For Golf Trust

8 อุปนิสัย สำหรับการเป็นแชมป์

8 อุปนิสัย สำหรับการเป็นแชมป์

ตัวผมเอง จากที่ได้อยู่กับวงการกีฬามานานพอสมควร โดยเฉพาะกีฬากอล์ฟ จะมีประสบการณ์กับเรื่องความต้องการของผู้ใหญ่ในวงการกีฬา หรือผู้บริหารกีฬาระดับสูง ที่ต้องการให้ค้นหานักกีฬาที่มีพรสวรรค์หรือสามารถพยากรณ์ว่า นักกีฬาคนไหนจะได้แชมป์ได้ในอนาคต หรือ มีโอกาสประสบความสำเร็จได้ นำมาปั้น มาเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง

เมื่อแรกๆ ผมก็เชื่อว่า มันน่าจะหานักกีฬาที่มีพรสวรรค์ได้ แต่มาบัดนี้ ผมได้คำตอบแล้วว่า เป็นไปได้ยากกับการหานักกีฬาที่มีพรสวรรค์ ที่จะรับประกันได้ว่า จะประสบความสำเร็จในอนาคต ทั้งๆ ที่ทางด้านกายภาพอาจจะเจอนักกีฬาที่รูปร่างสูงใหญ่ ตีไกล เรียนรู้เร็ว ฝึกง่าย ขยัน เป็นต้น ซึ่งดูๆ แล้วเป็นนักกีฬาที่เหมาะสม สมบูรณ์มากทีเดียว แต่ฝึกไปนานๆ อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้

หรืออีกกรณีหนึ่ง นักกีฬาที่มีนิสัยดี มีความขยัน มีวินัย ก็น่าจะเป็นนักกีฬาที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นนักกีฬาที่ดีได้ ซึ่งถ้าเอาความดี ความเป็นตัวอย่าง มีคุณสมบัติดีจริงๆ แต่ก็อาจจะไม่ใช่คำตอบว่าจะประสบความสำเร็จที่กล้ารับประกันได้ว่าจะได้แชมป์หรือประสบความสำเร็จในระดับสูงได้เช่นกัน
เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งของ Dr.Deorah Graham & Jon Stabler ได้สรุปไว้ว่า นักกีฬาที่จะมีโอกาสเป็นแชมป์ได้นั้น จะมีอุปนิสัย 8 ประการ ดังนี้

1. มีสมาธิ (Focus)
2. มึความสามารถในการคิด (Abstract thinging)
3. มีความมั่นคงในอารมณ์ (Emotional Stability)
4. มีลักษณะเด่น (Dominant)
5. มึความเข้มแข็งทางจิตใจ (Tough – mindedness)
6. มีความเชื่อมั่น (Confidence)
7. มีลักษณะพึ่งตัวเอง (Self – sufficient)
8. มีความสามารถปลุกเร้าอารมณ์ที่เหมาะสมให้ตัวเอง (Optimum arousal)

จากการที่ได้อ่าน และศึกษาทำความเข้าใจอย่างช้าๆ จะพบว่า นักกีฬาสักคนที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องมีคุณลักษณะ หรือมีอุปนิสัยหลายๆ ประการเข้าด้วยกัน และเป็นสิ่งที่ครอบคลุมบ่งบอกได้ทั้งหมด ว่าถ้านักกีฬามีอุปนิสัยครบถ้วนดังนี้แล้วจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมาก โดยสังเกตุจากนักกอล์ฟที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกทุกคน ล้วนแล้วแต่มีสิ่งเหล่านี้ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากจริงๆ ในนักกีฬาทั่วๆไป ที่ยังอยู่ในวังวนไม่ประสบความสำเร็จเสียที ทั้งๆที่ คุณสมบัติทางกายภาพมันดูดีมาก

สมาธิ คือสิ่งสุดยอด และมีความสำคัญที่สุดในคุณสมบัติของนักกีฬา เพราะถ้านักกีฬาคนไหนที่สามารถรวบรวมสมาธิได้อย่างแน่วแน่ ไม่วอกแวก หวั่นไหวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในจิตใจตัวเอง หรือ กับสภาพแวดล้อมต่างๆ สามารถเล่นได้ตามศักยภาพของตัวเองได้ทุกครั้ง สามารถตัดสิ่งที่มาทำให้สมาธิเสียได้ง่าย คนๆนั้นจะมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในการแข่งขันได้สูง ซึ่งเป็นสิ่งที่พูดถึง และต้องการกันมากที่สุด

มีความสามารถในการคิด อันนี้เป็นคุณสมบัติของแชมเปี้ยน หรือคนที่จะประสบความสำเร็จอีกขึ้นหนึ่ง ซึ่งถ้าใครมีอุปนิสัยข้อนี้ได้ จะช่วยทำให้สมาธิเกิดขึ้นง่าย คนที่มีความสามารถในการคิดด้วยตัวเอง หรือได้ยินคนอื่นบอก แนะนำ ก็จะคิดเองได้เร็ว เปลี่ยนแปลงความคิดในแนวทางที่เหมาะสมได้ รู้ว่าทำอะไรดี ก็ทำ เช่นขยัน มีวินัย ต้องทำอย่างต่อเนื่อง รู้ว่าทำอะไรแล้วไม่ดีก็ไม่ทำ เช่น ไม่เสียเวลาไปกับสิ่ง หรือคนที่ทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จช้าอย่างเด็ดขาด ละทิ้งกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับร่างกาย เช่น การสูบบุรี่ สุรา นอนดึก เป็นต้น และพยายามตัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจ เช่น อารมณ์ไม่พึงประสงค์ต่างๆ การฟังคนอื่นพูด หรือการคิดลบ

มีความมั่นคงในอารมณ์ หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือ ควบคุมอารมณ์ได้ รู้ว่าอารมณ์ไหนมีแล้วดี อารมณ์ไหนมีแล้วไม่ดี พยายามกำจัดอารมณ์ที่ไม่ดีออกไป รับรู้อารมณ์ของตัวเองให้ได้ หาเทคนิคในการควบคุมอารมณ์ไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้น

มีลักษณะเด่น สิ่งที่เป็นลักษณะเด่นในตัวนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะดูเป็นคนก้าวร้าวในเกม ในความประพฤติ ในความคิด หรือบางคนอาจจะเป็นคนดูเห็นแก่ตัว ไม่มีเพื่อนฝูง ไม่มีสังคมมาก เก็บเนื้อเก็บตัวเพราะไม่อยากเสียเวลากับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กับชีวิตตัวเอง แต่สิ่งที่เป็นในตัวเขาเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เขาประสบความสำเร็จ

มีความเข้มแข็งทางจิตใจ ซึ่งเกี่ยวพันกับอุปนิสัยข้อ สอง นั่นคือคิดเป็น สรุปได้ ทำทุกอย่างให้เป็นทางบวก ทำให้มีความเข้มแข็ง ไม่มีความคิดลบ เช่น กลัวคู่แข่ง ไม่เชื่อมั่นในวงสวิงตัวเอง ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง ไม่วอกแวก เสียความมั่นใจจากคนใกล้ชิด เกิดความลังเลต่างๆ มาทำลายสมาธิได้
มีความเชื่อมั่น โดยเฉพาะในตัวเองสูง ไม่เสียความมั่นใจง่าย มีความคิดบวกในสิ่งที่เป็นตัวเองว่าต้องทำได้อย่างดี ไม่ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นบางครั้งบางครา ทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองเป็น ไม่แก้ไขหรือปรับแต่งอะไรง่ายๆ จนกว่าจะแน่ใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดปกติสมควรแก้ไข

มีลักษณะพึ่งตัวเองได้ ไม่ติดอยู่กับการต้องมีคนช่วยเหลือ เช่น ไม่จำเป็นต้องมีแคดดี้ที่เก่งมาช่วยดูไลน์ ไม่จำเป็นต้องมีโค้ชมาอยู่ควบคุมการฝึกซ้อมอยู่ตลอดเวลา สามารถควบคุมการฝึกซ้อมของตัวเองได้ ไม่มีคนช่วยเหลือ ก็สามารถจัดการตัวเองได้

มีความสามารถในการปลุกเร้าตัวเองได้ ซึ่งส่วนนี้หมายถึง การสร้างแรงจูงใจภายในตัวเอง กับการที่สนใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เช่นถ้าตั้งเป้าหมายว่า จะประสบความสำเร็จในการเป็นนักกอล์ฟอาชีพที่ทำเงินได้สูง จะต้องมีสิ่งปลุกเร้าให้ตัวเองมีความพยายามอย่างต่อเนื่อง ไม่ย่อท้อ หรือตอนเกิดความรู้สึกขี้เกียจในการฝึกซ้อม

ถ้าพิจารณา จะเห็นได้ว่า คุณสมบัติ 8 ข้อ นี้ มีความครอบคลุมกับสิ่งที่จะทำให้คนเป็นแชมป์ โดยที่ไม่ตกหล่นคุณสมบัติข้ออื่น และถ้าเอา 8 ข้อนี้ไปจับนักกีฬาแต่ละคน หรือตัวเองก็จะพบว่า ในแต่ละคนมีจุดอ่อนคนละหลายๆข้อ อาจจะมีความพร้อม ความสมบูรณ์เพียงแค่ 1-3 ข้อ แต่ยังขาดข้ออื่นๆอีก
ความสำคัญในสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่แค่ฝึกเฉพาะในเรื่องของกีฬาเท่านั้น ในการใช้ชีวิตจริงก็ต้องฝึกด้วย ซึ่งจะทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพและชีวิตสูง

โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์