กฎกอล์ฟที่ควรรู้

แคดดี้ ดรอปลูกให้ผู้เล่น ได้หรือไม่

แคดดี้ ดรอปลูกให้ผู้เล่น ได้หรือไม่

สวัสดีครับ ท่านนักกอล์ฟ

ในช่วงเวลานี้ มีการแข่งขันนักกอล์ฟเยาวชนแข่งขันกันหลายรายการ บางรายการจะมีเด็กเยาวชนรุ่นจิ๋วเล่นกันมาก ซึ่งรู้กฎกอล์ฟบ้าง ไม่รู้บ้าง ต้องอาศัยแคดดี้ช่วยทั้งกฎกอล์ฟ และแนะนำเกมการเล่น จนบางครั้งแคดดี้ถึงกับดรอปลูกให้นักกอล์ฟเยาวชน เพื่อความรวดเร็ว จึงมีคำถามจากผู้ปกครองว่า แท้จริงแล้วแคดดี้ ดรอปลูกให้ผู้เล่น ได้หรือไม่

ผู้เขียนขอตอบตามกฏกอล์ฟ ที่รับรองโดย R&A และ USGA โดยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้กำกับดูแลความถูกต้องในการใช้กฎกอล์ฟของชมรม/สโมสร สมาคมที่จัดการแข่งขันกอล์ฟ หากมีข้อสงสัยใดๆ สอบถามโดยตรงที่สมาคมฯ

แคดดี้ ดรอปลูกให้ผู้เล่น ได้หรือไม่
คำตอบคือ ไม่ได้ ตามกฎข้อ 14.3b ต้องดรอปลูกในทางที่ถูก

ผู้ใดต้องเป็นผู้ดรอป

กฎข้อ 14.3b(1) ผู้เล่นเท่านั้นต้องดรอปลูก แคดดี้ของผู้เล่น หรือผู้อื่นไม่อาจทำเช่นนั้นได้ หากผู้อื่น
ดรอปลูก แล้วผู้เล่นตีลูกไปจะมีโทษปรับ
ปรับ 1 สโตรค หากผู้อื่นดรอปลูกอยู่ในพื้นที่ผ่อนปรน
ปรับ 2 สโตรค หากผู้อื่นดรอปลูกออกนอกพื้นที่ผ่อนปรน

แคดดี้ ดรอปลูกให้ผู้เล่น แต่ยังไม่ตี แก้ไขได้ไหม4

แก้ไขได้ ตามกฎข้อ 14.5a. ผู้เล่นอาจหยิบลูกเพื่อแก้ไขความผิดให้ถูกต้องก่อนเล่นลูก เมื่อแคดดี้ดรอปลูกโดยที่กฎไม่อนุญาต ผู้เล่นสามารถแก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้องโดยไม่มีการปรับโทษ แต่อนุญาตให้ทำก่อนเล่นลูกนั้นเท่านั้น โดยผู้เล่นเป็นผู้ดรอปเอง ตามกฎข้อ 14.3 ดรอปลูกในทางที่ถูก ต้องมาหยุดอยู่ในพื้นที่ผ่อนปรน

ดรอปลูกในทางที่ถูก มีลักษณะอย่างไร
(1) ผู้เล่นต้องดรอปลูก
(2) ต้องดรอปลงมาตรง ๆ จากความสูงหัวเข่า โดยไม่สัมผัสผู้เล่นหรืออุปกรณ์
(3) ต้องดรอปลูกในพื้นที่ผ่อนปรน (หรือบนเส้น)

คำถามเพิ่มเติม แคดดี้วางลูกได้หรือไม่

ตามกฎข้อ 14.2b(1) ผู้ใดต้องนำลูกกลับมาวาง:
ต้องนำลูกของผู้เล่นกลับมาวางตามกฎเท่านั้น โดย:

  • ผู้เล่น หรือ
  • บุคคลใดที่ได้หยิบลูกนั้นขึ้น หรือเป็นสาเหตุทำลูกเคลื่อนที่ ถ้าแคดดี้เป็นผู้หยิบลูกขึ้น แคดดี้สามารถวางลูกได้

ตามกฎข้อ 14.1b ผู้ใดเป็นผู้หยิบลูกได้ : อาจถูกหยิบลูกของผู้เล่นขึ้นตามกฎเท่านั้น โดย:

  • ผู้เล่น หรือ
  • บุคคลใดที่ผู้เล่นมอบหมาย แต่การมอบหมายดังกล่าวต้องให้แต่ละครั้งก่อนหยิบลูกขึ้น แทนที่ให้ทั่วไปสำหรับรอบนั้น
  • เฉพาะบนกรีน แคดดี้อาจหยิบลูกของผู้เล่นโดยไม่มีการมอบหมาย: แคดดี้อาจหยิบลูกของ ผู้เล่นโดยไม่มีการมอบหมายเมื่อลูกของผู้เล่นอยู่บนกรีน และแคดดี้สามารถนำกลับไปวางได้ ในกรณีนี้
    หมายเหตุ ถ้าแคดดี้หยิบลูกขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้น ผู้เล่นมีหนึ่งสโตรคปรับโทษ
    ถ้าผู้เล่นเล่นลูกที่ได้นำกลับมาวาง โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้น ผู้เล่นมีหนึ่งสโตรคปรับโทษ

หากท่านมีข้อแนะนำ หรือสอบถามข้อสงสัยในกฎกอล์ฟ ได้ที่ aclassgolf@gmail.com. หรือ ID Line: wichitttt ยินดีค้นหาคำตอบให้ทุกท่านครับ สวัสดีครับ

โดย อ.วิชิต บัณฑุวงศ์
R&A Rules Instructor
A-Class Open Tournament Director