Special Report

ไทยแอลพีจีเอ อคาเดมี่ เตรียมสวิงไทยสู่เวทีโลก

ไทยแอลพีจีเอ อคาเดมี่ เตรียมสวิงไทยสู่เวทีโลก

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี โดยการสนับสนุนจากสิงห์คอร์เปอเรชั่น จัดโครงการเอสเอที-ไทยแอลพีจีเอ กอล์ฟ อคาเดมี่ 2017 โดยมีวิทยากรหลากหลายสาขาร่วมให้ความรู้ เพื่อสู่ความเป็นเลิศ บนเวทีโลกในอนาคต ระหว่างวันที่ 4-10 มิถุนายน 2560 ณ สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ

โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างนักกอล์ฟสมัครเล่น และนักกอล์ฟอาชีพให้มีศักยภาพสู่ระดับอาชีพ พร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟอาชีพในทัวร์นาเมนท์ภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับการเล่นกอล์ฟให้มีระบบแบบแผนตามมาตรฐานสากล โดยนำหลักของการฝึกสอนที่ทันสมัย และเป็นหลักสากลมาใช้ สร้างนักกอล์ฟสมัครเล่นให้เป็นนักกีฬาอาชีพ เพื่อให้สามารถเข้าสู่เวทีแห่งการแข่งขันในระดับต่างประเทศ เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้เห็นศักยภาพของคนไทย และสร้างรายได้เข้าประเทศให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

นอกเหนือจากนั้นยังเป็นการยกระดับการฝึกนักกีฬาให้มีระบบแบบแผนตามมาตรฐานสากลแบบนักกีฬาอาชีพ โดยใช้หลักของการฝึกนักกีฬาที่ถูกต้อง ด้วยการนำเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยมาใช้ กระตุ้นวงการกีฬากอล์ฟให้มีการตื่นตัว และมีความเคลื่อนไหวในแง่ของการส่งเสริม และพัฒนาให้เป็นกีฬาอาชีพอย่างมีมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักกีฬาและผู้ปกครองยุคปัจจุบัน

โดยมีเป้าหมายให้สามารถสร้างนักกอล์ฟสตรี ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นให้กับวงการกอล์ฟอาชีพไทย เพื่อกระตุ้นให้วงการกีฬากอล์ฟสตรีมีความตื่นตัว เกิดการพัฒนาสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ

สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้นักกีฬาในโครงการมีการพัฒนาศักยภาพไปสู่ความเป็นเลิศทางกีฬามากขึ้น และมีการพัฒนาไปสู่ระดับอาชีพ นักกีฬาในโครงการทำชื่อเสียงให้แก่ตนเอง การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี และประเทศชาติ