Special Report

ช้าง-สนามกอล์ฟไทย-ททท. เจรจาธุรกิจกอล์ฟที่ไต้หวัน

ช้าง-สมาคมสนามกอล์ฟไทย-ททท.
บินเจรจาธุรกิจกอล์ฟ ไต้หวัน

บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มตราช้าง ร่วมกับ สมาคมสนามกอล์ฟไทย และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พาแชมป์และผู้โชคดีจากรายการ Chang Club Championship 2017 พร้อมคณะสื่อมวลชน บินลัดฟ้าสู่ประเทศไต้หวัน สัมผัสประสบการณ์ตีกอล์ฟบนสนามระดับ LPGA Tour พร้อมเปิดเจรจาทางธุรกิจการท่องเที่ยวด้านกีฬาระหว่างประเทศ สำหรับคณะ Chang Club Championship Exclusive Experience To Taiwan ระหว่างวันที่ 22-24 ก.ย.60 รวมทั้งสิ้น 3 วัน 2 คืน

นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล นายกสมาคมสนามกอล์ฟไทย และประธานการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า “การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการ Chang Club Championship 2017 ได้ทำการแข่งขันเสร็จสิ้นลงแล้ว โดยเราได้แชมป์และรองแชมป์ ของไฟล์ทเอ ไฟล์ทบี รวมถึงผู้โชคดี พร้อมด้วยตัวแทนจากสนามกอล์ฟพันธมิตร 35 สนาม และคณะสื่อมวลชน รวมกว่า 80 ชีวิต ที่ร่วมเดินทางไปกับ Chang Club Championship Exclusive Experience To Taiwan บินตรงสู่เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน พักที่โรงแรมสุดหรูระดับ 5 ดาว พร้อมออกรอบบนสนามระดับ LPGA Tour ขนาดมาตรฐาน 18 หลุม ที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม ณ ซันไรส์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ซึ่งเป็นสนามที่ออกแบบโดยโรเบิร์ต เทรน โจนส์ จูเนียร์ นักออกแบบสนามกอล์ฟชื่อดังระดับโลกอีกด้วย”

นายสุรพล อุทินทุ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง เครื่องดื่มตราช้าง, สมาคมสนามกอล์ฟไทย และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการ Chang Club Championship 2017 ขึ้น และในรอบต่างประเทศปีนี้เราจะเดินทางไปที่ประเทศไต้หวัน และจะมีการเปิดประชุมการเจรจาทางด้านธุรกิจกีฬากอล์ฟระหว่างสมาคมสนามกอล์ฟไทยและสมาคมสนามกอล์ฟไต้หวัน พร้อมทั้งเชิญตัวแทนผู้นำด้านการจัดการกอล์ฟในประเทศไต้หวัน ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด ตามนโยบาย การท่องเที่ยวเชิงกีฬา” หรือ “Sport Tourism” ซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทำให้สนามพันธมิตรทั้งไทยและไต้หวันให้มีความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ทำการขยายตลาดผ่านการแข่งขันกอล์ฟChang Club Championship ไปแล้วทั้งสิ้น 3 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศ หลั่งไหลเข้ามาสัมผัสสนามกอล์ฟในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับเป็นการช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศได้เป็นอย่างดี”

สำหรับคณะ Chang Club Championship Exclusive Experience To Taiwan จะเดินทางระหว่างวันที่ 22-24 ก.ย.60 รวมทั้งสิ้น 3 วัน 2 คืน ไต้หวัน ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออก ปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จินเหมิน เผิงหู ม่าจู่ และอูชิวกับทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจานวนหนึ่ง พื้นที่ดังกล่าวเรียกรวมกันว่า “พื้นที่ไต้หวัน” ไต้หวันด้านตะวันตกติดกับจีน.ด้านตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับญี่ปุ่น.และด้านใต้ติดกับ ฟิลิปปินส์ กรุงไทเปเป็นเมืองหลวง ส่วนไทเปใหม่เป็นเขตปกครองที่จัดตั้งขึ้นใหม่ กินพื้นที่กรุงไทเป และเป็นเขตซึ่งประชากรหนาแน่นที่สุดในเวลานี้. ปัจจุบันประชากรประมาณ 25ล้านกว่าคน

วันแรกของการเดินทาง หลังจกาผ่านพิธีศุลการกรนำทุกท่านเดินทางสู่ กรุงไทเปซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงเดินทางไปชมวัดกลางเมืองไทเป หลังจากนั้นเดินทางไปรัปทานอาหารเที่ยง ณ ภัตรคาร ต่อจากนั้นเดินทางไปเช็คอินโรงแรมเพื่อเตรียมจัดงานประชุมเอเย่นต์ไต้หวัน เวลา 16:00 -18:00 ซึ่งดูแลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมีเอเย่นต์ทัวร์ให้ความสนใจเข้ามร่วมงานกว่า 44 บริษัท ได้รับผลตอบรับที่ดีมาก

วันที่สองออกจากโรงแรมท่านไปยังสนามกอล์ฟ สัมผัสกับการเล่นกอล์ฟ สนามแรก ซันไรส์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ SUNRISE GOLF & COUNTRY CLUB ประเทศไต้หวัน ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเถาหยวน ใช้เวลาขับรถเพียง 1 ชั่วโมงจากกรุงไทเป เป็นสนามกอล์ฟขนาด18 หลุมที่มีมาตฐานระดับโลก โครงสร้างสนามออกแบบอย่างดีเยี่ยม ท่ามกลางความงดงามของภูมิทัศน์ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติอันร่มรื่น เนินสูงต่าและบังเกอร์ทรายบนแฟร์เวย์ที่เพิ่มความท้าทายและความพึงพอใจให้กับนักกอล์ฟทุกระดับ ออกแบบโดย โรเบิร์ต เทรน โจนส์ จูเนียร์ นักออกแบบสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงระดับโลก ออกแบบสนามกอล์ฟมาแล้วมากกว่า 150 สนาม อีกทั้งยังเคยเป็นสนามที่ได้รับเลือกให้เป็นสนามแข่งขันสาหรับทัวร์นาเม้นท์ใต้หวัน LPGA Championship

หลังจากเล่นกอล์ฟเสร็จออกมารัปทานอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึกที่มีความสูง 508 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและยังมีลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว1008 เมตรต่อนาทีและพาท่านแวะเยี่ยม ชิมพายสับปะรด ซื่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่งโลก

จากนั้นพาเที่ยวชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้นำของไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อราลึกถึงคุณงามความดีของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้ที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้าง 3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ.2523 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้นเหมือนท่านเจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะสัมฤทธิ์ จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนด้านในของอนุสรณ์สถาน สำหรับรูปการก่อสร้างเป็นไปตามวัฒนธรรมจีนตัวตึกสีขาว หลังคาปูด้วยกระเบื้องสีฟ้า ผนังทำด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยู่ด้านหน้าเป็น3สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน เป็นตัวแทนของท้องฟ้า พระอาทิตย์และเลือดเนื้อที่สูญเสียไป เป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ หลังจากนั้นพาไปยัง ณ ภัตตาคาร จินผิ่น+เซตเมนูเสี่ยวหลงเปาที่ลือชื่อ

หลังอาหารค่ำ จากนั้นนาท่านเที่ยวตลาดซีเหมินติง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งเปรียบเสมือนสยามสแควในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย เสื้อผ้า รองเท้ายี่ห้อดัง

วันที่สามของการเดินทาง เดินทางสู่นครจีหลง.ซึ่งห่างจากกรุงไทเปประมาณ 25กิโลเมตร นครจีหลง เป็นเมืองท่าสาคัญ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวัน มีขอบเขตประชิดมหานครซินเป่ย ซึ่งได้ทาให้เกิดเป็นเขตอภิมหานครไทเป-จีหลง ลากยาวจากจีหลง-ซินเป่ย-ไทเป-ซินเป่ย (ซินเป่ยล้อมรอบไทเปไว้ทุกด้าน) จีหลงมีชื่อเล่นว่า “ท่าเรือสายฝน” เพราะมีฝนตกชุกและมีชื่อเสียงในเรื่องเกี่ยวกับทะเล นครแห่งนี้เป็นท่าเรือใหญ่อันดับสองของไต้หวันรองจากนครเกาสง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เหย่หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกักกร่อนของน้าทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่นหินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ่งซึ่งมีชื่อเสียงทั่งทั้งเกาะไต้หวัน และทั่วโลก หลังจากรับประทานอาหาร จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ห้าง MITSUI OUTLET SHOPPING หลังจากนั้นไปรับประทานอาหาร ค่ำใกล้สนามบินเถาหยวน และบินกลับเมืองไทยโดยสวัสดิภาพ