ประชาสัมพันธ์

โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 13

โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 13

คุณสุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง ประธานกรรมการโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ มีความเป็นมายาวนานมาเป็นเวลาเกือบ 40 ปีแล้วในวันแถลงข่าวที่โรงแรมเอเชีย ราชเทวี ประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยปีนี้ได้เชิญ คุณต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมโครงการและแถลงข่าวพร้อมกับ คุณดำฤทธิ์ วิริยะกุล, คุณองอาจ วงศ์ข้าหลวง ฯลฯ

โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ ครั้งนี้ ผู้ปกครองเยาวชน ทั้งคณะ 200 กว่าชีวิต เมื่อเหยียบแผ่นดินไทยพร้อมเพียง วันรุ่งขึ้นก็เข้ากราบสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พ่อของแผ่นดินไทย เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่ชัดเจน

โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ นี้ ถือเป็นโครงการต้นแบบ ที่คนไทยในหลายๆ ประเทศควรนำมาเป็นแบบอย่างอย่างแท้จริง ภาพกิจกรรมดีๆ ที่หลายหน่วยงานสำคัญๆ ในประเทศไทยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเสมือนหนึ่งครอบครัวเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นทำเนียบรัฐบาล,กระทรวงการต่างประเทศฯลฯ และเดินทางไปทัศนศึกษาต่อไปจังหวัดทางภาคใต้ หนังสือพิมพ์กอล์ฟไทม์ขอเป็นสื่อกลางเผยแพร่การทำความดี เพื่อประเทศชาติไทย ผืนแผ่นดินเกิด