ไม่มีหมวดหมู่

Purra’ Amateur Classic 2017 รอบที่ 3

Purra’ Amateur Classic 2017 รอบที่ 3

การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่น Purra’ Amateur Classic 2017 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสุขภาพ และเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟสมัครเล่นทั้งหลายได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันระดับมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมศักยภาพและคุณภาพของนักกอล์ฟในปัจจุบัน โดยการแข่งขันรอบที่ 3 มีขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับ

พิเศษเพิ่มเติมมากกว่าทุกปี เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในปีนี้ทางผู้จัดร่วมกับผู้สนับสนุนการแข่งขันทุกท่านร่วมใจกันนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการแข่งขันครั้งนี้ ทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร เพื่อสนับสนุนโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ หนึ่งในโครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทางผู้จัดการแข่งขันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแข่งขันรายการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำดีเพื่อพ่อ ซึ่งในทุกๆ ปีการแข่งขันรายการนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักกอล์ฟทุกเพศทุกวัย

สำหรับการแข่งขันรายการ Purra’ Amateur Classic 2017 มีการแข่งขันทั้งหมด 4 รอบ แบ่งเป็น 4 ไฟลต์ได้แก่ ไฟลต์ A, B, C และ D โดยผู้ชนะเลิศแต่ละไฟลต์จะได้ร่วมเดินทางเยี่ยมชมโครงการตามพระราชดาริภายในประเทศไทย โดยกาหนดจุดหมายปลายทางที่ จังหวัดเชียงราย ฟรี 3 วัน 2 คืน พร้อมออกรอบที่สนามกอล์ฟสันติบุรี เชียงราย

และกำหนดการแข่งขันรอบที่ 4 จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.084-4388443, 02-7073820-5

สรุปผลการแข่งขัน
ไฟลต์ เอ. (แฮนดิแคป 0-8)
ชนะเลิศ โฆษิต คุณวงศ์ 34-36-70(3)67(-3)
รองอันดับ 1 สุนทร แก้วมณี 35-35-70(3)67(-3)
รองอันดับ 2 อธิวัฒน์ อนุเวช 36-39-75(8)67(-3)
ไฟลต์ บี. (แฮนดิแคป 9-16)
ชนะเลิศ ธนะยศ ผดุงเดช 39-36-75(9)66(-3)
รองอันดับ 1 พัฒนพงษ์ ศรีเมฆ 34-34-68(9)59(-3)
รองอันดับ 2 จารุวัฎ รัตนวารี 36-40-76(9)37(-3)
ไฟลต์ ซี. (แฮนดิแคป 17-24)
ชนะเลิศ ไพรพนา เพชรเที่ยง 37-38-75(17)58(-3)
รองอันดับ 1 ปิติชัย สุพร 38-38-76-17-59(-3)
รองอันดับ 2 รัชพล ธรรมปิยะชัย 37-37-74(17)57(-3)
ไฟลต์ ดี. (แฮนดิแคป 25-36)
ชนะเลิศ ณรงค์ฤทธิ์ จตุวีรวงศ์ 40-39-79(25)54(-3)
รองอันดับ 1 เบญจะ รัตนพันธ์ 37-38-75(25)50(-3)
รองอันดับ 2 สหชัย เสถียรปกิรณกรณ์ 37-41-78(25)53(-3)