กฎกอล์ฟที่ควรรู้

ตามกฎกอล์ฟ แคดดี้ทำสิ่งใดได้ ทำสิ่งใดละเมิดกฎ

ตามกฎกอล์ฟ แคดดี้ทำสิ่งใดได้ ทำสิ่งใดละเมิดกฎ

สวัสดีครับ ท่านนักกอล์ฟ

มีผู้บริหารสนามกอล์ฟหลายท่าน  สอบถามเกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ของแคดดี้ด้านกฎกอล์ฟ นอกจากกฎการเล่นทั่วไปแล้ว ขอให้เน้นแคดดี้ทำสิ่งใดได้  ทำสิ่งใดละเมิดกฎ ดังนั้นในฉบับนี้ จะนำเสนอกฎกอล์ฟที่เกี่ยวกับแคดดี้โดยตรง กฎกอล์ฟที่อนุญาตให้แคดดี้ทำได้  ตามกฎข้อบังคับใหม่ปี 2023

แคดดี้(Caddie) คือใคร

ตามนิยามศัพท์ แคดดี้คือผู้ที่ช่วยเหลือผู้เล่นระหว่างรอบ   ถือ ขนย้าย หรือจัดการไม้กอล์ฟ ให้คําปรึกษาการเล่น และกฎกอล์ฟ     

สิ่งที่แคดดี้อาจทำได้

ตามกฎข้อ 10.3b(1) การกระทำที่อนุญาตทำได้เสมอ

แคดดี้อาจทำสิ่งเหล่านี้ตามที่กฎอนุญาต : มี 9 ข้อย่อย

1.ถือ นำ หรือดูแลไม้กอล์ฟของผู้เล่นและอุปกรณ์อื่น (รวมถึงการขับรถกอล์ฟ หรือการลากรถ)

ถือว่าเป็นหน้าที่หลักตามกฎกอล์ฟ เป็นการกระทำปกติ

2.ค้นหาลูกของผู้เล่น (กฎข้อ 7.1)

กรณีที่ผู้เล่นของเข้า ตีลูกเข้าป่า ลงน้ำ เข้าไปในหญ้ารก(รัฟ) ถ้าบังเอิญทำลูกเคลื่อนที่จากการค้นหา ไม่มีโทษปรับ ต้องนำกลับไปวางจุดเดิม

3.ให้ข้อมูล คำปรึกษาหรือความช่วยเหลืออื่นก่อนการทำสโตรค (กฎข้อ 10.2a และ 10.2b)

ระยะถึงน้ำ ถึงบังเกอร์ ปรึกษาการใช้ไม้กอล์ฟ แนะกฎได้ทุกข้อ ยกเว้น กฎข้อ 19 ลูกไม่สามารถเล่นได้  กฎข้อนี้ผู้เล่นแต่เพียงผู้เดียว เป็นผู้ตัดสินใจ

4.เกลี่ยทรายในบังเกอร์ หรือกระทำอย่างอื่นเพื่อเป็นการดูแลรักษาสนาม (กฎข้อ 8.2 ข้อยกเว้น; 8.3 ข้อยกเว้น และกฎข้อ 12.2b(2) และ(3)) 

เกลี่ยทรายในบังเกอร์ ต้องไม่เป็นการช่วยปรับปรุงพื้นที่เล่น หรือเส้นทางเล่น

5.นำทรายหรือเศษดินร่วนบนกรีนออกและซ่อมรอยเสียหายบนกรีน (กฎข้อ 13.1c)

บนกรีนแคดดี้สามารถปัดทราย หรือเศษดินร่วนได้ นอกกรีนทำไม่ได้  ซ่อมรอยเสียหายบนกรีนเฉพาะความเสียหายจากการเล่นของนักกอล์ฟ ซ่อมไม่ได้ในกรณีผู้ดูแลสนามซ่อมบำรุงกรีน

6.นำคันธงออก หรือเฝ้าคันธง (กฎข้อ 13.2b)

เป็นหน้าที่ทั่วไปที่กระทำกันประจำ

7.มาร์คจุดของลูกของผู้เล่น และหยิบ และนำลูกกลับมาวางบนกรีน (กฎข้อ 14.1b ข้อยกเว้น และข้อ 14.2b)

เฉพาะบนกรีน แคดดี้สามารถมาร์คจุดของลูกของผู้เล่น หยิบ ทำความสะอาด และนำลูกกลับมาวางบนกรีน

8.ทำความสะอาดลูกของผู้เล่น (กฎข้อ 14.1c)

เมื่อผู้เล่นมาร์คจุดของลูก หยิบลูก ทำความสะอาดตามที่นักกอล์ฟมอบหมาย (มีอยู่ 4 กฎที่ทำความสะอาดไม่ได้)

9.ปัดลูสอิมเพดิเม้นท์ และนำสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ออก (กฎข้อ 15.1 และ 15.2)

บนกรีน ปัดลูสอิมเพดิเม้นท์ บังเอิญทำให้ลูกเคลื่อนที่ นำลูกกลับวางที่เดิม ไม่มีโทษปรับ

นอกกรีน ปัดลูสอิมเพดิเม้นท์ บังเอิญทำให้ลูกเคลื่อนที่ นำลูกกลับวางที่เดิม มีโทษปรับ 1 สโตรค

แต่นำสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ออก บังเอิญทำให้ลูกเคลื่อนที่ นำลูกกลับวางที่เดิม ไม่มีโทษปรับ ทั้งบนกรีนและนอกกรีน

การกระทำที่อนุญาตเมื่อผู้เล่นสั่งเท่านั้น 

ตามกฎข้อ 10.3b (2)  ต่อไปนี้เมื่อกฎอนุญาตให้ผู้เล่นทำและโดยคำสั่งของผู้เล่นเท่านั้น (ซึ่งต้องมีการสั่งเฉพาะเป็นครั้งมากกว่าให้ทำตลอดรอบ): มี 2 ข้อย่อย

1.ฟื้นคืนสภาพที่แย่ลงเมื่อลูกของผู้เล่นมาหยุดอยู่ (กฎข้อ 8.1d)

  เมื่อสภาพที่มีผลต่อสโตรคแย่ลงโดยบุคคลที่ ไม่ใช่ผู้เล่น หรือโดยสัตว์ ไม่มีการปรับโทษ ตามกฎข้อ 8.1a ผู้เล่นมอบหมายแคดดี้อาจ:

ปรับสภาพให้กลับคืนมาให้ใกล้เคียงสภาพเดิมเท่าที่เป็นไปได้

2.เมื่อลูกของผู้เล่นอยู่ทุกแห่ง ยกเว้นบนกรีน หยิบลูกของผู้เล่นขึ้นตามกฎที่ต้องนำกลับมาวางหรือหลังจากผู้เล่นตัดสินใจทำการผ่อนปรนตามกฎ (กฎข้อ 14.1b)

ลูกอยู่นอกกรีน แคดดี้จะหยิบลูกได้ ต้องได้รับมอบหมายจากผู้เล่น หยิบเองโดยไม่ได้สั่งมีโทษปรับ 1 สโตรค

การกระทำที่ไม่อนุญาต

ตามกฎข้อ 10.3b (3)  มี 4 ข้อย่อย

1.ยอมให้สโตรค ยอมให้หลุม หรือยอมให้แมทช์แก่คู่แข่ง หรือตกลงกับคู่แข่งในสกอร์ของแมทช์ (กฎข้อ 3.2)

  ในแมทช์เพลย์ การยอมให้ ยอมแพ้หลุม ยอมแพ้แมทช์ ไม่อนุญาตให้แคดดี่กระทำ

2.นำลูกกลับมาวาง นอกจากแคดดี้ได้หยิบหรือเคลื่อนที่ลูกนั้น (กฎข้อ 14.2b)

  การนำลูกกลับมาวาง โดยผู้เล่นเท่านั้น นอกจากแคดดี้ได้หยิบหรือเคลื่อนที่ลูกนั้น

3.ดรอปหรือวางลูกในพื้นที่ผ่อนปรน (กฎข้อ 14.3)

   โดยผู้เล่นเท่านั้น

4.ตัดสินใจทำการผ่อนปรนตามกฎ (เช่น ให้ถือว่าเป็นลูกไม่สามารถเล่นได้ตามกฎข้อ 19 หรือทำการผ่อนปรนจากสภาพสนามผิดปกติหรือพื้นที่ปรับโทษตามกฎข้อ 16.1 หรือ 17) แคดดี้อาจแนะนำผู้เล่นได้ แต่ผู้เล่นต้องเป็นผู้ตัดสินใจ

ข้อควรระวังเพิ่มเติม

กฎข้อ 10.2b(4) ไม่อนุญาตแคดดี้ยืนอยู่ในพื้นที่แนวเล็งหลังผู้เล่น เพื่อช่วยเหลือผู้เล่นในการเล็ง หากผู้เล่นตีไปมีโทษปรับ 2 สโตรค วิธีแก้ไขไม่ให้มีโทษปรับ โดยการออกจากแนวเล็งนั้นทั้งผู้เล่น และแคดดี้ และผู้เล่นเข้าไปยืนแค่ผู้เดียว       

หากท่านมีข้อแนะนำ หรือสอบถามข้อสงสัยในกฎกอล์ฟ ได้ที่ aclassgolf@gmail.com. หรือ ID Line: wichitttt ยินดีค้นหาคำตอบให้ทุกท่านครับ สวัสดีครับ

อ.วิชิต บัณฑุวงศ์
R&A Rules Instructor
A-Class Open Tournament Director