ไม่มีหมวดหมู่

ทีจีเอ-สิงห์ จูเนียร์ กอล์ฟ ส่วนกลาง สนามแรก

สหชาติ-ปาริยา ซิวแชมป์คลาสซี ชาย-หญิง
เปิดกอล์ฟเยาวชน ทีจีเอ-สิงห์ สนามแรก ที่นารายณ์ฮิลล์

สหชาติ หนูสง นักกอล์ฟดาวรุ่ง โชว์ฟอร์มเยี่ยมคว้าแชมป์ในคลาสซีชาย อายุ 11-12 ปี หลังทำสกอร์รวมสองวัน 4 โอเวอร์พาร์ 148 ส่วนแชมป์คลาสซีหญิง เป็น ปาริยา สันพนวัฒน์ สกอร์รวม 2 อันเดอร์พาร์ 142 การแข่งขันนัดเปิดสนามกอล์ฟเยาวชนเก็บคะแนนสมาคมกีฬากอล์ฟ “ทีจีเอ-สิงห์ จูเนียร์ กอล์ฟ แรงค์กิ้ง 2017” คลาสซี-เอฟ สนามแรก ที่นารายณ์ฮิลล์ จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2560

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ระเบิดศึกการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนเก็บคะแนนสมาคมกีฬากอล์ฟฯ รายการ “ทีจีเอ-สิงห์ จูเนียร์ กอล์ฟ แรงค์กิ้ง 2017” โดยกระจายการแข่งขันเป็น 7 ภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือบน, เหนือล่าง, กลาง, ตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้ และส่วนกลาง เพื่อพัฒนานักกอล์ฟเยาวชนทั้งระบบ ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ แบ่งเป็น 7 คลาส ชาย-หญิง คือ คลาสเอส อายุ 18 ปีขึ้นไป, คลาสเอ 15-17 ปี, คลาสบี 13-14 ปี, คลาสซี 11-12 ปี, คลาสดี 9-10 ปี, คลาสอี 7-8 ปี และคลาสเอฟ อายุไม่เกิน 6 ปี

ทั้งนี้นักกอล์ฟที่ทำแรงค์กิ้งได้ในภาคต่างๆตามที่สมาคมกำหนด จะได้สิทธิ์แข่งขันเพื่อคัดเป็นตัวแทนเยาวชนไทย ร่วมชิงชัยในรายการระดับนานาชาติ หลายรายการ อาทิ กอลืฟเยาวชนชิงแชมป์โลก “จูเนียร์ เวิลด์” ที่สหรัฐอเมริกา, กอล์ฟเยาวชนนานาชาติ “สิงห์ ไทยแลนด์ จูเนียร์ เวิลด์” ที่หัวหิน เป็นต้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 6-7 พ.ค.60 ที่ผ่านมา ได้จัดการแข่งขันในส่วนกลาง สนามแรก คลาสซี-เอฟ ที่สนามนารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ จ.ลพบุรี คลาสซี-ดี แข่งขัน พาร์ 72 ส่วนคลาสอี-เอฟ แข่งขัน พาร์ 62

โดยวันที่ 7 พ.ค.60 ชิงชัยในวันสุดท้าย สรุปแชมป์ของแต่ละคลาสมีดังนี้ คลาสซีชาย สหชาติ หนูสง 4 โอเวอร์พาร์ 148 (73-75), คลาสซีหญิง ปาริยา สันพนวัฒน์ 2 อันเดอร์พาร์ 142 (73-69), คลาสดีชาย ภูมิรพี แก้วพิบูลย์ 2 โอเวอร์พาร์ 146 (70-76), คลาสดีหญิง ชุติมณฑน์ รุจิรนันท์ 2 อันเดอร์พาร์ 142 (74-68), คลาสอีชาย พระนาย เหรียญไกร 29 โอเวอร์พาร์ 153 (77-76), คลาสอีหญิง เอริสา บิณฑจิตต์ 25 โอเวอร์พาร์ 149 (69-80) ส่วนคลาสเอฟ ไม่มีนักกีฬาร่วมการแข่งขัน

สำหรับสนามต่อไป ทีจีเอ-สิงห์ จูเนียร์ กอล์ฟ แรงค์กิ้ง 2017″ นักกอล์ฟเยาวชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครแข่งขันได้ที่สมาคมกีฬากอล์ฟฯ โทร 02-659-2463

สรุปผลการแข่งขัน (คลาสซี-ดี พาร์ 72, คลาสอี พาร์ 62)
คลาสซีชาย (อายุ 11-12 ปี)
ที่ 1 สหชาติ หนูสง 148 (+4) 73-75
ที่ 2 ธนวิทย์ ลี 149 (+5) 76-73
ที่ 3 ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ 155 (+11) 80-75

คลาสซีหญิง (อายุ 11-12 ปี)
ที่ 1 ปาริยา สันพนวัฒน์ 142 (-2) 73-69
ที่ 2 ณฐชนก ตันวรรณรักษ์ 144 (E) 76-68
ที่ 3 พิมพ์ชมพู ฉายศิลป์รุ่งเรือง 148 (+4) 76-72

คลาสดีชาย (อายุ 9-10 ปี)
ที่ 1 ภูมิรพี แก้วพิบูลย์ 146 (+2) 70-76
ที่ 2 ชัยภัทร วงเวียน 151 (+7) 77-74
ที่ 3 ปกรณ์ วงษ์เพ็ญ 155 (+11) 79-76

คลาสดีหญิง (อายุ 9-10 ปี)
ที่ 1 ชุติมณฑน์ รุจิรนันท์ 142 (-2) 74-68
ที่ 2 ธัญจิรา อิสสระพล 149 (+5) 77-72
ที่ 3 แพรไพลิน ฉายศิลป์รุ่งเรือง 151 (+7) 73-78

คลาสอีชาย (อายุ 7-8 ปี)
ที่ 1 พระนาย เหรียญไกร 153 (+29) 77-76
ที่ 2 ไตรธันวา ทองสุข 154 (+30) 80-74
ที่ 3 ชัยพัฒนา เจนสายกลาง 158 (+34) 90-68

คลาสอีหญิง (อายุ 7-8 ปี)
ที่ 1 เอริสา บิณฑจิตต์ 149 (+25) 69-80