คอลัมน์ในอดีต

การพัตต์

การพัตต์

ท่านนักกอล์ฟเคยประสบปัญหาเหล่านี้ไหมคะ พัตไม่ดีพัตลง ซ้อมยังไงก็ไม่ดีขึ้น โดยไม่รู้สาเหตุ ตัวดิฉันก็เคยประสบปัญหานี้มาแล้วเช่นกัน ? แต่หลังจากที่ดิฉันได้มีโอกาสไปเข้าแคมป์ chang thaitalent ได้เรียนกับ โค้ชเชน ดิฉันก็ได้คำตอบและวิธีการสังเกต ตัวเองง่ายๆ มาให้ค่ะ

ซึ่งในเรื่องของวิธีการพัตนั้น โค้ชเชนได้พูดถึง การพัตต์ไว้ว่า เวลาที่เราจะพัตนั้น เราต้องดู ผลในการพัตออกไป โดยสังเกตจาก 3 ข้อหลักๆ คือ

1. End over End คือ เวลาที่เราสโตรกลูกออกไป เส้นบนลูกกอล์ฟจะวิ่งเป็นเส้นตรงต่อกัน ไม่ส่ายไปส่ายมา

2. Speed (น้ำหนัก) ความเร็วของพัตเตอร์ในการทำงาน ต้องไปกลับเท่ากัน

3. Read การอ่านไลน์บนกรีน หากท่านนักกอล์ฟทำข้อที่ 1 กับ 2 ถูกต้องแล้ว แต่ยังพัตต์ไม่ลงก็แสดงว่า ท่านอ่านไลน์บนกรีนไม่ถูกต้อง

การสังเกตแบบนี้จะช่วยทำให้เรากลับมาทำการบ้านในการซ้อมพัตต์ได้ถูกวิธีด้วย

โปรนิม นิมมิตา จันต๊ะนาเขตร์