8 มหาวิทยาลัย ลุยศึก GSB University Golf Championship 2017

8 มหาวิทยาลัย ลุยศึก GSB University Golf Championship 2017

GSB University Golf Championship 2017จากความร่วมมือของ Golf Channel Thailand กับ ธนาคารออมสิน ชิงทุนการศึกษา 300,000 บาท โดยมี 8 สถาบันเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ม.ธรรมศาสตร์, ม.เกษตรศาสตร์, ม.ศรีปทุม, ม.มหิดล, ม.รามคำแหง, ม.กรุงเทพ และสถาบันพลศึกษา
บริษัท จีซีที มีเดีย จำกัด เจ้าของช่อง กอล์ฟ ชาแนล ไทยแลนด์ เป็นผู้จัดโครงการ “GSB University Golf Championship 2017” จัดเป็นครั้งที่ 2 และยังคงส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ธนาคารออมสินโดย คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นผู้สนับสนุนหลักดรงากรฯ ซึ่งธนาคารออมสินฯได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนกีฬาเพื่อเยาวชนมาโดยตลอด สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีการชิงทุนเพื่อชมรมกอล์ฟในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 300,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลดังนี้ ทีมมหาวิทยาลัยที่ชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศและเหรียญรางวัลพร้อมทุนการศึกษา 150,000 บาท ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเหรียญรางวัล พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเหรียญรางวัล พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท

โดยกิจกรรมการแข่งขันครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ นักกอล์ฟระดับอุดมศึกษาได้ฝึกฝน เพิ่มศักยภาพและพัฒนาฝีมือไปสู่นักกอล์ฟทีมชาติ นักกอล์ฟอาชีพ และต่อยอดสู่อนาคต ทางช่อง กอล์ฟ ชาแนล ไทยแลนด์ ผู้จัดการแข่งขันได้ดำเนินโครงการเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อโครงการ “GSB University Golf Championship 2017”

ในปีนี้มีมหาวิทยาลัยส่งนักกอล์ฟเข้าร่วมโครงการฯในปีนี้ ทั้งหมด 8 สถาบัน ซึ่งในปีนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่ม 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, สถาบันพลศึกษา ส่วนอีก 4 สถาบันที่ร่วมแข่งขันครั้งที่ 1 ยังคงส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเช่นเดิม ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งในแต่ละสถาบันได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการส่งเสริมนักกอล์ฟระดับอุดมศึกษา ให้มีการพัฒนาทักษะตลอดจนมารยาทในการเล่นกอล์ฟ และเพื่อสร้างให้เกิดนักกอล์ฟรุ่นใหม่ในวงการกอล์ฟและมีมาตรฐานระดับสากลเพื่อก้าวไปสู่นักกอล์ฟทีมชาติ นักกอล์ฟอาชีพ ในอนาคตและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันและประเทศไทย

คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมสนับสนุนหลักการแข่งขัน “GSB University Golf Championship 2017”ครั้งที่ 2 เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน เป็นสถาบันการเงิน มีภารกิจหลักคือ ส่งเสริมการออม และสนับสนุนธุรกรรมทางการเงินให้แก่ประชาชนทุกระดับ อีกทั้งยังมีนโยบายในการดูแลพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพให้มีความสุข อันเป็นการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ธนาคารมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งเสริมกีฬาตามโครงการส่งเสริมกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศ “Thai Sport for Excellence by GES” ตามเจตนารมณ์ของธนาคารที่ว่า “เราเป็นมากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม” ซึ่งธนาคารออมสินที่ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการฯที่ส่งเสริมพัฒนา และได้เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ทีมนักกีฬากอล์ฟจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศให้มีศักยภาพ มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาตนเองโดยธนาคารออมสินได้เน้นการสนับสนุนด้านกีฬากับเยาวชนไทยอยู่แล้ว เพื่อต้องการยกระดับวงการกีฬาไทยก้าวไกลและสามารถสร้างผลงานจนเป็นที่ยอมรับ และจดจำในการแข่งขันกอล์ฟมาตรฐานระดับสากลต่อไป

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบ เริ่มด้วยการแข่งขันในรอบลีก (League) จะใช้รูปแบบการแข่งขันแบบ Match Play โดยพบกันทั้งหมด 5 ทีม และทีมใดทำคะแนนดีที่สุด 4 อันดับแรก จะผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (Semi-Final) ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบ Individual Match Play ให้แต่ละทีมพบกันตัวต่อตัว หลุมต่อหลุม และแบบประชันการแข่งขัน เพื่อหาทีมผู้ชนะเลิศในรอบชิงชนะเลิศ (Final Round) ในแต่ละทีมประกอบด้วยผู้เล่น 4 คน, ผู้เล่นสำรอง 2 คน, ผู้ฝึกสอน 1 คน และผู้จัดการทีม 1 คน รวมสมาชิกในแต่ละทีมทั้งสิ้นจำนวน 8 คน ซึ่งผู้เล่นทุกคนต้องไม่ใช่ผู้เล่นในระดับอาชีพ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่นักกอล์ฟสมัครเล่นในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ได้พัฒนาทักษะการแข่งขันกอล์ฟอย่างมืออาชีพฯ

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2560 –เดือนพฤษภาคม 2561 โดยในปีนี้มีมหาวิทยาลัยที่ส่งนักกอล์ฟเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 8 มหาวิทยาลัยแข่งขัน จะจัดขึ้นทั้งหมด 10 แมทช์ด้วยกัน