ประชาสัมพันธ์

ท่องเที่ยวเมืองดานัง เวียดนาม

ท่องเที่ยวเมืองดานัง เวียดนาม

เมืองดานัง เป็นเมืองท่าสำคัญของเวียดนามกลางตอนใต้ ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลจีนใต้ จัดเป็น 1 ใน 5 เขตการปกครองส่วนท้องถิ่นในเวียดนาม และเมืองใหญ่อันดับ 4 ของเวียดนาม ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจห่างจากกรุงฮานอยไปทางใต้ 764 กิโลเมตร ห่างจากโฮจิมินห์ซิตี้ไปทางเหนือ 964 กิโลเมตร

ภูมิอากาศของเมืองดานัง อุณหภูมิ เฉลี่ยทั้งปีอยู่ ที่ 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด คือ ในช่วงเดือน มิถุนายน ถึงสิงหาคม อยู่ที่ 28-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด คือ ในช่วงเดือน ธันวาคม ถึง กุมภาพันธ์ อยู่ที่ 18-23 องศาเซลเซียส มีฝนตกค่อนข้างหนักในช่วงเดือน ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน

ดานังมีภูมิทัศน์อันงดงามโดยเฉพาะชายทะเล ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับเที่ยวทะเลคือเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านชาวประมงและไร่นาเขียวขจี มีผู้กล่าวว่าถนนที่สวยที่สุดของเวียดนามนั้นอยู่ที่ดานังนี้เอง

สถานที่เที่ยวที่น่าสนใจมีดังนี้ พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมของจาม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองดานัง สถานที่ที่รวบรวมศิลปวัตถุและเทวรูปต่างๆทางศาสนาฮินดู  ในศิลปะของชนเผ่าจามที่เก่าแก่จากศตวรรษที่ 14 – 15 รวมเอาความเป็นมาของชนชาติจามที่รุ่งเรืองมาก่อนอาณาจักรใดๆ ในภูมิภาคนี้ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปของประติมากรรมที่แกะสลักจากหินและสำริดกว่า 300 ชิ้น

แม่น้ำหาน ภายหลังที่แม่น้ำทูโบนในเมืองท่าเก่าอย่างฮอยอันเริ่มตื้นเขิน เนื่องจากแม่น้ำหลายสายเปลี่ยนเส้นทาง เรือขนส่งสินค้าจากต่างแดนไม่สามารถเข้ามาเทียบท่าได้ เมืองดานังจึงถูกสร้างขึ้นมาเป็นเมืองท่าแทนที่ฮอยอัน เพราะด้วยลักษณะภูมิประเทศของดานังที่มีแม่น้ำหานไหลผ่านใจกลางเมือง สะดวกต่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ แต่แม่น้ำหานก็ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงสายน้ำเศรษฐกิจที่นำพาความเจริญมา สู่เวียดนามกลาง

ทว่าแม่น้ำสายนี้ยังมีความสวยงามของทัศนียภาพที่ผสมผสานระหว่างเมืองท่าที่ คึกคักและธรรมชาติที่สวยงามของขุนเขาน้อยใหญ่ได้อย่างลงตัว หากคุณมาเยือนเมืองท่าดานังก็ควรหาเวลามาเดินเล่นที่ถนนเลียบแม่น้ำหาน เพราะตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง เดินทางมาสะดวก มีทางเลียบแม่น้ำที่ตกแต่งสวยงามด้วยสวนหย่อมสีเขียว วิวทิวทัศน์ก็สวยงามน่าชมตั้งแต่ นอกจากนี้ยังมีเรือดินเนอร์ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่บริเวณตรงข้ามกับ พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจาม โดยระหว่างล่องเรือคุณจะได้ลิ้มรสอาหารเวียดนามไปพร้อมกับชมความสวยงามของ แสงสีในยามค่ำคืน นับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ

โบสถ์คริสต์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองดานัง ติดกับถนนตรันฝู เยื้องกับโรงแรมแบมบูกรีน เป็นสถานที่สะท้อนถึงจุดเริ่มต้นของศาสนาคริสต์ในประเทศเวียดนาม จุดเด่นของโบสถ์ดานังแห่งนี้คือตึกสไตล์กอทิธสีชมพู ที่สร้างขึ้นให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของดานัง ภายนอกตกแต่งอย่างสวยงามด้วยลวดลายอันประณีต ถัดเข้าด้านในเป็นห้องโถงอันกว้างขวาง ตกแต่งด้วยกระจกสีสันสวยงาม

วัดกวางมินห์ เป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปปูนสีขาวที่สูงราว 36 เมตร นับเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นที่ใหญ่ที่สุดในเขตเวียดนามกลาง ชาวดานังและนักท่องเที่ยววที่มาเยือนก็นิยมมาสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริ มงคล บรรยากาศภายในวัดค่อนข้างเงียบสงบ ร่มรื่นไปด้วยร่มเงาของต้นไม้น้อยใหญ่

อ่าวดานังห่างจากตัวเมืองดานังออกมาทางทิศเหนือราว 15 กิโลเมตร คุณจะได้พบกับชายหาดที่ทอดยาวขนานไปกับทิวเข้าสลับซับ ซ้อน หรือที่ชาวเวียดนามเรียกกันว่า อ่าวดานัง วิถีชีวิตชาวบ้านที่ใช้เรือกระจาดออกหาปลา เรือที่ทำจากไม้ไผ่ สานทั้งลำชันด้วยยา พาหนะล่องลอยเหนือแผ่นน้ำที่หาดูได้จากที่นี้เพียงแห่งเดียว ลักษณะของอ่าวดานังเป็นหาดทรายสีน้ำตาลเข้ม เต็มไปด้วยเรือกระจาดที่จอดเรียงรายอยู่ริมฝั่งตลอดจนเรือที่ออกหาปลา อยู่กลางทะเลทำให้ที่เหมะแก่การมาเดินเล่นชมวิวทิวทัศน์มากกว่าที่จะลงเล่า น้ำสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งโรงเรียนและร้านอาหาร

ภูเขาหินอ่อน ที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองดานัง ประกอบด้วยเนินเขาน้อยใหญ่ 5 ลูกชาวเวียดนามจึงเรียกภูเขาหินอ่อนนี้ว่า ภูเขาแห่ง ธาตุทั้งห้าอดีตภูเขาเหล่านี้เคยเป็นกลุ่มของกาะนอกชายฝั่ง 5 เกาะแต่เนื่องมาจากการตกตะกอนปีแล้วปีเล่าทำให้กลายเป็นส่วน หนึ่งของแผ่นดินใหญ่ภายในภูเขามีแท่นบูชาของพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ และเทพเจ้าองค์อื่นๆตามความเชื่อของชาวบ้านที่ อาศัยอยู่ในแถบนั้น

วัดลินห์อึ๋ง ตั้งอยู่เกาะเซินตร่า เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้  ภายในวิหารใหญ่ของวัด เป็นสถานที่บูชา เจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตร ตั้งอยู่บนฐานดอกบัว กว้าง 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง

อุโมงค์ไฮเวิน อุโมงค์ไฮเวินเป็นอุโมงค์ที่เจาะผ่านภูเขาเพื่อเข้าสู่เมืองดานัง ยาว 6,280 เมตร เป็นอุโมงคู่ขนาน อุโมงหนึ่ง สำหรับรถไฟ อีก หนึ่งอุโมงสำหรับรถยนต์ ห้ามไม่ให้ รถจักรยานหรือ มอร์เตอร์ไซค์ อุโมงนี้ช่วยประหยัดเวลา ในการเดินทางได้มากว่าหนึ่งชั้วโมง เพราะถ้าไม่วิ่งผ่านอุโมงค์นี้ ต้องวิ่งขึ้นเขา ในรยะทางกว่า ยี่สิบเอ็ดกิโลเมตร

การเดินทางไปเที่ยวที่ดานัง ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทางเวียดนามกำลังเปิดประเทศ และดานังถือเป็นเมืองตากอากาศที่สำคัญ และที่สำคัญ รถราไม่ติดเหมือนกับที่เมืองหลวง ไปมายังคล่องตัว ไม่ต้องระวังอันตรายจากรถมอเตอร์ไซค์