For Golf Trust

กิจกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สนามกอล์ฟ

กิจกรรมดีๆ แนวทางการสร้างสตอรี่
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สนามกอล์ฟ ของจังหวัดปทุมธานี

ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสไปเป็นวิทยากรช่วยงาน โครงการสร้าง Story ยกมูลค่า สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยว ของจังหวัดปทุมธานี

กลุ่มเป้าหมายของการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้แก่กลุ่มที่ประกอบการทางด้าน สนามกอล์ฟ ธุรกิจเชิงสุขภาพและสปา ห้างสรรพสินค้า และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสินค้า การบริการของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ของจังหวัดปทุมธานนีทั้ง 7 อำเภอ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สร้างความเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงการมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้า การบริการ ที่มีศักยภาพเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี ก่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตให้ประชาชนจังหวัดปทุมธานี

นับเป็นโครงการที่ดีมาก ที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีเป็นผู้ริเริ่มขึ้น ในครั้งนี้ให้การอบรมฟรี ไม่เก็บเงินผู้เข้าร่วม ซึ่งก็มีผู้ให้ความสนใจมากพอสมควร

ในส่วนของสนามกอล์ฟนั้น ค่อนข้างจะผิดหวัง เพราะมีผู้ให้ความสนใจมาเข้าร่วมน้อย จาก 13 สนามในจังหวัดปทุมธานี มาเข้าร่วมเพียง 6 สนาม ที่อยู่เต็มๆ แล้วให้ความสนใจตลอดทั้ง 3 วัน ได้แก่ สนามกอล์ฟรอยัลเจมส์ ซิตี้ คลอง 6 สนามกอล์ฟริเวอร์เดล สนามกอล์ฟบางกอกกอล์ฟ คลับ สนามกอล์ฟเมืองเอก สนามกอล์ฟเมืองเอกวิสต้า ที่เหลือไม่ได้เข้าร่วม

เมื่อมีสนามไม่ครบ ทำให้การดำเนินกิจกรรมต่อเพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกันในภาพรวมของสนามกอล์ฟจังหวัดปทุมธานีจึงยังเกิดขึ้นไม่ได้ เช่นการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรม และพัฒนาเป็นสมาคมต่อไปในอนาคต ซึ่งทางภาคตะวันออก ทางภาคเหนือ ทางภาคใต้ ได้มีการรวมตัวกันตั้งเป็นสมาคมฯ แล้วดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนา ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างทำ

สิ่งที่น่าเสียดายสำหรับสนามกอล์ฟไม่ได้มา คือไม่ได้รับรู้ข้อมูลจากวิทยากรพิเศษที่ผมเชิญมา โดยเฉพาะ ดร.ทวีวัฒน์ ทวีผล ผู้จัดการทั่วไปสนามกอล์ฟ อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ และเป็นนายกสมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ ซึ่งได้นำเอาผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับสนามกอล์ฟ แถมรวมให้ถึงเรื่องการวางแผนการเงินการตลาด ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมมีความประทับใจกับความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับ

การสร้าง Story หรือเรื่องราวให้สนามกอล์ฟ เพื่อเพิ่มมูลค่านั้น มีองค์ประกอบหลักที่จะเกิดขึ้นได้ คือ ผู้บริหาร เจ้าของ หรือบอร์ดจะต้องมีวิสัยทัศน์ จะต้องมีงบประมาณ จะต้องมีทีมงานที่เข้มแข็ง และจะต้องมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ร่วมกัน ถ้ามี 4 ประการนี้แล้ว มีโอกาสเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน

การจะทำให้สนามมีเรื่องราว เพื่อให้ลูกค้ามาใช้บริการแล้วรู้สึกดี อยากมาใช้อีก และบอกต่อ ซึ่งการบอกต่อปัจจุบันนี้นอกจากปากต่อปากแล้ว การใช้สื่อทางโซเชียลมีเดียมีความจำเป็นมาก จึงจำเป็นจะต้องสร้างเรื่องดีๆ เรื่องประทับใจให้เกิดขึ้น แล้วทำงานทางการตลาดควบคู่ไป

การสร้างเรื่องราวในสนามกอล์ฟ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ประการแรก คือการสร้างสิ่งที่จับต้องได้ และสิ่งที่จับต้องไม่ได้

ประการแรก สิ่งที่จับต้องได้ จำเป็นจะต้องให้งบประมาณ ใช้แรงงาน อาทิเช่น สร้างปฏิมา กรรม สิ่งก่อสร้าง รูปปั้น น้ำตก แปลงดอกไม้ ห้องพิพิธภัณฑ์ ทำป้ายสนาม ปรับสนามให้ดี ปรับห้องอาหาร เป็นต้น ให้แปลก สวยงาม ได้คุณภาพ มีจุดเด่นไม่เหมือนใคร ลูกค้าเห็นแล้วอยากถ่ายรูปแล้วส่งต่อ อยากบอกต่อโดยเฉพาะเรื่องการปรับสนามให้กรีนดี มีความเร็ว มีความเรียบ แฟร์เวย์ดี ทีออฟดี หญ้าไม่ยาว หาลูกได้ง่าย สภาพโดยรวมสอาด ดูสบายตา

อีกประการหนึ่งได้แก่การที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมาก แต่ต้องร่วมมือกัน ต้องเปลี่ยนแนวความคิด เรื่องของการบริการของบุคคลากรทั้งหมด ตั้งแต่ รปภ.จนถึงลอกเกอร์รูม ต้องยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายลูกค้า โดยเฉพาะการบริการที่เคาท์เตอร์ขายตั๋ว การทำงานของแคดดี้ สตาร์ทเตอร์

ยังมีในส่วนของการร่วมมือกันเพื่อการตลาดในอีก 10 ปี ข้างหน้า เพื่อทำให้ประชากรกอล์ฟเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นความสำคัญกับการสร้างรายได้ของสนาม เป็นอย่างไร ติดตามกันต่อในฉบับหน้าครับ

โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์