New Product

ฟุตจอย เปิดขายคอลเลคชั่นใหม่

บริษัท แอคูชเน็ท กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด วางจำหน่ายเสื้อผ้า รองเท้า คอลเลคชั่นใหม่ ในวันที่ วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 ที่ร้าน Red Ant ธนิยะ พลาซ่า

ฟุตจอย ผู้นำรองเท้ากอล์ฟ อันดับ 1 ได้วางตลาด ด้วยความร่วมมือกับ HARRIS TWEED HEBRIDES ขอแนะนำรองเท้ารุ่นลิมิตเต็ด ที่หรูหรา มีสไตล์ ดั่งมรดกที่ตกทอดกันมา จากการวางตลาดของ Black Watch Packard ในป 2021 และ Shawbost คอลเลคชันเมือปทีแล้ว พวกเราภูมิใจนำเสนอรุ่นใหม่ล่าสุด สองรุ่น นันคือ ฟุตจอยรุ่น Harris Tweed พรีเมียร์ซีรีย์ Hoylake รองเท้าทีมีสไตล์ทีนำ สมัยไร้กาลเวลา การรวบรวมผสมผสานของผ้าลาย Hoylake Green ทีเสริมเพิมเข้าใน รองเท้าพรีเมียร์ซีรีย์ รุ่น Wilcox และ Field ทีร่วมสมัยในกาลเวลา กับนวตกรรมทีออกแบบมาเพือเปนรองเท้าระดับเพอร์ฟอร์มานซ์ทีเต็ม ไปด้วยเทคโนโลยี ลายคราฟเอกลักษณ์เฉพาะใน Outer Hebrides แบบเทรดดิชัน พร้อมกับแถบวูทีออกแบบเปนเอกลักษณ์ ให้ความแตกต่างอย่างเหนือ ระดับ ผ้าแถบลายพิเศษทีให้ความโดดเด่นเปนเอกลักษณ์ คล้ายกับเปน รองเท้าทีเปนมรดกตกทอดกันมา

รองเท้าพรีเมียร์ซีรีย์ในรุ่น Wilcox และ Field ออกแบบร่วมกับความ เปนเอกลักษณ์ของกระเปาทีทําจากลายเดียวกันกับรองเท้า ราคามีดังนี้รุ่นPremiere Series Harris Tweed Hoylake Wilcox ราคา 8,973 บาท,รุ่น Premiere Series Harris Tweed Hoylake Field ราคา 8,235 บาท สนใจเข้าชมได้ที่ ร้าน Red Ant ธนิยะ พลาซ่า โดบวางจำหน่าย วันที่ วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เป็นวันแรก