For Golf Trust

ความร่วมมือกับคุนหมิง ก้าวย่างที่มีอนาคต

ความร่วมมือกับคุนหมิง ก้าวย่างที่มีอนาคต

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ และ Mr.Ding Jue โค้ชหลักของ Golf Academy ของวิทยาลัยพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาอาชีพแห่งยูนนาน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน(MOU) ในการพัฒนานักกีฬากอล์ฟ แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีในการเรียนการสอนกอล์ฟ เพื่อพัฒนานักกอล์ฟเยาวชนทั้งสองประเทศ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทำกิจกรรมร่วมกัน และสร้างสัมพันธ์อันดี ระหว่างสองประเทศ ณ CGA northpark

หลังจากก่อนหน้านี้ ได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกันมาสองครั้ง นั่นคือ นักกีฬาไทย ในนามโรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ สาขาเชียงใหม่ ไปเข้าร่วมการแข่งขันที่คุนหมิง มณฑลยูนนานของจีนเมื่อปลายปี พ.ศ.2559 และนักเรียนสาขาวิชากอล์ฟของ วิทยาลัยวิทยาศาสาตร์การกีฬาอาชีพแห่งยูนนานได้มาร่วมเข้าค่ายและแข่งขันไรเดอร์คัพที่สนามกอล์ฟนอร์ธฮิลด์ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา แล้วมีความสุขกับมิตรภาพที่ได้รับซึ่งกันและกัน จึงเกิดเป็นที่มาของการสร้างความตกลงร่วมกัน

โดยโปรเจคแรกหลังจากเซนต์ MOU คือนักกีฬาของไทยจะจัดไปเข้าแคมป์ที่ไปคุนหมิง ในช่วงปลายเดือน เมษายน ระหว่างวันที่ 27 เม.ย- 4 พ.ค. 2560 ที่เมืองไทยกำลังอยู่ในช่วงหน้าร้อนประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้นมีการแลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรมอีกหลายรูปแบบ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปโดยเลือกช่วงภูมิอากาศของแต่ละประเทศที่เหมาะสม โดยมีอุปกรณ์ในการสอน เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย เช่น trackman samputtlab sambalancdlab ในการช่วยพัฒนา

คุนหมิงเป็นเมืองหลวงของมณฑลยูนนาน มีเวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม. บิน 3 ชม.จากสนามบินสุวรรณภูมิ และประมาณ 2 ชม.จากเชียงใหม่ เป็นประตูเชื่อมระหว่างจีนและประเทศอาเซียน จีนจึงมีนโยบายที่จะให้ยูนนานเป็นตัวเชื่อมกับประเทศทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เมืองหัวสะพาน” และแผนพัฒนาความร่วมมือการค้าระหว่าง “แม่น้ำลานช้าน” หรือ “แม่น้ำโขง” ภายใต้กลไกชือ LMC (Lancang – Mekong Cooperration) ที่มีประเทศสมาชิกประกอบไปด้วย จีน ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียตนาม ซึ่งแน่นอนว่าอนาคตอันใกล้นี้ ไม่ใช่เพียงจีนและไทย ยังจะมีประเทศดังกล่าวเข้าร่วม ภายใต้กีฬากอล์ฟเป็นสื่อ

วิทยาลัยพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาอาชีพแห่งยูนนาน (Yunnan Physical Science And Sports Professional College) เป็นหนึ่งใน 200 กว่าแห่งของรัฐบาลจีน ที่มุ่งผลิตนักกีฬาของชาติอย่างจริงจังตั้งแต่อนุบาลจึนถึงมหาวิทยาลัย มีกีฬาทุกชนิดที่แข่งขันในโอลิมปิค กีฬากอล์ฟได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาหลังจากกลับเข้าแข่งขันโอลิมปิคที่ประเทศบราซิลเป็นครั้งแรก

โรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจ รับเลือกให้มีส่วนร่วมกับจีนในการร่วมมือกันพัฒนานักกีฬากอล์ฟของทั้งสองประเทศในครั้งนี้ ซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตจะต้องสิ่งดีๆเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอน

โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์