เขียน..เมื่อมีลมหายใจ

วัดสู่วัง

เขียน.. เมื่อมีลมหายใจ ๒
วัดสู่วัง

ฉันเริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมัธยม ด้วยโรงเรียนที่ขึ้นต้นด้วย “วัด” วัดศาลาลำดวน, วัดสระแก้ว, วัดจันทรสโมสร และจบมัธยมด้วยโรงเรียนวัดธาตุทอง ซึ่งวัดธาตุทองเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตวัฒนา วัดธาตุทองก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2481 และได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2483 ผูกพัธสีมา ฝังลูกนิมิตอุโบสถ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2505

โรงเรียนวัดธาตุทอง ผู้ก่อตั้ง คือพระธรรมปาโมกข์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประเภทสหศึกษาและเป็นส่วนราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 นายผ่อง อนันตกุล เป็นครูใหญ่คนแรก ปัจจุบัน โรงเรียนวัดธาตุทอง มีอาคารถาวรอยู่ 4 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง อยู่ด้านหลังบริเวณโรงเรียน โดยแบ่งเป็น 2 บริเวณ อยู่ด้านหน้าวัดส่วนหนึ่ง ด้านหลังวัดส่วนหนึ่ง มีเนื้อที่รวม 4 ไร่ 396 ตารางวา มีฐานะเป็นโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการ ในเครือนวสิรินครินทร์

ทุกเช้าวันจันทร์ นักเรียนก็จะมาเข้าแถวเคารพธงชาติร้องเพลงชาติและเพลงมาร์ชประจำโรงเรียนวัดธาตุทอง สีประจำโรงเรียน คือ เหลือง-แดง

…เรา เหล่าธาตุทอง
รักพวกพ้องเผ่าพงศ์ดำรงสถาน
รักษาเกียรติวินัยให้ยืนนาน
รักษาชื่อรักษาสถานเพื่อการเรียน
เรา เหล่าธาตุทอง
สีเหลืองผุดผ่องและดำสมเป็นศักดิ์ศรี
รักษาเกียรติวินัยสามัคคี
เพื่อเป็นศักดิ์ศรีมัธยมวัดธาตุทอง
การกีฬาเป็นเลิศ การเรียนก็ดี
การดนตรีก็มี สามัคคีพวกเราธาตุทอง
เรา เหล่าธาตุทอง
สีเหลืองผุดผ่องและดำสมเป็นศักดิ์ศรี
รักษาเกียรติวินัยสามัคคี
เพื่อเป็นศักดิ์ศรีมัธยมวัดธาตุทอง…

เมื่อสมัยฉันเรียนมัธยมอยู่ที่โรงเรียนวัดธาตุทอง พักกลางวันก็จะเดินมาวิ่งเล่นกับเพื่อนๆ แถวหลังโบสถ์ ที่มีที่นั่งพักร่มเย็นสุขสบาย ฉันจบชั้นมัธยม สมัยก่อนเรียก ม.ศ. 3 แล้วสอบเข้าเรียน วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ฉันเรียนวัดธาตุทองรุ่นเดียวกับ ปริศนา โลหะนันท์ เพื่อนฉันได้รับเลือกเป็นรองนางสาวไทย (ปี 2515) เชียวนะ เจ้าไก่คือชื่อเล่นของเธอ เธอเป็นลูกครึ่งหน้าตาสะสวย รูปร่างสูงโปร่ง เป็นสาวใหญ่เลยทีเดียว นางสาวไทยรุ่นเดียวกันกับไก่คือ กนกอร บุญมา น้องสาวไก่ก็เป็นถึงนางเอกหนังไทย ธัญญลักษณ์ โลหะนันท์ ชื่อเล่น บัว ส่วนพวกฉันก็ยังเป็นเด็กกะโปโลกันอยู่เล้ย

คงไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่อย่างใด หลังจากประชุมสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาฯ กรรมการสมาคม คุณสุมนรัตน์ อัศววิมล ฉันเรียกสั้นๆ ว่า พี่เจน เรียนเชิญให้ฉันกับสามี (ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน) เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติ “บุคคลทรงคุณธรรมแห่งปี” ของมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา ณ อุโบสถ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง

ประธานจัดงาน พระราชวรญาณโสภณ เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง มอบโล่เกียรติยศ โดย ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช)

ฉันถึงกับขนลุกตั้ง! วัดธาตุทองๆ ก้องอยู่ในโสตประสาทต้องขอขอบพระคุณสะพานบุญ พี่เจน ที่ทำให้ฉันได้กลับมาโรงเรียนวัดธาตุทอง ได้ย้อนอดีตหลังจากจบมากกว่า 50 ปี ฉันเดินไปรอบๆ บริเวณโบสถ์ ผ่านมาถึง พระมหาเจดีย์ 84 พรรษา ราชนครินทร์ ตั้งเด่นเป็นสง่า เข้าไปกราบสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชั้นสอง ประดิษฐานพระพุทธเจ้า 28พระองค์ ล้อมรอบพระบรมสารีริกธาตุ งดงามเหนือคำบรรยาย…ฉันเดินย้อนกลับมาที่โรงเรียนวัดธาตุทองอีกครั้ง ภาพเด็กนักเรียนรุ่นลูกรุ่นหลานส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าวเหมือนตอนเราเป็นเด็กนักเรียน ทำให้ภาพครั้งเก่ากลับมาเด่นชัด! ฉันคิดถึงเพื่อนๆ ทุกคนที่เคยร่วมเรียนร่วมเล่นกันมาซึ่งขณะนี้ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางหากันไม่เจอจะอย่างไรก็ตาม ฉันก็ได้กลับมาอีกครั้ง  เพราะ ธรรมะจัดสรร นั่นเอง!

สุชาภา ผลชีวิน