คอลัมน์ในอดีต

อำนาจเจริญ เมืองคนดี

อำนาจเจริญ เมืองคนดี
หรืออีกนามหนึ่งว่า “อำนาจเจริญเมืองจักรยาน
ไป Relex ที่อำนาจกันค่ะ

ขอเล่าข้อมูลพื้นฐานนิดนะคะ ตั้งอยู่ทางภาคอีสาน จากกรุงเทพไปถึงประมาณ 600 กิโลเมตร เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยขึ้นอยู่กับนครเขมราฐ ต่อมาจึงได้ย้ายมาขึ้นกับ จ.อุบลราชธานี และได้ตั้งเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 เป็นเมืองพุทธเล็กๆที่เงียบสงบ แต่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งวัดวาอาราม ธรรมชาติที่สวยงามและหัตถกรรมฝีมืออำนาจเจริญ มี 7 อำเภอ คือ อ.เมืองอำนาจเจริญ อ.หัวตะพาน อ.พนา อ.เสนางคนิคม อ.ชานุมาน อ.ปทุมราชวงศา และอ.ลืออำนาจ

และยังเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี เนื่องจากตั้งบนจุดภูมิศาสตร์ที่อยู่ในตำแหน่งละจิจูดและลองจิจูดรับแสงได้พอดีกับการปลูกข้าวทำให้ข้าวมีคุณภาพที่ดี และชาวเกษตรกรเข้มแข็งมีศูนย์วิจัยข้าวในจังหวัดถึง 11 แห่ง ทำให้ข้าวหอมมะลิของจังหวัดอำนาจเจริญได้รับรางวัลข้าวหอมมะลิ ในระดับประเทศ ทั้งแบบบุคคลและแบบกลุ่มมาหลายรางวัลและต่อเนื่องหลายปี

ต้นไม้ประจำจังหวัด ชื่อ”พรรณไม้ ตะเคียนหิน”

อำนาจเจริญได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธ เพราะมีวัดและสถานที่สำคัญทางศาสนาและเก่าแก่หลายแห่ง ถึงแม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆ ก็ตาม วัดที่นิยมไปไหว้พระกัน เช่น
วัดพระมงคลมิ่งเมือง
วัดถ้ำแสงเพชร มีพระนอนใหญ่
วัดพระธาตุนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา
พระสังกัจจายน์ อ.เมือง
พระเจ้าใหญ่ศรีโพธิ์ชัย อ.เมือง
วัดบ่อซะเนง อ.หัวตะพาน
วัดพระเหลาเทพนิมิต อ.พนา
พระเจ้าใหญ่ลือชัย อ.ลืออำนาจ
พระเจ้าใหญ่พระศรีเจริญ อ.หัวตะพาน

และสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ผาขื่นวาริน ห้วยสีโท หาดทราบเทียม และการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร โฮมสเตย์

มีสิ่งที่สำคัญที่น่าสนใจอีกอย่าง คือ “อำนาจเจริญเมืองจักรยาน” เมื่อขับรถเข้าเขตเมืองอำนาจ จะมีจักรยานตั้งตามหน้าปากซอยและ เกาะกลางถนนตลอดทางเป็นระยะ ในตำบลเล็ก ตำบลน้อย ก็มี สืบถามมาได้ความว่า

เนื่องจากทางผู้ว่าจังหวัด มีนโยบายอยากให้ประชาขนเข้มแข็งสุขภาพดีและรักการออกกำลังกายดัวย ประกอบกับในจังหวัดอำนาจเจริญมีเส้นทางที่สามารถปั่นจักรยานระยะยาวๆได้ จึงรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดหันมาปั่นจักรยานกันให้มากขึ้น

เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานปั่นใจเกินร้อย พิชิตภูสิงห์ ทุกอำเภอจะส่งรถที่ประดับตกแต่งด้วยจักรยานและพืชผลทางเกษตรของแต่ละอำเภอที่มีจุดเด่นมาร่วมขบวนแห่งกันอย่างยิ่งใหญ่ สร้างสรรค์ความคิดกันสวยงามและแปลกตาได้ดีทีเดียวเชียวค่ะ

เมืองอำนาจเจริญมีดีกว่าที่คิดเยอะค่ะ เป็นอีกจังหวัดที่ต้องไม่พลาดจัดเวลามา Relex กันนะคะ

GTR