Special Report

ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค เลเวล 2

“ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค” เลเวล 2

“ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค” เลเวล 2 ” How to Practice ซ้อมอย่างไร ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี” สนามที่ 1 มีน้องๆเยาวชนทั้งหมด 18 คน เข้าร่วมอบรมและรับการพัฒนาเทคนิคกอล์ฟ โดยหลักสูตรที่ออกแบบจากโค้ช PGA Tour Academy อเมริกา ณ สนาม อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีทีมโค้ชดูแลเน้นแบบ 5 ต่อ 1 ทำให้น้องๆเยาวชนที่ผ่านเข้ามาได้รับความรู้เแบบอัดแน่นไปด้วยวิชาการและปฎิบัติ ซึ่งเลเวล 2 นี้ จะเน้นเรื่องการซ้อมแบบหวังผล และมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการหาจุดเด่น จุดด้อยของน้องๆแต่ละคน เพื่อที่น้องๆจะได้กลับไปซ้อมต่ออย่างเหมาะสมกับตัวเองต่อไป จบการอบรม มีน้องเยาวชน 6 คน ผ่านเข้าสู่รอบ ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค เลเวล 2 มาสเตอร์คลาส มีรายชื่อดังนี้ ประวิณ เอียดเอื้อ, ปัณณธร ช้อยจินดา, นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี,ธนาคาร สงครามมา, ธนพล บุญจำรูญ,ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา

“ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค” เลเวล 2 “How to Practice” เป็นการนำนักกอล์ฟเยาวชนที่เคยเข้าคลีนิค เลเวล 1 ปี 2016 ที่มีแร้งกิ้งรายการ “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ เซอร์กิต 2017” รวมทุกภาคไม่เกิน 54 อันดับแรกของ 2 สนามที่ดีที่สุดประมาณ 27 คน และนักกอล์ฟที่ได้รับการคัดเลือกจากโค้ชในเลเวล 1 มาสเตอร์คลาส ปี 2017 อีก 4 คน เข้ามาฝึกอบรมเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างและพัฒนาทักษะกอล์ฟให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักสูตรของ PGA Tour Academy ประกอบด้วย 3 เลเวล ซึ่งเมื่อน้องๆ เยาวชนผ่านการเรียนรู้ทั้ง 3 เลเวลแล้ว ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากทีมโค้ช จะได้เข้าไปร่วม Camp ที่มีการอบรมอย่างเข้มงวดกับโค้ชเชน พี กิลเลสพี จาก PGA Tour Academy ภายใต้กิจกรรม “ช้าง พีจีเอ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก” โดยมี 4 Head Instructor คือ โปรวุฒิรัฐ มณีอินทร์, โปรวันปีย์ สัจจมาร์ค, โปรวิรดา โกมุทบุตร, โปรปุณณภัทร สัมมาทรัพย์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้, ทักษะ, เทคนิค และแทคติกที่ถูกต้องตามหลักสูตรของ PGA Tour Academy เพื่อปูพื้นฐานให้น้องๆ เยาวชนก้าวสู่การเรียนรู้พัฒนาทักษะกอล์ฟใน Levelต่อๆไป สำหรับเลเวล 2 รอบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโปรที่มาดูแลฝึกสอนดังนี้ โค้ช 2 คนคือ โปรเจ วันปีย์ สัจจมาร์ค, โปรนก ปุณณภัทร สัมมาทรัพย์ ผู้ช่วยโค้ช 2 คนคือโปรพาร์ ศิริวงศ์ สุวรรณศรี,โปรโอ วรดนย์ กนิษฐานนท์ และมีเทรน์เนอร์เรื่องการออกกำลังกาย 1 คนคือ ณัฐ ณ สงขลา ในการอบรมของคลาสเลเวล 2 เป็นการอบรมที่เน้นในเรื่องของวิธีการฝึกซ้อมให้เกิดผล ซึ่งในวันแรกเจะเป็นการวอร์มอัพ เรื่องการออกกำลังกายก่อน หลังจากนั้นไปทบทวนเรื่องการพัตต์ระยะ 3 ฟุต 6 ฟุต 9 ฟุต และมีการเก็บคะแนน หลังจากนั้นก็เน้นระยะที่จะหวังทำแต้มได้คือระยะ 100 หลา โดยใช้เครื่องแทคแมน เข้ามาช่วยในการซ้อม หลังจากพักรัปประทานอาหารกลางวันช่วงบ่ายมีเรื่องการออกกำลังกายและสลับฐานการสอนของโค้ช ช่วงเย็นมีการออกกำลังกายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับนักกีฬากอล์ฟ วันที่สองเริ่มกันตั้งแต่เช้าตรู่ในเรื่องการออกกำลังกาย หลังจากนั้นแบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกเรียนรู้เรื่องการซ้อมลูกสั้น ส่วนกลุ่มที่สอง ไปตีระยะ 90 หลา 100 หลา 110 หลา หลังจากนั้นก็เรียนเรื่องการพัตต์ระยะ 20 ,30,40 และต่อด้วยการตีเหล็ก 7 ในช่วงบ่ายสลับกลุ่ม ช่วงกลางคืนได้มีการสอนเรื่องโภชนาการสำหรับนักกอล์ฟ วันที่สามวันสุดท้าย เริ่มต้นด้วยการวอมอัพอย่างถูกวิธีเพื่อเตรียมพร้อมออกรอบ หลังจากนั้นได้ออกรอบ 18 หลุม โดยแบ่งเป็น การทำสกอร์ ในระยะ100 ในช่วง 9 หลุมแรก และ 9 หลุมหลังเล่นแบบปกติ เพื่อนำคะแนนมาประเมินหาจุดเด่นและจุดด้อยของนักกีฬาในแต่ละคน โดยช่วงบ่ายต่อด้วยการให้น้องๆที่มีปัญหาในแต่ละด้านเข้าไปฝึกซ้อมในส่วนที่ยังมีข้อผิดพลาด โดยจะเน้นการนำสิ่งที่ซ้อมมาใช้และให้วิธีการฝึกซ้อมที่ถูกต้อง ซึ่งการมาอบรมและฝึกในครั้งนี้น้องๆเยาวชนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ผลการคัดเลือกปรากฎว่ามี จาจา ประวิณ เอียดเอื้อ,นพ ปัณณธร ช้อยจินดา,,โอเว่น นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี,แบงค์ ธนาคาร สงครามมา,เพชร ธนพล บุญจำรูญ,เนย ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา เป็นนักกอล์ฟเยาวชน 6 ท่านที่ได้รับเลือกให้ผ่านเข้าสู่รอบ เลเวล 2 มาสเตอร์คลาส ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2560 ณ สนาม เลควิว รีสอร์ท แอนด์กอล์ฟคลับ จังหวัดเพชรบุรี สนใจรายละเอียดเข้าไปดูได้ที่ www.changjuniorgolf.com