What Ever

เปิดอาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาฯ

เปิดอาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 9.45 น. สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดอาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาฯ เลขที่ ๔๔๔/๓ ถ.สามเสน ดุสิต กรุงเทพฯ

โดยพระพรมหมมังคลาจารย์ (ท่านเจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, หลวงพ่อวิมล สุวรรณกร เจ้าอาวาสวัดกู้ และพลเอกสิทธิ์ สิทธิมงคล นายกสมาคมฯ เป็นประธานในพิธี โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการบริหารสมาคม คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ท่านสามารถติดต่อสมาคมฯได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-2410281