ประชาสัมพันธ์

สวปอ.มส.9 จัดกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ

สวปอ.มส.9 จัดกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ

หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 9 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ภูดิศ ทัตติยโชติ ประธานนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 9 (สวปอ.มส.9) เป็นประธานในงาน พร้อมด้วย อุปกิต ปาจรียางกูร ประธานฝ่ายจัดหารายได้ฯ ร่วมแถลงข่าว

โดยการแข่งขันจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ สนามกอล์ฟวินเซอร์ ปารค์ ฯ ถนนสุวิทวงศ์ กทม. มีรถยนต์ mercedes benz เป็นรางวันโฮล-อิน-วัน สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน โทร.08-6881-3406