์โพยม วาศภูติ (อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย) นายวิชัย ศรีขวัญ (อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย) และนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ (อดีตอัยการสูงสุด) ส่วนนักกอล์ฟอาวุโส จากทางธรรมศาสตร์ คือ ดร.สันติภาพ เตชะวณิชย์(อดีตผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย) นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ (อดีตรองปลัดกระทรวงคมนาคม) และ ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูลย์ (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เป็นต้น

รูปแบบการแข่งขันครั้งที่ 22 ภาคเช้า จะใช้รูปแบบประเภทคู่ Match Play Fourballs และ Foursome สำหรับ ไฟลท์ A ไฟลท์ B และ ไฟลท์ C แข่งขันคู่ละ 2 แมทช์ๆ ละ 9หลุม รวมเป็น 18 หลุม ในแต่ละ แมทช์ คู่ชนะได้ 1 คะแนน เสมอได้ ½ คะแนน แพ้ 0 คะแนนแต่ละกลุ่มมีนักกอล์ฟ 4 คน สถาบันละ 2 คน ภาคบ่าย จะใช้รูปแบบประเภทคู่ Match Play Scramble สำหรับ ไฟลท์D และ ไฟลท์ VIP แข่งขันคู่ละ 2 แมทช์ๆ ละ 9 หลุมรวมเป็น 18 หลุม ไฟลท์ D ในแต่ละ แมทช์ คู่ชนะได้ 1 คะแนน เสมอได้ ½ คะแนน แพ้ 0คะแนน แต่ละกลุ่มมีนักกอล์ฟ 4 คน สถาบันละ 2 คน ไฟลท์ VIP จะรวมคะแนนผู้เล่นทั้ง 8 คู่ในแต่ละแมทช์ ทีมฝั่งใด(รวม8ทีม)ชนะได้ 1 คะแนน เสมอได้ ½ คะแนน แพ้ 0 คะแนน จำนวนผู้เล่นทั้ง 5 ไฟลท์ ได้แก่ ไฟลท์ A 5 คู่ ไฟลท์ B 11 คู่ ไฟลท์ C 16 คู่ ไฟลท์ D20 คู่และ ไฟลท์ VIP 8 คู่ สถาบันละ 120 คน รวม 240 คน ฝ่ายที่ได้คะแนนรวมสูงกว่าจะเป็นฝ่ายชนะครั้งนี้ และได้ครองถ้วยพระราชทานเป็นเวลา 1 ปี

ปีนี้สนามเลกาซี่ กอล์ฟคลับ ให้การสนับสนุนการแข่งขัน รอบเช้าเริ่มเวลา 6:30 น.ปล่อยตัวนักกอล์ฟที่ละกลุ่มทั้ง 2 ด้าน กลุ่มละ 4 คน โดยมีกรรมการแข่งขันของ 2 สถาบันเป็นผู้ปล่อยตัว แต่ละกลุ่มเมื่อจบ 9 หลุมแล้วจะวนไปแข่งในคอร์สต่อไป จนจบ 18 หลุม

รอบบ่ายจะปล่อยตัวพร้อมกัน (Shotgun Start) เวลา12:30 น.จะมีกรรมการแข่งขันดูและตัดสินกรณีคู่แข่งขันมีปัญหาข้อสงสัย เมื่อจบการแข่งขัน จะมีพิธีรับถ้วยพระราชทาน ณ สโมสรสนามเลกาซี่กอล์ฟคลับและมีรางวัลสำหรับผู้โชคดีที่อยู่ร่วมในงาน