สายใยสองภพ : ความรัก คือ สายน้ำ (2)

ความรัก คือ สายน้ำ (2)

จุกกับเปีย ลูกยังจำได้ไหม? ที่ยายเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าตอนที่ท่านปู่พญานาคราชและท่านย่าพญานาคี นำเหล่าพญานาคทั้งหลายที่เป็นฝ่ายปฏิบัติธรรม ถือศีล ภาวนา พากันขุดคุ้ยคูคลองล่นถอยหนีไปออกทะเลทัพพระยา จนกลายเป็นแม่น้ำสองสี สีขุ่นคือน้ำโขง และสีเขียวมรกตที่เปรียบประดุจโลหิตของพญานาคที่กลั่นออกมาจากหัวใจเลยทีเดียวคือน้ำทะเล พญานาคที่บำเพ็ญเพียร ถือศีล ภาวนา จนเพชรพญานาคกลายเป็นสีขาวเรียก เพชรตาแมว นะลูก ซึ่งเป็นของมงคลที่ต้องอยู่คู่กับมรกต เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายเฝ้าเสาะแสวงหา เพื่อจะมีไว้ครอบครอง ซึ่งผู้ที่ครอบครองต้องเป็นผู้มีบุญบารมีเท่านั้นที่จะได้ครอบครองของมงคลนี้ไว้ได้ จริงแท้ต้องเกิดจากการบำเพ็ญเพียรปฏิบัติของเหล่าพญานาคที่ใฝ่ธรรมเท่านั้น เมื่อถึงเวลาของใครก็ของใคร มนุษย์เองก็เช่นกันหากมีบุญบารมีก็จะได้ครอบครองโดยไม่ต้องซื้อหา จะได้มาครอบครองโดยการปฏิบัติธรรมเท่านั้น

เวลานี้อยู่ในพรรษา ท่านปู่พญานาคราช และท่านย่าพญานาคี และเหล่าพญานาค นาคี ทั้งหลาย ก็จะเร่งบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรม เพื่อจะได้ขึ้นมาทะนุบำรุงพระศาสนาให้อยู่คู่ชั่วฟ้าจบดินเป็นนิรันดร เหล่าพญานาคนาคี นาคาทั้งหลายจะเปล่งวาจาว่า

พุทธังบังเกิด เปิดโลกนาคิน ธัมมังบังเกิด เปิดโลกนาคิน สังฆังบังเกิด เปิดโลกนาคิน สังฆังบาทา

เพราะใกล้ถึงเวลาของท่านปู่พญานาคราชและท่านย่าพญานาคีและเหล่านาคทั้งหลายที่ปฏิบัติชอบแล้ว ยายเคยบอกกับเปียและจุกเสมอให้สวดมนต์ภาวนาให้ท่านปู่ฯท่านย่าฯยังจำได้รึเปล่า

กายะวาจาจิตตัง อะหังวันทา ท่านปู่พญานาคราช ท่านย่าพญานาคี เทวาปูเชมิ เข้าพรรษานี้ให้ต่อท้ายด้วย

พุทธังบังเกิด เปิดโลกนาคิน ธัมมังบังเกิด เปิดโลกนาคิน สังฆังบังเกิด เปิดโลกนาคิน สังฆังบาทา นะลูก

การส่งบุญกุศลให้ท่านปู่ฯท่านย่าฯให้ได้รับบุญกุศลเท่าๆกันกับเรา เราก็จะได้อานิงสงส์มากมายทีเดียวเพราะท่านปู่พญานาคราชและท่านย่าพญานาคีบำเพ็ญเพียรเพื่อขึ้นมาทำนุบำรุงพระศาสนา ถ้าบุญบารมีเราสั่งสมได้พอเราก็จะได้เพชรพญานาคมาครอบครอง เร่งบุญเร่งกุศลนะ จุก เปีย ยายแก่แล้วจึงอยากให้หนูทั้งสองคนสร้างคุณงามความดีตั้งแต่เยาว์วัย โตขึ้นไปจะได้ไม่ลำบาก มีบุญกุศลนำทางสว่างทุกอย่างของความสำเร็จก็จะตามมา

ทุกเช้าค่ำของเราที่เป็นมนุษย์อยู่ทุกวันนี้ก็ต้องกราบไหว้พระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากล้านช้างคือพระพุทธชินราช ที่พ่อเหนือหัวพระปิยมหาราชนำมาทำนุบำรุงไว้ในประเทศสยาม โดยกล่าวบทสวดดังนี้นะลูก

กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสา วา เทวะนะคะเร จักกิวัง สัสสะ ปัญจะมะมะหาราเชนะ ชินะราชะพุทธะรูปัง กะตัง นะมามิหังฯ และพระแก้วมรกต พระคู่บ้านคู่เมืองเหมือนกัน

พุทธะ มะหามะณีระตะนะ ปะฏิมากะรัง ปูเชมิ ทุติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
ตะติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มะหาเตโช เจวะ มะหาปัญโญ
จะ มะหาโภโค จะ มะหายะโส จะ ภะวันตุ เม นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ

หลังจากนั้นจุกกับเปียก็ต้องสวดหลวงพ่อพระสุก หลวงพ่อพระใส หลวงพ่อพระเสริม ทั้งสามพี่น้องที่ลอยน้ำมา

อิมินา สักกาเรนะ สุกัง นามะ พุทธะรูปัง อภิปูชะยามิ ตะมะหัง สุกะพุทธะรูปัง สิระสา นะมามิ
ตัสสานุภาเวนะ นิหาลาโภ โหมิ สุขิโต โหมิ อะโรโค โหมิ สัพพะสัมปัตติ สัทธิโย โหนตุ จะ มะมะ สัพะทา
……………….
นะ เสริมส่ง โม เสริมสุข พุท เสริมโชค ธา เสริมลาภ ยะเสริมทรัพย์ อำนาจ วาสนา บารมี อะหัง วันทามิ สัพพะ โสตภี ภะวันตุเมฯ
…………………
อะระหังพุทโธ โพธิชโย เสยยะคุโณ โพธิสัตโต มหาลาโภ ปิยัง มะมะ ภะวันตุโณ โหตุ สัพพะทาฯ
และยังมีหลวงพ่อโสธร
กาเยนะ วาจายะ เจตสา วา โสธะรัง นามะอิทธิปะฏิ หาริกะรัง พุทธะรูปัง อะหัง วันทามิ สัพพะโสฯ
หลวงพ่อวัดบ้านแหลม
สะทา วะชิระสะมุททะวะระวิหาเร ปะติฏฐิตัง นะระเทเวหิ ปูชิตัง ปัตตะหัตถัง พุทธะรูปัง อะหัง วันทามิ ทูระโต
หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่
อิมินาสักกาเรนะ พุทธะมหานุภาโว
อิมินาสักกาเรนะ ธัมมะมหานุภาโว
อิมินาสักกาเรนะ สังฆะมหานุภาโว
อิเมยันตา มหาเตชา มหานุภาตะชาติกา มหามังคะละ สัมพุทตา อันตราเยวินาสะกา สัพพะถะสุขะ สัมพุทตา อเนกาคุณันตานานับปะโก สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคังวินาสสันติ สัพพะลาภัง สัพพะสุขัง ภะวันตุเมฯ

ทั้งสามองค์นี้ก็ลอยน้ำมาอีกเช่นกัน

ที่สำคัญเราต้องสวดมนต์กราบไหว้พระอรหันต์ทั้ง 8 พระองค์ให้ครบ ทำเป็นประจำทุกคืนวัน เราก็จะสำเร็จสัมฤทธิ์ผล คนจีนเรียก โป๊ยเซียน คนญี่ปุ่น เรียก ฮะจิบัง เลขแปดเปรียบเสมือนตุ๊กตาล้มลุกผลักเท่าไหร่ก็ไม่มีวันล้ม ฉันใดฉันนั้น ทั้งจุกและเปียจำไว้ให้แม่นนะลูก

มณีจันทร์ฉาย