Golf NEWS

RSU Vista Golf Course อบรม Smart Caddy

บริษัท อาร์เอสยู วิสต้า กอล์ฟคอร์ส จำกัด ร่วมกับ บริษัทผู้ให้บริการรถกอล์ฟ Beyond Green อบรมแคดดี้ทุกคน ของสนามกอล์ฟ RSU Vista Golf Course พัฒนายกระดับการให้บริการคุณภาพ และสร้างความประทับใจ

ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ประธานกรรมการบริษัท อาร์เอสยู วิสต้า กอล์ฟคอร์ส จำกัด และ นาย อมฤต สุวรรณเศวต ประธานกรรมการ บริษัท บียอร์นกรีน จำกัด ร่วมกันแถลงข่าว อบรม Smart Caddy เตรียมรับ Night Golfเมื่อวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566

บริษัท อาร์เอสยู วิสต้า กอล์ฟคอร์ส จำกัด ร่วมกับ บริษัทผู้ให้บริการรถกอล์ฟ Beyond Green อบรมแคดดี้ทุกคน ของสนามกอล์ฟ RSU Vista Golf Course พัฒนายกระดับการให้บริการคุณภาพ และสร้างความประทับใจ เกี่ยวกับ กฎ กติกากอล์ฟ บุคลิกภาพและบริการประทับใจ สร้างความปลอดภัยและความพึงพอใจให้แก่นักกอล์ฟ การพัฒนาอบรมแคดดี้นี้ จะดำเนินการทั้งหมด 6 รุ่น รุ่นละ 50 คน เริ่มตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2566 นี้ ผลัดเปลี่ยนกันไปทุกเช้าวันจันทร์ ต่อเนื่องไปจนสิ้นเดือนกันยายน 2566

สำหรับนักกอล์ฟที่ไปใช้บริการ จะมีโอกาสร่วมประเมินผล Smart Caddy ประจำสนามกอล์ฟ และ รับของที่ระลึก จากสนามกอล์ฟ RSU Vista Golf Course ด้วย ได้แก่ : หมวกกอล์ฟ เสื้อยืด และ ร่ม ด้วย

สนามกอล์ฟ RSU Vista Golf Course มุ่งมั่นให้แคดดี้มอบบริการที่มีคุณภาพ ใส่ใจการให้บริการ และสร้างความประทับใจให้แก่นักกอล์ฟทุกคนเตรียมพร้อม รองรับการขยายตัวของการให้ บริการ Night Golf ปลายปีนี้ รักษาชื่อเสียง “สนามกอล์ฟกลางคืนแห่งแรกของประเทศไทย” ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด ระหว่างเวลา 06.00-17.00น. โทรศัพท์ 02 -997-8501 ถึง 6, Line ID : @rsuvistagolf, RSU Vista Golf Course : GolfingEveryDay