Special Report

ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค เลเวล 2 มาสเตอร์คลาส

“ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค” เลเวล 2 มาสเตอร์คลาส
4 โค้ชเน้นเข้ม ซ้อมให้ได้ผลดี

ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค” เลเวล 2 มาสเตอร์คลาส ซ้อมอย่างไร ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี มีน้องๆเยาวชน 17 คนเข้าร่วมอบรมและได้รับการพัฒนาเทคนิคกอล์ฟ โดยหลักสูตรที่ออกแบบจากโค้ช PGA Tour Academy อเมริกา ณ สนาม เลควิว รีสอร์ท แอนด์กอล์ฟคลับ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 22-24 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งจะเน้นเรื่องการซ้อมอย่างถูกวิธี ที่จะทำให้ก้าวไปสู่มืออาชีพได้ในอนาคตทำให้น้องๆเยาวชนที่ผ่านเข้ามาได้รับความรู้เแบบอัดแน่นไปด้วยวิชาการและปฎิบัติ และยังมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการหาจุดเด่น จุดด้อยของน้องๆแต่ละคน เพื่อที่น้องๆจะได้กลับไปซ้อมต่ออย่างเหมาะสมกับตัวเองต่อไป จบการอบรม มีน้องเยาวชน 9 คน ผ่านเข้าสู่รอบ ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค เลเวล 3 มีรายชื่อดังนี้ ธนาคาร สงครามมา,นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี,ปนัสยา สมจิตต์ ,ปัณณธร ช้อยจินดา,กษาปณ์ อักษรทิพย์ ,เตชินท์ วิชัยณรงค์ ,ประวิณ เอียดเอื้อ ,สิรภัทร ใจใหญ่ ,จรัสรวี คชไกร

“ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค” เลเวล 2 มาสเตอร์คลาส ” How to Practice” เป็นการนำนักกอล์ฟเยาวชนที่ผ่านเลเวล 2 เข้ามาฝึกอบรมแบบอัดแน่นกว่าเดิมเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างและพัฒนาทักษะกอล์ฟให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักสูตรของ PGA Tour Academy ประกอบด้วย 3 เลเวล ซึ่งเมื่อน้องๆ เยาวชนผ่านการเรียนรู้ทั้ง 3 เลเวลแล้ว ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากทีมโค้ช จะได้เข้าไปร่วม Camp ที่มีการอบรมอย่างเข้มงวดกับโค้ชเชน พี กิลเลสพี จาก PGA Tour Academy ภายใต้กิจกรรม “ช้าง พีจีเอ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก” โดยมี 4 Head Instructor คือ โปรวุฒิรัฐ มณีอินทร์, โปรวันปีย์ สัจจมาร์ค, โปรวิรดา โกมุทบุตร, โปรปุณณภัทร สัมมาทรัพย์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้, ทักษะ, เทคนิค และแทคติกที่ถูกต้องตามหลักสูตรของ PGA Tour Academy เพื่อปูพื้นฐานให้น้องๆ เยาวชนก้าวสู่การเรียนรู้พัฒนาทักษะกอล์ฟใน Level ต่อๆไป

สำหรับเลเวล 2 มาสเตอร์คลาส มีโปรที่มาดูแลฝึกสอนดังนี้ โค้ช 4 คนคือ โปรวุฒิรัฐ มณีอินทร์, โปรวันปีย์ สัจจมาร์ค, โปรวิรดา โกมุทบุตร, โปรปุณณภัทร สัมมาทรัพย์ และมีเทรนเนอร์ที่มาดูแลเรื่องการออกกำลังกายให้เหมาะสมสำหรับนักกีฬากอล์ฟอีก 2 คนคือ ณัฐ ณ สงขลาและ นพไพสิษฐ์ กัณหาเจริญ ในการอบรมของคลาสเลเวล 2 เป็นเรื่องของการอบรมเรื่องการซ้อมที่ถูกวิธี ซึ่งในวันแรกเริ่มต้นด้วยการทดสอบเรื่องการชิพ,การระเบิดทราย,การโยนลูกเข้าหาหลุม เสร็จแล้วโปรจะเข้ามาสอนเรื่องการซ้อมในการเล่นลูกต่างๆ และกลับมาเทสต์กันอีกครั้งในเรื่องที่สอนไป ต่อจากนั้นพักรับประทานอาหารกลางวันช่วงบ่ายมีการทดสอบการพัตต์ระยะสั้นและระยะไกล เสร็จแล้วโค้ชเข้ามาดูแลและสอนวิธีการพัตต์ที่ถูกต้องและแม่นยำ และกลับมาเทสต์กันอีกครั้ง ช่วงเย็นมีการออกกำลังกายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับนักกีฬากอล์ฟ ช่วงกลางคืนมีอบรมกันอีกเล็กน้อย วันที่สองเริ่มกันตั้งแต่เช้าตรู่ในเรื่องการออกกำลังกาย หลังจากนั้นทำการอบรมเหมือนในวันแรก เน้นมากเป็นพิเศษเพราะเป็นเรื่องที่จะทำให้ทำสกอร์ได้ดี ช่วงกลางคืนได้มีการสอนเรื่องโภชนาการสำหรับนักกอล์ฟ วันที่สามวันสุดท้าย เริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี หลังจากนั้นไปออกรอบ 18 หลุม แล้วนำผลการทดสอบทั้งสามวันมารวมคะแนน ซึ่งการมาอบรมและฝึกในครั้งนี้น้องๆเยาวชนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ผลการคัดเลือกปรากฎว่ามี น้องแบ้งค์ ธนาคาร สงครามมา ,น้องโอเว่น นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี ,น้องออม ปนัสยา สมจิตต์ ,น้องนพ ปัณณธร ช้อยจินดา,น้องไดร์ฟ กษาปณ์ อักษรทิพย์,น้องเตชิน เตชินท์ วิชัยณรงค์ ,น้องจาจา ประวิณ เอียดเอื้อ ,น้องทีม สิรภัทร ใจใหญ่ ,น้องสายป่าน จรัสรวี คชไกร เป็นนักกอล์ฟเยาวชน 9 ท่านที่ได้รับเลือกให้ผ่านเข้าสู่รอบ เลเวล 3 ระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2560 ณ สนาม เดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ ศาลายา จังหวัดนครปฐม สนใจรายละเอียดเข้าไปดูได้ที่ www.changjuniorgolf.com