Golf NEWS

“บิ๊กอ็อด”สุชาติ นั่งเก้าอี้นายกสมาคมสนามกอล์ฟไทย สมัย 2

นายสุชาติ สุวรรณศรี รับตำแหน่งนายกสมาคมฯ เป็นสมัยที่ 2 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 สมาคมสนามกอล์ฟไทย ณ ห้องประชุม สนามเดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ ศาลายา จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567

สมาคมสนามกอล์ฟไทย จัดประชุมสามัญประจำปี 2567 พร้อมทั้งมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ โดยนายสุชาติ สุวรรณศรี รับตำแหน่งนายกสมาคมฯ เป็นสมัยที่ 2 ส่วน ดร.พรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล ยังคงรับตำแหน่งประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ โดยมีตัวแทนสมาชิกสามัญ 47 สนามเข้าร่วมประชุม จาก 90 สนามแห่งทั่วประเทศเป็นสมาชิกของสมาคมกอล์ฟสนามไทย ณ ห้องประชุม สนามเดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ ศาลายา จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567

หลังประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ และการประชุมครั้งนี้สามารถผ่านไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหา และวาระที่สำคัญคือวาระที่ 6 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ ซึ่งได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่แทน นายสุชาติ สุวรรณศรี ซึ่งได้หมดวาระ ปรากฏว่า คุณสมชาย สืบบุญศรีพงศ์ ได้เสนอ นายสุชาติ สุวรรณศรี เป็นนายกฯ คนใหม่ สำหรับการเสนอชื่อคณะกรรมการ คุณเกียรติศักดิื เกตุศิริ ได้เสนอชื่อกรรมการมีดังนี้ นายพรชัย กิตติปัญญางาม,นายชวลิต ชนารัตน์,นางสาวบุญญาภา ศรีอรทัยกุล,นายมานิตย์ ชัยมงคล,นายรัฐชาติ มงคลนาวิน,นายชวลิต สุรังษี,นายเฉลิมพล ชูชาติ,นายชวทวรรศน์ ศุภปัณฑิตา,นายสมชาย สืบบุญศรีพงศ์,นายสุเมธ อินทามระ,นางสาวศรีทัศน์ ปรังฤทธิ์

นายสุชาติ สุวรรณศรี กล่าวว่า”ต้องขอขอบคุณสมาชิกที่ให้ความใว้วางใจให้ผมกลับมารับตำแหน่งสมัยที่สอง โดยในสมัยแรกที่ผมนั่งตำแหน่งนายก มีการจัดงานหลายงาน อาทิ งานThailand Travel mart 2023,กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567,งานสัมมนา STMA 2024 การบริหารจัดการสนามหญ้าอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย,งาน Janpan Golf Fair Yokohama 2024 ซึ่งเป็นการร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับสมัยที่สองผมคงจะมีนโยบายเพิ่มเติ่ม มากขึ้นกว่าเดิมมีการประสานกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะมีรายการใหญ่ๆดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และจะพยายามทำผลงานให้ดีต่อไป