ไม่มีหมวดหมู่

เด็กไทย กวาดแชมป์ ช้าง-เชียงใหม่ จูเนียร์

“เด็กไทย” สุดเจ๋ง..กวาดแชมป์ทุกรุ่น
สวิงนานาชาติ “ช้าง-เชียงใหม่ จูเนียร์”

บริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดรายการต่อยอดพัฒนานักกอล์ฟ ในโครงการ ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ เซอร์กิต สู่การเล่นนานาชาติ ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2560 เชิญนักกอล์ฟจาก มาเลเซีย, เกาหลี และจีน ร่วมเล่นสโตรกเพลย์ 4 วัน 72 หลุม ไม่ตัดตัว แบ่ง ชาย-หญิง คลาส เอ อายุระหว่าง (16-18 ปี) ชายเล่นระยะ 6,893 หลา หญิง 6,272 หลา และรุ่นคลาส บี อายุระหว่าง (13-15 ปี) ชายเล่นระยะ 6,342 หลา หญิง 5,686 หลา ในสนามอัลไพน์ เชียงใหม่ กอล์ฟ รีสอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ โดยการรับรองจาก Junior Golf Scoreboard และบรรจุอยู่ในตารางการแข่งขันของเว็บไซต์ www.juniorgolfscroeboard.com

รอบแรก นักกอล์ฟตัวแทนจากโครงการ ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ เซอร์กิต ทำผลงานไม่ผิดหวัง นำทุกรุ่น คลาส เอ ชาย ผู้นำเป็น ‘น้องเต๋อ’ พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ วัย 17 ปี จากปทุมธานี สกอร์รวม อีเวนท์พาร์ (72) จาก 4 เบอร์ดี้ 2 โบกี้ ดับเบิลโบกี้ที่หลุม 2 พาร์ 4 ตามด้วยอันดับ 2 ร่วมอีก 3 คน คือ ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก, เจษฎากร คำสิงห์ และ อัษฎายุทธ พูนอนันต์ สกอร์ 1 โอเวอร์พาร์ 73 รุ่นเดียวกันฝ่ายหญิง ‘น้องบีม’ กรบงก์กช สารรัตน์ วัย 18 ปี แรงกิ้งอันดับ 1 ช้างกอล์ฟ เซอร์กิต ภาคอีสาน จ.หนองคาย ขึ้นนำด้วยสกอร์ อีเวนท์พาร์ (72) จาก 2 เบอร์ดี้ 1 ดับเบิลโบกี้ที่หลุม 17 นำหน้าอันดับ 2 ร่วม อีก 5 คน สกอร์ 79 อยู่ 7 สโตรก

ในรุ่นคลาสบี ชาย นำร่วมด้วยกันระหว่าง ‘แจ๊ค’ อัครชัย พาล์มเมอร์ วัย 15 ปี แรงกิ้งอันดับ 1 ช้างกอล์ฟ เซอร์กิต ภาคเหนือ และ ภูพิงค์ จาระนะ วัย 15 ปี เจ้าถิ่นเชียงใหม่ ทั้งคู่จบเท่ากัน อีเวนท์พาร์ (72) ‘แจ๊ค-อัครชัย’ ทำ 4 เบอร์ดี้ 2 โบกี้ ดับเบิลโบกี้หลุม 5 พาร์ 4  ส่วนน้องภูพิงค์เก็บเบอร์ดี้ 4 หลุม เสีย 4 โบกี้ อันดับ 3 กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข สกอร์ 1 โอเวอร์พาร์ 73 ตามสโตรกเดียว รุ่นนี้ประเภทหญิง พิมพ์อร ธิติทรัพย์ วัย 15 ปี จากกรุงเทพฯ ขึ้นนำสกอร์ 2 โอเวอร์พาร์ 74 มี กัญญาณัฐ สมปอง เพื่อนร่วมชาติ อยู่อันดับ 2 สกอร์ 3 โอเวอร์พาร์ 75

รอบสองคลาส เอ ชาย “ฟู่หลง”ยชุรเวท ประทีปอุษานนท์ วัย 16 เจ้าถิ่น เชียงใหม่พลิกขึ้นนำเดี่ยว สกอร์รวม 4 โอเวอร์พาร์  148 ตีอีเว่นพาร์ 72 ในรอบนี้ จาก 1 เบอร์ดี้ 1 โบกี้”ด้าน  น้องเต๋อ-พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ วัย 17 จากปทุมธานี ผู้นำ วันแรก จบเกิน 5 โอเวอร์พาร์ 77 ทำเบอร์ดีเดียวเสียโบกี้ 2 หลุมและออกดับเบิ้ลโบกี้ที่หลุม 5 กับ 7 ร่วงอยู่อันดับสอง  5 โอเวอร์พาร์ 149  มี ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก วัย 18 จากนครสวรรค์ จบสกอร์ 78 รวมสองวัน 7 โอเวอร์พาร์ 151 รั้งอันดับสาม ฝ่ายหญิงรุ่นนี้  ” น้องบีม ” กรบงก์กช สารรัตน์  สาววัย 18 จากหนองคาย เกาะตำแหน่งผู้นำเป็นวันที่สอง จบเข้ามาด้วยอีเว่นพาร์ 72 จาก 2 เบอร์ดี้ 2 โบกี้  โดยมี  ธัญรดา ปิดดอน  ขึ้นมาอยู่อันดับสอง สกอร์รวม  10 โอเวอร์พาร์ 154 ตาม10 สโตรก

รุ่นคลาส บี ชาย ศุภกิจ สีลานาแก น้องโอ๊ก วัย 14จากกรุงเทพ จบเข้ามาอีก 4 อันเดอร์พาร์68ขึ้นนำร่วมกับ เฟิร์ส -กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข ที่ตีเข้ามาอีก 3 อันเดอร์พาร์ 69 สกอร์เท่ากัน 2 อันเดอร์พาร์ 142 อันดับสาม ส่วน น้องแจ๊ค- อัครชัย พาล์มเมอร์ ผู้นำรอบแรกจบเกิน 2 โอเวอร์พาร์ 74 รวมสองวัน 2 โอเวอร์พาร์ 146 ประเภทหญิง เกมพลิก ผู้นำเป็น น้องเอ๊กซ์เซล- ธัญญธร แถลงการณ์ วัย 15 เจ้าถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  จบ อีเว่นพาร์ 72 จาก3 เบอร์ดี้ 2 โบกี้ นำอยู่ 5 สโตรก ส่วน น้องริ -พิมพ์อร ธิติทรัพย์ วัย 15 ผู้นำวันแรก จบเกิน 8 โอเวอร์พาร์ 80 อยู่อันดับสองร่วมกับ กัญญาณัฐ สมปอง ที่ตีเข้ามา 7 โอเวอร์พาร์ 79 สองวัน 10 โอเวอร์พาร์ 154

รอบสามเด็กไทยมีโอกาสลุ้นแชมป์ทุกรุ่น คลาส เอ ชาย เต๋อ-พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ วัย 17 จากปทุมธานี จบเข้ามาอีก 2 โอเวอร์พาร์ 74 เก็บเบอร์ดี้ที่หลุม 6,8,14, 18 แต่เสียโบกี้คืน 4 หลุมและออกดับเบิ้ลที่หลุม 11 พาร์ 4 รวมสามวัน 7 โอเวอร์พาร์ 223 พลิกเป็นผู้นำเดี่ยว มีนักกอล์ฟไทยอีกสามคนคือ อธิคม สุขวารี ,เจษฏากร คำสิงห์ คู่นี้จบสกอร์เท่า 75 และฟู่หลง-ยชุรเวช ประทีปอุษานนท์ ผู้นำจากรอบสอง จบเข้ามา 7 โอเวอร์สกอร์ 79 กลุ่มนี้มีสกอร์รวม 11 โอเวอร์พาร์ 227 ตามสี่สโตรก

คลาส เอ หญิง บีม -กรบงก์กช สารรัตน์ วัย 18 รั้งผู้นำอีกเป็นวันที่สามติด ทั้งที่จบเข้ามาเกิน 6 สโตรก สกอร์ 78 เบอร์ดี้หลุม 6 เสียโบกี้ 5 หลุม และ ออกดับเบิ้ลโบกี้หลุม 16 สกอร์รวม 6 โอเวอร์พาร์ 222 อันดับสองเป็น แพท- ธัญรดา ปิดดอน วัย 16 จบเข้ามาสกอร์ 75 รวมสามวัน 13 โอเวอร์พาร์229

ในรุ่นคลาส บี ชาย ผู้นำยังเป็นน้องโอ๊ค- ศุภกิจ สีลานาแก วัย 14 จบรอบนี้ด้วย 1 อันเดอร์พาร์ 71 จาก2 เบอร์ดี้ เสียโบกี้เดียวจบเทำสามพัตต์ สกอร์รวมสามวัน 3 อันเดอร์พาร์ 213 โดยมี เฟิร์ส -กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข วัย 1 อยู่อันดับสอง ตามสามสโตรก ที่สกอร์ อีเว่นพาร์ 216 ประเภทหญิง น้องริ -พิมพ์อร  ธิติทรัพย์ วัย 15 พลิกขึ้นมาเป็นผู้นำอีกครั้ง จบสกอร์รอบนี้ 73จาก 5 เบอร์ดี้ 6 โบกี้ สกอร์รวม 11 โอเวอร์พาร์ 227 อันดับสองตามอยู่สโตรกเดียวคือ  กัญญาณัฐ สมปอง สกอร์รวม 12 โอเวอร์พาร์ 228 ส่วนผู้นำจากรอบสอง เอ๊กซ์เซล- ธัญญธร แถลงการณ์ วัย 15 เจ้าถิ่นฟอร์มหลุดจบเข้ามาเกิน 9 (81) รวมสามวัน  14 โอเวอร์พาร์ 230

รอบสุดท้าย คลาส เอ ชายเจษฏากร คำสิงห์ วัย17 จากนครราชสีมา ดีกรีแชมป์ไฟนอลช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ เซอร์กิต และ อธิคม สุขวารี วัย 18 จากกรุงเทพฯ ขึ้นนำร่วม เท่ากัน 12 โอเวอร์พาร์ 300 ต้องเพลย์ออฟที่หลุม 18 พาร์ 5  ก่อนที่ชัยชนะจะเป็นของ เจษฏากร คำสิงห์ ในการเล่นหลุมสองเซฟพาร์ ระยะ 3 ฟุตลง และ อธิคม สุขวารี ออกโบกี้ รั้งอันดับสอง ด้าน พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ วัย 17  ผู้นำจากรอบสาม อยู่อันดับสามร่วมกับ ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก สกอร์เท่ากัน  14โอเวอร์พาร์ 302

ประเภทหญิง น้องบีม- กรบงก์กช สารรัตน์ วัย 18 จากหนองคาย นำม้วนเดียวจบ ตีเข้ามา1 อันเดอร์พาร์ 71 คว้าแชมป์ด้วย 5 โอเวอร์พาร์ 293 อันดับสอง แพท- ธัญรดา ปิดดอน วัย 16 จากนนทบุรี จบ 5 โอเวอร์พาร์ 77 สี่วัน18 โอเวอร์พาร์ 306 ห่าง13 สโตรก อันดับสาม วัชนีย์พร เขียวสังข์ จบสกอร์71 รวมสี่วัน  23 โอเวอร์พาร์ 311

คลาส บี ชาย โอ๊ค-ศุภกิจ สีลานาแก วัย 14จากกรุงเทพ ฯ คว้า แชมป์ด้วยสกอร์  5 อันเดอร์พาร์ 283 ทำเบอร์ดี้ที่หลุม 4,6,10 เสียโบกี้เดียว จบวันสุดท้าย  2 อันเดอร์พาร์ 70  อันดับสองนักกอล์ฟวัย 15 จากภูเก็ต กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข จบเข้ามา 73 จาก 4 เบอร์ดี้ 5 โบกี้ รวมสีวัน1 โอเวอร์พาร์ 289  และอันดับสาม อัครชัย พาล์มเมอร์ วัย 15 เจ้าถิ่น จบวันวันสุดท้ายอีเว่นพาร์รวม 3 โอเวอร์พาร์ 291

ประเภท หญิง กิ๊ฟ -กัญญาณัฐ สมปอง วัย 13 จาดอุดร สตาร์ทตามหนึ่งสโตรก จบอีเว่นพาร์ 72 จาก 4 เบอร์ดี้ 4 โบกี้  พลิกแชมป์ด้วย 12 โอเวเอร์พาร์ 300ด้าน พิมพ์อร ธิติทรัพย์ วัย 15 ผู้นำรอบสาม ตีสกกอร์ 79 ในรอบสุดท้าย อยู่อันดับสอง 18 โอเวอร์พาร์ 306  และ อันดับสาม ธัญญธร แถลงการณ์ วัย 15 เจ้าถิ่น  สกอร์รวม 21 โอเวอร์พาร์ 309

พิธีมอบรางวัลรับเกียรติจาก พุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ภาสวร ปีตรังสี ผู้จัดการกีฬากอล์ฟ โครงการไทยเบฟ ไทยทาเลนท์ ,ดร.ทวีวัฒน์ ทวีผล ผจก.ทั่วไป อัลไพน์ กอล์ฟรีสอร์ท เชียงใหม่ และ เข็มทิศ ประไพตระกูล บ.บียอนด์ กรีน จำกัด ร่วมมอบรางวัลให้กับแชมป์”ช้าง-เชียงใหม่ จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพทั้งสองรุ่น

นายภาสวร ปีตรังสี ผู้จัดการกีฬากอล์ฟ โครงการไทยเบฟ ไทยทาเลนท์  กล่าวหลังจากแสดงความยินดีกับเด็กๆว่า “เครื่องดื่มช้างจัดกิจกรรมนี้สนับสนุนโครงการ ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ เซอร์กิต เพื่อให้ทุกคนได้พัฒนาศักยภภาพ สู่นานาชาติ มีประสบการณ์และสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน อยากให้ทุกคนมุ่งมั่นแข่งขันให้ดีที่สุดในทุกรายการ”