Special Report

ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค เลเวล 1 สนาม 2

ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค เลเวล 1 สนาม 2
เข้มข้น อัดแน่นไปด้วยวิชาการและปฎิบัติ มี 10 เยาวชนผ่านเข้ารอบ


“ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค” เลเวล 1 สนามสอง รอบภาคกลางและภาคใต้ ที่ สนาม พัฒนากอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีน้องๆเยาวชนกว่า 29 คน เข้าร่วมอบรมและได้รับการพัฒนาเทคนิคกอล์ฟ โดยหลักสูตรที่ออกแบบจากโค้ช PGA Tour Academy อเมริกา ซึ่งอัดแน่นไปด้วยวิชาการและปฎิบัติ จบการอบรม มีน้อง เยาวชน 10 คน ผ่านเข้ารอบ มีรายชื่อดังนี้ กษาปณ์ อักษรทิพย์,อัฐฎายุทธ์ พูนอนันต์,เตชินท์ วิชัยณรงค์,ณัฐนันท์ ปัณทะรส,กัปตัน เงินทองรัตนกุล,พิมพ์มาดา ว่องธนะวิโมกษ์,วรเมษ พึ่งเดชะ,ณัฐกฤดา วงศ์ทวีลาภ,ศิรชัช พุ่มโกสุมและจรัสวรี คชไกร ได้ผ่านเข้าสู่รอบ Master Class Lv.1

ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค เลเวล 1 “ Fundamentals พื้นฐานกอล์ฟที่ดี ” เป็นการนำนักกอล์ฟเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากรายการ “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ เซอร์กิต 2017″ จำนวน 60 คนโดยแบ่งเป็นสองรอบ เข้ามาฝึกอบรมเป็นเวลา 2วัน 1 คืน เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างและพัฒนาทักษะกอล์ฟให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักสูตรของ PGA Tour Academy ประกอบด้วย 3 เลเวล ซึ่งเมื่อน้องๆ เยาวชนผ่านการเรียนรู้ทั้ง 3 เลเวลแล้ว ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากทีมโค้ช จะได้เข้าไปร่วม Camp ที่มีการอบรมอย่างเข้มงวดกับโค้ชเชน พี กิลเลสพี จาก PGA Tour Academy ภายใต้กิจกรรม “ช้าง พีจีเอ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก” โดยมี 4 Head Instructor คือ โปรวุฒิรัฐ มณีอินทร์, โปรวันปีย์ สัจจมาร์ค, โปรวิรดา โกมุทบุตร, โปรปุณณภัทร สัมมาทรัพย์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้, ทักษะ, เทคนิค และแทคติกที่ถูกต้องตามหลักสูตรของ PGA Tour Academy เพื่อปูพื้นฐานให้น้องๆ เยาวชนก้าวสู่การเรียนรู้พัฒนาทักษะกอล์ฟใน Level ต่อๆไป

สำหรับเลเวล 1 รอบภาคกลางและภาคใต้ มีโปรที่มาดูแลฝึกสอนดังนี้ โค้ช 2 คนคือโปรอุ๋ย วิรดา โกมุทบุตร, โปรนก ปุณณภัทร สัมมาทรัพย์และมีทีมผู้ช่วย 2 คนคือ โปรแป้ง คุลิกา ศรีสมฤทธิ์,โปรเอิร์ธ กฤฏิธี สุนทรนนท์ ซึ่งในวันแรกเป็นการสอนพื้นฐานกอล์ฟ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัตต์,การเล่นลูกสั้น,วงสวิง และพื้นฐานกอล์ฟอีกมากมาย การออกกำลังกายี่ถูกวิธี ช่วงกลางคืนเป็นการอบรมวิชาการ ในวันที่สองเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถ ในแต่ละแบบทดสอบที่ทีมโปรกำหนดขึ้น และนำไปใช้ทดสอบในการออกรอบ และเก็บสถิติเพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนการเล่น ซึ่งการมาอบรมและฝึกในครั้งนี้น้องๆเยาวชนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ผลการคัดเลือกปรากฎว่ามี ไดร์ฟ กษาปณ์ อักษรทิพย์ อายุ 15 ปี, เพชร อัฐฎายุทธ์ พูนอนันต์ อายุ 18 ปี,เตชินท์ วิชัยณรงค์ อายุ 15 ปี,พีท ณัฐนันท์ ปัณทะรส อายุ 17 ปี,กัปตัน เงินทองรัตนกุล อายุ 17 ปี, นานา พิมพ์มาดา ว่องธนะวิโมกษ์ อายุ 13 ปี,เฟรม วรเมษ พึ่งเดชะ อายุ 15 ปี, ซิม ณัฐกฤดา วงศ์ทวีลาภ อายุ 15 ปี, แต้งท์ ศิรชัช พุ่มโกสุม อายุ 16 ปีและ สายป่าน จรัสวรี คชไกร อายุ 15 ปีเป็นนักกอล์ฟเยาวชน 10 ท่านที่ได้รับเลือกให้ผ่านเข้าสู่รอบ Master Class Lv.1 ซึ่งจะเข้าอบรมพื้นฐานกอล์ฟที่ละเอียดมากขึ้น เป็นเวลา 2วัน 1 คืน ในระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม 2560 ณ สนาม เลควิว รีสอร์ท แอนด์กอล์ฟคลับ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจะทำการอบรมและคัดเลือกจาก 16 คนให้เหลือ 6 คนที่จะได้ผ่านไปอบรมต่อใน”ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลีนิค” เลเวล 2 สนใจรายละเอียดเข้าไปดูได้ที่ www.changjuniorgolf.com