For Golf Trust

ตีลูกกอล์ฟผิดพลาด แยกให้ออก Mechanical หรือ Mental

ตีลูกกอล์ฟผิดพลาด แยกให้ออก ผิดที่ Mechanical หรือ Mental

เชื่อได้ว่า มีนักกอล์ฟจำนวนมากที่พยายามจะหาวิธีการ หรือหาวงสวิงที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อให้ตีกอล์ฟไม่ผิดพลาด

คำว่าไม่ผิดพลาด คือ การที่ตีโดนลูกที่จุดสวีทสปอตของหน้าเหล็ก ลูกวิ่งไปที่เป้าหมายตามต้องการ ถูกต้องตามระยะที่ต้องการ

แต่ความเป็นจริง มันหาเป็นเช่นนั้นไม่ บางช็อตโดนดี บางช็อตโดนไม่ดี ไม่ค่อยมีความสม่ำเสมอ ทั้งๆที่เวลาตีที่สนามไดร์ฟมันโดนค่อนข้างดี

ต้องไม่ลืมว่า สนามซ้อมไดร์ฟ เป็นพื้นที่ราบเรียบ คงที่ ตรงข้ามกับที่สนามกอล์ฟที่มีพื้นที่ไม่ราบเรียบเสมอไป ยกเว้นบนแท่นตั้งที จะเรียบเหมือนกับที่สนามไดร์ฟอยู่บ้าง แต่แฟร์เวย์พื้นจะไม่เรียบเสมอ หน้าสูง หลังต่ำ หน้าต่ำ หลังสูง ขวาสูง ซ้ายต่ำ ขวาต่ำ ซ้ายสูง และพื้นที่ที่ลูกอยู่ก็มีหญ้าสั้นบ้างยาวบ้าง ไม่เหมือนในสนามไดร์ฟที่ลอยเด่นตลอด

กีฬากอล์ฟจึงมีสเน่ห์ ที่ทำให้การเล่นไม่ได้ง่าย สวิงที่สมบูรณ์บางครั้งก็เอามาใช้ไม่ได้ในสนามจริง

คนที่มีสวิงไม่ดี หรือ Machanical ไม่ดี ช็อตเวลาซ้อมก็จะไม่ค่อยดี ถ้าผิดพลาดอย่างไรก็จะผิดพลาดอย่างนั้น เช่น ถ้าจับกริพวีค ก็จะทำให้ลูกออกขวา ถ้าแนวสวิงเป็นในลักษณะเอ้าท์ทูอิน (หรือนอกเข้าใน) ก็จะทำให้ลูกวิ่งไปซ้าย ถ้าหน้าเหล็กเปิด หรือกริพวีค ก็จะทำให้ลูกเลี้ยวกลับมาขวา เป็นต้น

สิ่งนี้เรียกว่า ผิดที่ Machanical

แต่ถ้าเวลาตีแต่ละครั้ง โดนลูกไม่ดี โดนหัวลูก หลังลูก หรือถ้าโดนดีก็ไปได้ดี ความผิดของสิ่งนี้ผิดที่ Mental

ความผิดของ Mental คือความผิดที่เกิดจาก ความกลัว ความวิตกกังวล ความระแวง ความไม่มั่นใจ ความวอกแวก และอีกหลายประการ จนทำให้สมาธิตีลูกไม่ดี

สมาธิ คือการจรดจ่ออยู่กับสิ่งที่จะทำ นั่นคือการยกเงื้อไม้เพื่อตีลูกกอล์ฟ รับรู้ถึงหน้าเหล็กที่จะเข้าประทะที่ลูก

แต่ถ้าสมาธิเสียตอนกำลังจะลงไม้ตีลูก ซึ่งจิตอาจจะไปอยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่กำลังสร้างวงสวิง จิตอาจจะว่างเปล่า จิตอาจจะกลัวว่าจะไม่ดี จิตอาจจะไปอยู่ที่แคดดี้ที่กำลังเดินมีเสียง จิตอาจจะไปอยู่ที่คนร่วมก๊วนกำลังจับจ้อง จิตอาจจไปอยู่กับกระแสลม จิตอาจไปอยู่ที่ทราย ที่อุปสรรค ที่ กรีน เหล่านี้เป็นต้น สุดท้ายด้วยเวลาที่รวดเร็ว สมาธิกลับมาโฟกัสไม่ทัน ก็ทำให้ตีโดนลูกไม่ดี

ตี 1 ครั้ง ทราบไหมครับว่าใช้เวลาเท่าใด ตั้งแต่จรดเตรียมพร้อมที่จะตีจนยกไม้ตีลูกจนจบ เฉลี่ยประมาณ 2 วินาที มันเร็วมาก จะไปคิดอะไรทัน

มนุษย์เราไม่ใช่หุ่นยนต์ (แต่ผมพยายามให้ฝึกตีกอล์ฟเป็นหุ่นยนต์) หุ่นยนต์ถูกจัดแขนขา หรือลำตัวคงที่ และเวลาตีไม่คิดอะไร กดปุ่มแล้วก็ตีไป ทำได้สม่ำเสมอ แต่มนุษย์มีความคิด มีจิตวิญญาณที่ล่องลอยไปไหนต่อไหนไม่อยู่นิ่ง จึงทำให้มนุษย์ตีกอล์ฟไม่ได้ตามใจต้องการ

เราจึงพบว่า คนที่ Machanical ผิดจะทำให้ทิศทางการตีลูกไม่สม่ำเสมอ แต่ตีแม่นลูก ส่วนคนที่ Meantal ผิดพลาด จะตีลูกโดนไม่ดี โดนดีบ้าง หลังลูกบ้าง หัวลูกบ้าง

สิ่งสำคัญที่มนุษย์ควรมีเป็นอย่างยิ่ง คือ การรับรู้เกี่ยวกับความคิดของตัวเองว่ากำลังคิดอะไร ฝึกที่โฟกัสหรือสร้างสมาธิให้ได้ รับรู้ให้ได้ว่าจิตกำลังไปไหน กำลังคิดอะไร แล้วพยายามควบคุมมันให้ได้

การฝึกการรับรู้จิตของเราว่ากำลังอยู่ตรงไหน กำลังคิดอะไร ก็จะทำให้ตอบได้ตามหัวข้อที่ผมตั้งไว้ว่า ตีผิด 1 ครั้ง ต้องตอบให้ได้ว่าผิดที่ Machanical หรือ Mental

เมื่อรับรู้ได้ ก็จะมีคำตอบได้ว่าเวลาตีกอล์ฟในสนาม เวลาที่ผิดพลาด ผิดพลาดจากความคิด ซึ่งมันมีจำนวนเยอะมากที่ผิดพลาดจากความคิด ทำให้พัตต์ใกล้ๆไม่ลง ทำให้ไดร์ฟตกน้ำ ทำให้ตีไม่ออน เป็นต้น ซึ่ง มีผู้คนจำนวนมากเมื่อผิดพลาดก็จะไปโทษว่าวงสวิงไม่ดี แล้วก็พยายามไปแก้ผิดจุด

ขอให้มีความสุขกับการเล่นกอล์ฟครับ
“For Golf Trust CGA”

โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์