กฎกอล์ฟที่ควรรู้

กฎกอล์ฟใหม่ ปี 2023 ที่นักกอล์ฟควรรู้

สวัสดีครับ ท่านนักกอล์ฟ

มีนักกอล์ฟสอบถามกฎกอล์ฟใหม่หลายท่าน ได้ตอบเป็นส่วนตัวไปแล้วทุกท่าน และเพื่อเป็นการเผยแพร่กฎกอล์ฟใหม่อีกครั้ง ผู้เขียนเคยลงตีพิมพ์นิตยสารกอล์ฟไทม์ เมื่อเดือนธันวาคม 2022 ท่านที่เป็นสมาชิกสามารถค้นหาอ่านได้ และฉบับนี้ผู้เขียนจึงนำมาเผยแพร่บางส่วนที่น่าสนใจ

การปรับปรุงแก้ไข

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2023 เป็นต้นมา R&A และ USGA แก้ไขกฎกอล์ฟใหม่ร่วมกัน ประกาศใช้ทั่วโลกเหมือนกัน เพื่อให้ทันสมัยทันต่อสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยใช้ภาษาง่าย ๆ ขั้นตอนปฏิบัติง่าย ๆ มีการปรับโทษน้อยลง ในกฎข้อ 25 ที่เพิ่มเติม หัวข้อ การดัดแปลงกฎสำหรับผู้เล่นมีความบกพร่อง(Modifications for Players with Disabilities) นับเป็นการพัฒนาที่สำคัญของกีฬากอล์ฟ เป็นเกมที่ยินดีต้อนรับทุกคนให้เข้าร่วมและแข่งขัน แม้ว่าผู้เล่นที่มีความทุพพลภาพ ในเบื้องต้น
กฎกอล์ฟข้อ 25 อนุญาตให้นักกอล์ฟที่มีความทุพพลภาพ

  • ผู้เล่นตาบอด
  • ผู้เล่นไม่มีแขนหรือขา
  • ผู้เล่นที่ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่
  • ผู้เล่นมีความบกพร่องทางสติปัญญา

กฎข้อ 3.3b(4) ผู้เล่นไม่ต้องรับผิดชอบในการแสดงแฮนดิแคปในสกอร์การ์ด
ผู้เล่นไม่ต้องแสดงแฮนดิแคปในสกอร์การ์ด คณะกรรมการมีหน้าที่ในการคำนวณแฮนดิแคปของผู้เล่น สำหรับการแข่งขัน และใช้ในการคำนวณสกอร์สุทธิของผู้เล่น

กฎข้อ 4.1a(2) การใช้ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนไม้กอล์ฟที่เสียหายระหว่างรอบ
ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนไม้กอล์ฟที่เสียหายได้ ซ่อมแซมได้ หรือใช้ก็ได้

กฎข้อ 6.3b(3) การเปลี่ยนลูกอีกลูกหนึ่งขณะเล่นอยู่ในหลุม(เช่นเปลี่ยนลูกพัต)
โทษปรับ สำหรับการเล่นลูกที่ถูกแทนที่อย่างไม่ถูกต้อง ได้ลดลงจากการปรับโทษทั่วไปเป็น 1 สโตรค

กฎข้อ 9.3 ลูกเคลื่อนที่โดยแรงธรรมชาติ
ถ้าลูกที่อยู่นิ่ง เคลื่อนที่โดยแรงธรรมชาติหลังจากดรอป วาง หรือนำกลับมาวาง ลูกได้ไปหยุดนิ่งในพื้นที่อื่นของสนาม หรือนอกสนาม จะต้องนำลูกกลับมาวาง และเล่นจากจุดเดิม

กฎข้อ 10.2b ความช่วยเหลือจากแคดดี้เรื่องเส้นทางเล่น
ผู้เล่นไม่ได้รับอนุญาตให้วางวัตถุลงเพื่อแสดงแนวการเล่น แคดดี้ต้องไม่วางวัตถุใดลงไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือเรื่องเส้นทางเล่น มีโทษทั่วไป แม้ว่าจะนำวัตถุนั้นออกไปก่อนทำสโตรค

กฎข้อ 11.1b(2) เมื่อลูกเล่นจากกรีนไปกระทบบางสิ่งบนกรีน
หากผู้เล่นไม่เล่นซ้ำ(replay) เมื่อต้องทำตามกฎนี้ พวกเขามีโทษปรับทั่วไป และนับสโตรค แต่ผู้เล่นไม่ได้เล่นผิดที่

กฎ 11.2c(2) ผู้เล่นไม่ได้เล่นสโตรคใหม่จากกรีน เมื่อจำเป็นต้องทำเช่นนั้น
หากผู้เล่นไม่ได้เล่นสโตรคใหม่ เมื่อจำเป็นต้องทำ ผู้เล่นมีโทษปรับทั่วไป และนับสโตรค แต่ผู้เล่นไม่ได้เล่นผิดที่

กฎ 14.3b การผ่อนปรนบนเส้นด้านหลัง(Back on the Line)
ผู้เล่นต้องดรอปลูกลงบนเส้น และลูกต้องหยุดนิ่งภายในระยะไม้หนึ่งในทิศทางใดก็ได้ที่สัมผัสเส้นครั้งแรก พื้นที่ผ่อนปรน มีลักษณะเป็นวงกลม ลูกกระทบพื้นบนเส้นอาจเคลื่อนไปข้างหน้าได้ แต่ต้องไม่ออกนอกวงกลม

กฎ 14.7 รายงานคณะกรรมการ หลังพยายามแก้ไขการเล่นผิดที่ร้ายแรง
ผู้เล่นจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการก็ต่อเมื่อได้เล่นสองลูกเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดเท่านั้น

กฎ 16.3b ผ่อนปรนลูกจม
จุดอ้างอิงต้องอยู่ในพื้นที่ทั่วไป หากจุดที่อยู่ด้านหลังลูกไม่อยู่ในพื้นที่ทั่วไป ผู้เล่นจะต้องหาจุดที่ใกล้ที่สุด (ไม่ใกล้กับหลุม) ในพื้นที่ทั่วไปและใช้จุดนั้นเป็นจุดอ้างอิง

กฎ 18.2a(1) ความหมายของ “เวลาที่เหมาะสม” เมื่อระบุลูกที่พบในเวลาค้นหา
คำอธิบาย(Clarification)ใหม่ เพื่อชี้แจงว่าหนึ่งนาทีเป็นเวลามากที่สุด ที่คณะกรรมการควรให้ผู้เล่นระบุลูกที่พบ เมื่อพบลูกเมื่อสิ้นสุดเวลาค้นหา

หากท่านมีข้อแนะนำ หรือสอบถามข้อสงสัยในกฎกอล์ฟ ได้ที่ aclassgolf@gmail.com. หรือ ID Line: wichitttt ยินดีค้นหาคำตอบให้ทุกท่านครับ สวัสดีครับ

อ.วิชิต บัณฑุวงศ์
R&A Rules Instructor
A-Class Open Tournament Director