เขียน..เมื่อมีลมหายใจ

วันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์

เขียน.. เมื่อมีลมหายใจ ๒
วันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี อัครมเหสี ในรัชกาลที่ 5

สิบพฤศจิกาเวียนมาบรรจบ วันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ปิยมเหสี
นามสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาพระบรมราชเทวี อัครมเหสีผู้มีสัจจะวาจา
ร้อยหกสิบสามปีที่คิดถึง ยังตราตรึงในหัวใจใฝ่ฝันหา
เตรียมข้าวตอกดอกไม้นานา ด้วยศรัทธาด้วยจงรักด้วยภักดี

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี อัครมเหสี ในรัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระราชธิดาลำดับที่ 50 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าเกล้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 และสมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา (เจ้าจอมมารดาเปี่ยม) ซึ่งนับว่าเป็นสตรีที่มีบุญญาธิการยิ่งนัก มีรูปร่างงดงาม มีไหวพริบปฏิภาณ นอบน้อมถ่อมตนสมเป็นกุลสตรี

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เป็นพระราชกุมารีพระองค์แรก และเป็นพระองค์ใหญ่ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4 ) พระองค์ทรงรักใคร่เอ็นดูสนิทเสน่หายิ่งนัก เมื่อถึงกำหนดสมโภชเดือนตามขันติประเพณี พระองค์จึงได้ทรงพระราชทานนาม “สุนันทา” เป็นนามอันเป็นมงคล เข้าใจว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 4) นำมาจากพระนามของพระมเหสีองค์หนึ่งของพระอินทร์ ชื่อ พระอมรบดี แห่งเทวภูมิ ซึ่งมี 4 องค์ คือ สุชาดา สุจิตรา สุนันทา สุธรรมา

อีกนัยหนึ่งเป็นเรื่องราวในเทพปกรนัม “สุนันทอุทยาน” บนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นอุทยานอันรื่นรมย์ มีรุกชาติ บุปผาชาตินานาพรรณขึ้นอยู่ดาษดื่น ส่งกลิ่นหอมขจรขจายไปทั่วบริเวณ กลางอุทยานมีสระน้ำกว้างใหญ่ น้ำใสสะอาดเย็นระรื่น เต็มไปด้วยบัวบุศย์ เบญจพรรณอันงามวิจิตร กล่าวกันว่า เทพนารี ในสรวงสวรรค์นั้นต่างได้รับความชื่นบานในยามที่อยู่ในอุทยานแห่งนี้ เพราะเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยบารมีของพระนางเจ้าสุนันทา พระองค์เจ้าหญิงสุนันทากุมารีรัตน์ฯ มีพระญาติร่วมอุทร 6 พระองค์ พระองค์เจ้าชายอุณากรรณอนันตนรไชย, พระองค์เจ้าชายเทวัญอุไทยวงศ์, พระองค์เจ้าหญิงสุนันทากุมารีรัตน์, พระองค์เจ้าหญิงสว่างวัฒนา, พระองค์เจ้าหญิงเสาวภาผ่องศรี, พระองค์เจ้าชายสวัสดิโสภณ

ณ วาระครบรอบ 163 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ดิฉันได้ทำหน้าที่ ลูกพระนาง ที่ร่ำเรียนจากสถาบันที่มีที่มาอันสูงส่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำพานสักการะขึ้นถวาย นิมนต์พระมาโปรดให้พร กรวดน้ำนำบุญขึ้นถวายพระองค์ในวันนี้เพื่อน้อมรำลึกถึง พระนางอันเป็นที่รักขององค์พระปิยมหาราช และปวงชนชาวไทย ในวันสำคัญวันนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 อย่างสมพระเกียรติ สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำมาลัยกรไปถวายที่อนุสาวรีย์ในพระราชวังบางปะอิน วันนี้จึงเป็นวันดีๆ ที่ปวงชนชาวไทยต่างร้อยดวงใจน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี อัครมเหสี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กันอย่างพร้อมเพรียง

สุชาภา ผลชีวิน