คอลัมน์ในอดีต

โฟมโรลเลอร์

โฟมโรลเลอร์

ในแคมป์พีจีเอ จูเนียร์ที่ผ่านมา หลังจากการซ้อมมาอย่างหนักหน่ วงทั้งวัน ในช่วงเย็น โค้ชเชน กิลเลสพี ได้แนะนำอุปกรณ์ที่ช่วยคลายกล้ ามเนื้อด้วยตนเองมีอยู่ 2 อย่าง คือ โฟมโรลเลอร์ กับลูกเทนนิส

ในร่างกายของเรา ยิ่งโดยเฉพาะในนักกีฬาจะต้องใช้ กล้ามเนื้อมากเป็นพิเศษเพราะฝึ กซ้อมเยอะ และการที่เราฝึกซ้อมในการเคลื่ อนไหวเดิมๆ ซ้ำๆ นานๆ มันทำให้กล้ามเนื้อที่ถูกใช้ งานอยู่ตลอดแข็งเกร็งเป็นปมกล้ ามเนื้อที่เรียกว่า Knot ซึ่งปมตัวนี้ การยืดอย่างเดียวไม่ สามารถคลายปมออกได้หมด

เราจึงต้องอาศัยการนวดเข้ามาช่ วย ถ้าเราไม่มีเวลาไปนวดกับนั กกายภาพบำบัด เราสามารถนวดด้วยตนเองได้ด้ วยโฟมโรลเลอร์ค่ะ ถ้าให้ดีควรใช้โฟมโรลเลอร์ทุกวั นหลังจากออกกำลังกายเสร็จ

การใช้โฟมโรลเลอร์ มีหลักการในการทำงานของมัน คือ ให้น้ำหนักของร่างกายเรากดทั บไปที่จุดที่เป็นปมกล้ามเนื้อ (knot) ซึ่งปมกล้ามเนื้อส่วนใหญ่จะเกิ ดบริเวณหลังส่วนบน ต้นขาด้านข้าง สะโพก และน่อง ยิ่งในนักกอล์ฟเราเดินเยอะ ใช้น่องเยอะ และในวงสวิง เราใช้ต้นขาด้านข้างเยอะมาก โฟมโรลเลอร์สามารถกลิ้งบนเส้น IT Band (กล้ามเนื้อต้นขาด้านข้าง) ได้ดีมากค่ะ

ยิ่งกีฬากอล์ฟ เป็นกีฬาที่ใช้กล้ามเนื้อด้านข้ างเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้ านข้าง น่องด้านข้าง สะโพกด้านข้าง ลำตัวด้านข้าง เพราะกอล์ฟไม่ใช่กีฬาที่ ออกแรงแนวตรง แต่เป็นกีฬาที่ออกแนวบิดลำตัว จึงใช้กล้ามเนื้อด้านข้างมากเป็ นพิเศษ ซึ่งกล้ามเนื้อด้านข้างจะยื ดยากกว่ากล้ามเนื้อแนวตรง การใช้โฟมโรลเลอร์ช่วยกลิ้ งคลายกล้ามเนื้อด้านข้างนั้นมี ประโยชน์มากค่ะ

เมื่อเรากลิ้งโฟมโรลเลอร์ไปถึ งจุดที่เป็นปมกล้ามเนื้อ เราจะรู้สึกเจ็บ แต่เป็นความเจ็บในระดับที่ทนได้ ให้เรากลิ้งโฟมโรลเลอร์ผ่านบริ เวณปมกล้ามเนื้อไปมาช้าๆ ประมาณ 1 นาที เราจะรู้สึกว่า ความเจ็บค่อยๆ จางหายไป ซึ่งหมายความว่า กล้ามเนื้อและพังผืดบริเวณนั้ นเริ่มคลายตัวลง

พอเรากลิ้งโฟมโรลเลอร์เสร็จแล้ว เราจะพบว่า กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นมากขึ้ น สามารถเคลื่อนไหวได้มากกว่าเดิม นอกจากนี้ การกลิ้งโฟมโรลเลอร์เป็นประจำ จะช่วยป้องกันและลดอาการบาดเจ็ บของกล้ามเนื้อ เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยั งบริเวณกล้ามเนื้อที่ใช้ โฟมโรลเลอร์ และช่วยป้องกันความไม่สมดุ ลของกล้ามเนื้อได้อีกด้วยค่ะ

ส่วนลูกเทนนิสนั้น ใช้หลักการเดียวกันกั บโฟมโรลเลอร์ เพียงแต่ว่า ลูกเทนนิสเป็นทรงกลม โค้ชเชนจะใช้นวดเท้า โดยให้เรายืนและใช้เท้าเหยียบลู กเทนนิส แล้วค่อยๆ คลึงลูกเทนนิสไปรอบๆ เท้าอย่างช้าๆ

ลูกเทนนิส ยังใช้นวดกล้ามเนื้อบริ เวณสะโพกได้ดี โดยใช้วิธีนั่งทับและค่อยๆ คลึงลูกเทนนิสไปมาช้าๆ ตามแนวกล้ามเนื้อสะโพก พอคลึงเสร็จแล้ว ขอบอกว่า สบายมากค่ะ

ในปัจจุบันปมกล้ามเนื้อไม่ได้ เกิดจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลั งเพียงอย่างเดียว การนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ หรือทำงานใดๆ เป็นระยะเวลานานๆ ก็ทำให้กล้ามเนื้อที่ต้องใช้ ทรงตัวเกร็งอยู่ตลอด กิจกรรมเหล่านี้ก็อาจทำให้ปมกล้ ามเนื้อได้เช่นกันค่ะ

ทดลองใช้ดูนะคะ นอกจากจะทำให้ร่างกายผ่ อนคลายแล้ว จิตใจก็ผ่อนคลายไปด้วยค่ะ

โปรทิพย์ สีอัมพรโรจน์