คอลัมน์ในอดีต

สายใยสองภพ : ความรักในคืนส่องจันทร์ 2

ความรักในคืนส่องจันทร์ 2

หญิงชรา…พนมมือตั้งจิตอธิษฐานถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็น ผู้ตื่น ผู้รู้ ผู้เบิกบาน และองค์แทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ หลวงพ่อพระสุก ซึ่งขณะนี้ประดิษฐานเป็นองค์พระประธานอยู่ในใต้พิภพเมืองบาดาล

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระ หะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระ หะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระ หะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้ บูชา พระพุทโธ พระธัมโม พระสังโฆ พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ เทพยาฟ้าดิน 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 14 ชั้นบาดาล เป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้า แล้วหญิงชราก็ก้มลงกราบ กล่าวซ้ำๆสามครั้ง

อุกาสะ อุกาสะ ดอกไม้ธูปเทียนชวาลา รูปนามและชีวิต พร้อมไปด้วยการปฏิบัติ ทั้งภายในและภายนอก ขอบูชาแก่พระโพธิญาณ พระพุทธัง พระธัมมัง พระสังฆัง ขอให้พระแม่ธรณี จงมาเป็นทิพญาณให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพระเจ้าข้า นิพพานปัจจโย โหตุ

อิติสุคโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง หญิงชราท่องบทสวดอย่างต่อเนื่องขณะที่เสียงน้ำผุดเริ่มดังขึ้นคล้ายน้ำพุสูงขึ้นเรื่อยๆ มองดูเหมือนเกร็ดเพชรพลอย ส่องประกายแวววาว สายตาของเจ้าเปียเจ้าจุกจ้องไปตรงจุดนั้น ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นๆจนเด็กน้อยทั้งสองหลงอุทาน! ออกมา หญิงชรายังคงหลับตาแต่ปรามว่า นิ่งๆถ้าอยากเห็นความงดงามขององค์พญานาคราชอันเป็นทิพย์ หญิงชรายังคงท่องอิติสุคโตฯ ซ้ำไปซ้ำมา ทันใดนั้นเจ้าจุกเจ้าเปีย ก็ร้องอุทาน…!อีกครั้ง แล้วสองเด็กน้อยก็ต่างเอามือปล้องปากซึ่งกันและกัน จับมือกันไว้แน่น ทั้งๆที่อยากจะร้องอุทานออกมาดังๆ แต่หญิงชรากระแอมเหมือนเป็นการเตือนให้อยู่นิ่งๆ ภาพที่ปรากฏต่อสายตาของเด็กน้อยทั้งสอง คือลำแสงสีเขียวพุ่งตรงมาที่องค์พญานาคราชเป็นประกายสีเขียวมรกตและสีทองเหลืองอร่าม งดงามยิ่งนัก ทั้งสององค์เกี่ยวรัดชูเศียรผงาดคู่กันขึ้นเหนือน้ำรับแสงจันทร์ที่กำลังส่องสว่างสุกใสบนท้องฟ้า มองเห็นความสง่างาม ความมีอำนาจอย่างชัดเจน หงอนสีแดงเข้มทำให้ดูน่าเกรงขาม หญิงชรายังคงหลับตานิ่งท่องอิติสุคโต…ปล่อยให้หนูน้อยทั้งสองชมความงดงามของ ท่านปู่พญานาคราช ท่านย่าพญานาคี ผู้มีบุญญาธิการยิ่งนัก แหวกว่ายบนผืนย้ำรับพลังอันยิ่งใหญ่จากแสงจันทร์ในคืนเดือนเพ็ญ จนดวงจันทร์คล้อย หญิงชราค่อยๆลืมตาขึ้นและกล่าวว่า เป็นบุญของข้าพเจ้าและลูกหลานเหลือเกินที่ได้ยลความงดงาม ความสง่างาม ของทั้งสององค์ท่าน บุญกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้ากระทำมาตั้งแต่อดีตชาติถึงชาติภพปัจจุบัน ข้าพเจ้าขออุทิศถวายให้ท่านปู่พญานาคราช ท่านย่าพญานาคี ให้ได้รับบุญกุศลเสมอกันกับข้าพเจ้า แล้วหญิงชราก็ก้มลงกราบ และกล่าวคำบูชาอีกครั้งก่อนภาพที่ปรากฏนั้นจะค่อยๆเลือนหายไป ลำน้ำโขงขณะนั้นนิ่งสงบไร้คลื่นลมเหมือนไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเลย

กายะ วาจาจิตตัง อะหังวันทา ท่านปู่พญานาคราช ท่านย่าพญานาคี เทวาปูเชมิ
พุทธังบังเกิด เปิดโลกนาคิน
ธัมมังบังเกิด เปิดดลกนาคิน
สังฆังบังเกิด เปิดโลกนาคิน
สังฆังบาทา

มณีจันทร์ฉาย