For Golf Trust

เริ่มต้นความสัมพันธ์ กอล์ฟไทย(CGA) กับ ยูนนาน

เริ่มต้นความสัมพันธ์ ระหว่างกอล์ฟไทย(CGA) กับ กอล์ฟยูนนาน

ณ ช่วงที่ผ่านมา ทางโรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ สาขาเชียงใหม่ ได้มีโอกาสผูกสัมพันธ์ในเรื่องกีฬากอล์ฟกับผู้ที่ดูแลกีฬากอล์ฟทางฝั่งมณฑณยูนนาน โดยเฉพาะเมืองคุณหมิงของประเทศจีน

สิ่งที่แลกเปลี่ยนกันคือการส่งนักกีฬาแลกเปลี่ยนสถานที่ แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกัน หมายถึงว่า นักกีฬาเราไปที่เขา นักกีฬาเขามาที่เรา ทั้งการฝึกซ้อมและการแข่งขัน

จากการที่ได้ไปสัมผัส ปัจจุบันกีฬากอล์ฟในจีนเริ่มมีการพัฒนาและส่งเสริมขึ้นมาก หลังจากที่กีฬากอล์ฟได้เข้าไปในโอลิมปิค ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ยากสำหรับประเทศจีนที่จะพัฒนาให้กีฬาก้าวหน้าขั้นมาตรฐานในระดับโลก

ด้วยประเทศจีนมีประชากรที่มาก มีพื้นที่มาก ในอนาคตจึงมองว่ากีฬากอล์ฟในประเทศจีนจะได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว คนจะนิยมเล่นเพิ่มมากขึ้น ด้วยอากาศที่มีครบ โดยเฉพาะอากาศเย็นขนาดที่ต้องให้เสื้อกันหนาวใส่ฝึกซ้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศไทยไม่มีโอกาส จึงนับเป็นสิ่งที่ดีกับประเทศไทย เพราะนอกจากอากาศที่ดี ความเป็นเอเชียด้วยกันแล้ว ยังไม่ไกลจากประเทศไทย

มองว่าในอนาคตจีนจะมีประชากรกอล์ฟเพิ่มมากขึ้น จะมีทัวร์นาเม้นท์อาชีพเพิ่มมากขึ้น เงินรางวัลจะเพิ่มมากขึ้น ทำให้เป็นทัวร์ที่แข็งแรงทัวร์หนึ่งของโลก

สิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัว คือเรื่องภาษาจีน ที่คนจีนยังไม่เก่งภาษาอังกฤษ พูดแต่ภาษาจีน เราจึงควรฟังให้ออกบ้าง สื่อสารในสิ่งที่ควรได้ เพื่อสื่อสารให้เอาตัวรอด เรื่องสภาพอากาศ เรื่องอาหาร เรื่องวัฒนธรรมต่างๆ ที่ต้องเรียนรู้

ร่วมมือกันทำเอเชียเราให้แข็งแรง ในทุกๆเรื่องที่ทำได้ โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาและกีฬาในอนาคตเอเชียเราก็จะอยู่กันอย่างมั่นคง น่าจะทำให้เยาวชนรุ่นหลังของเราได้ประโยชน์อย่างมาก

โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์