สัพเพฯ กอล์ฟ

สนามกอล์ฟ ที่มากกว่า เล่นกอล์ฟ

สนาม “กอล์ฟ” ที่มากกว่า “เล่นกอล์ฟ”

ว่ากันด้วยเรื่อง “สนามกอล์ฟ” ที่มีเม็ดเงินในการลงทุนกันระดับ “ร้อยล้าน” กันแทบจะทุกสนาม ถ้าไม่ใช่สนามที่เป็นราชการ ซึ่งอิงอยู่กับ “กองทัพ” ก็อย่าหาเรื่อง “ถ้าไม่มีสตางค์ระดับร้อยล้าน” ก็อย่าหวังสนามจะก่อเกิดขึ้นมาได้ หรือถ้าเกิดขึ้นมาได้มันก็อยู่ยากเย็นยิ่งนัก ก็อย่างว่าเมื่อสนามเกิดขึ้นมาแล้ว ค่าดูแลรักษาตลอดถึงการทำนุบำรุงให้ดีขึ้นมันโหดร้ายพอควร ว่ากันว่า ในสนาม 18 หลุม แบบพื้นๆ ต้องใช้ตัวเงินเกือบ 2 ล้าน ในการดูแล ทั้งปุ๋ย, ยา, ค่าแรง , น้ำ, ไฟ ปิดจบก็เอาแค่ล้านห้าก็แล้วกัน ลองคิดกันขำๆ คือเอา ล้านห้า ไว้ในใจ แล้วหารด้วย 30 วัน ศูนย์ตัดศูนย์ออกไป เอาสามหารสิบห้า ก็ได้ห้า จากนั้นเอาศูนย์กลับมา “เป็นลม” วันละ 50,000 บาท แต่หนึ่งวันเรามี 24 ชั่วโมง เป็นกลางวัน 12 ชั่วโมง กลางคืนอีก 12 ชั่วโมง…

แล้วแบบนี้ใครไม่มีเงินเป็นถุงเป็นถังก็ยากที่จะเอาสนามไว้กับเราแบบถาวรได้ ซึ่งถ้าไม่อยู่กับบุคคลใดก็กลายเป็น “ทรัพย์สินของธนาคาร” นี่ไง ธุรกิจที่เป็นภัยเงียบของคนลงทุน แล้วแบบนี้สนามกอล์ฟควรไม่ได้เป็นแค่สนามกอล์ฟ แต่สนามควรเป็นที่ซึ่งทำเงินได้ทั้งกลางวันและกลางคืน เยี่่ยงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่กุมชะตากรรมของสนามจะมีความคิดเชิงธุรกิจได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพียงใด อย่าลืมนะครับ หนึ่งวันเรามี 24 ชั่วโมงเท่ากัน แต่ 12 ชั่วโมงในยามหมดแสงเราจะหาเงินได้จากอะไรอีก…?