วินัยคนญี่ปุ่น

วินัยคนญี่ปุ่น

ผมเชื่อว่า… ท่านผู้อ่าน “กอล์ฟไทม์” เกือบทุกท่านต้องเคยไปเที่ยวหรือไปทำธุรกิจที่ประเทศญี่ปุ่น

จะไปเมืองใด จังหวัดไหน เกาะอะไร… ก็เป็นอีกเรื่อง

ท่านที่เคยไป หากสังเกตสักนิด จะเห็นว่า…นอกจากแหล่งท่องเที่ยวแล้ว… แถบชุมชนบ้านที่อยู่อาศัย…. เงียบสงบมาก…

แทบไม่มีใครมานั่ง เดิน อยู่หน้าบ้านให้เห็น

บ้านใคร-บ้านมัน อยู่กันแต่ในบ้าน เงียบสงบ (ไม่เหมือนบ้านไทยเรา พูดคุยข้ามรั้วบ้านเสียงดัง หัวซอย ท้ายซอยเป็นที่สนุกสนาน)

ครับ…ไม่ว่าใครดี ไม่ดี เพราะวัฒนธรรม ประเพณี ของแต่ละชาติย่อมแตกต่างกัน

แต่ในตอนเช้า หรือบ่ายแก่…เราจะเห็นเด็กนักเรียนญี่ปุ่น เดินจากบ้านไปโรงเรียน ไม่ว่าเด็กประถม มัธยม

ซึ่งโรงเรียนก็จะอยู่ละแวกบ้าน

แทบจะน้อยรายมากที่จะขึ้นรถ ไม่ว่ารถเมล์หรือรถส่วนบุคคล…

นี่แหละครับ… น่าสนใจตรงนี้…

ครับ… น่าศึกษานะครับ

1.ประเด็นแรกเลยก็คือ แต่ละชุมชนทางรัฐบาลเขาจัดให้มีโรงเรียน และที่สำคัญที่สุดคือ แต่ละโรงเรียนมีมาตรฐานสูงระดับเดียวกัน…

ไม่มีคำว่าโรงเรียนนั้นสอนดี ครูเก่งกว่าโรงเรียนนี้…

เรียนที่ไหนก็เหมือนกัน ดังนั้นเรียนใกล้บ้านที่สุดดีกว่า…

2.เป็นรู้กันโดยทั่วไปของคนญี่ปุ่น… ญี่ปุ่นจะต้องฝึกเด็ก ลูก-หลาน ญี่ปุ่นให้อยู่ได้ด้วยตัวเอง!!!

การเดินไปโรงเรียนด้วยตัวเอง (ไม่มีผู้ปกครองเดินไปด้วย) เป็นการเดินทางด้วยตัวเอง

ผู้ปกครอง พ่อ-แม่ รู้

เด็กๆ รู้

มิใช่เท่านั้น… ที่โรงเรียนประถม มัธยมญี่ปุ่น… นักเรียนทุกคน จะแบ่งงานกันทำ

ทำความสะอาดห้องเรียน

ทำความสะอาดห้องน้ำ

เชื่อหรือไม่ครับ? …แทบทุกโรงเรียน ไม่มีภารโรง เด็กทำทั้งหมด…

และผู้ปกครอง พ่อ-แม่ ก็ไม่ว่าโวยวาย

(ถ้าเป็นบางประเทศพ่อแม่เด็กเอาครูใหญ่ตายแน่)

3.ดังนั้น แน่นอนครับ ผู้ปกครอง ครอบครัว ก็ต้องรับรู้ถึงนโยบายของโรงเรียน (หรือจะว่าเป็นนโยบายประเทศก็ว่าได้)

จึงให้ความร่วมมือโดยการสนับสนุน สั่งสอนลูกเต้า เช่นแรกๆ ก็อาจเดินไปเป็นเพื่อนจากนั้นถอยห่างออกมา)

หรือเพิ่มความกล้าให้กับเด็ก โดยการให้ไปซื้อของคนเดียว

และมอบหน้าที่ในบ้านให้ทำ

4.ไม่กลัวคนร้ายทำร้ายเด็กหรือ?

แน่นอนครับ… ญี่ปุ่นมีอาชญากรรมเกี่ยวกับเด็ก แม้จะน้อยก็ตาม

เขาก็ช่วยกันเป็นระบบครับ เช่น เขาจะสอนให้เด็กพูดทักทาย พูดคุยกับร้านค้าที่เด็กเดินผ่าน

ร้านค้าจะคอยสังเกตว่า เด็กคนนั้นมาแล้ว หรือหายไปอะไรทำนองนี้

ซึ่งหากมีอะไรผิดสังเกต เขาจะแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที และเจ้าหน้าที่ต้องมาทันที…

ครับ-ยังมีรายละเอียดอีกมากครับ… วันหลังจะมาเขียนโม้ให้ฟังคลายร้อนครับ

หญ้าแพรก