Just Say Know

Ready to Move On : Woman Active Society

Ready to Move On : Woman Active Society

สสส. สานพลัง ภาคีวิ่งระดับชาติ เปิดตัวโครงการ Ready to Move On : Woman Active Society จัดงานวิ่งครั้งยิ่งใหญ่ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย “นักวิ่งหญิง” ลุยนำร่อง 6 เมืองทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2566 ที่ Warrix Run Hub ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานพลัง ภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการระดับประเทศ Ready to Move On : Woman Active Society ยกระดับมาตรการ รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการวิ่งสำหรับผู้หญิง โดยมี ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. พร้อมด้วย นายเธียรสิทธิ์ จิโรจน์วีรภัทร ประธานมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย, ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส., นายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร นายกสมาคมการค้าและส่งเสริมการจัดกีฬามวลชนไทย (TMPSA), นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ อุปนายกสมาคม TMPSA และสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) และผู้อำนวยการโครงการฯ กลุ่ม Influencers นักวิ่ง นักกีฬาสมัครเล่น เทรนเนอร์ นักธุรกิจที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย เข้าร่วม

ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าวว่า “โครงการฯ เน้นสร้างพลังความร่วมมือขับเคลื่อนงานวิ่ง สู่ต้นแบบมาตรฐานความปลอดภัยให้กับนักวิ่งหญิงทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวทาง 3 actives 1.Active People 2.Active Society 3.Active Environment ที่เชื่อมโยงการออกกำลังกายมาตรฐานของผู้หญิงจากการ ‘เริ่ม’ ที่ตัวเอง สู่การเผยแพร่เรื่องมาตรการความปลอดภัยของนักวิ่งหญิง และ ‘แสดงสิทธิ์’ ในการสร้างเสริมสุขภาวะทางร่างกาย สร้างความสมดุลของชีวิต จัดสรรเวลาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ มุ่งเป้าสร้างมาตรการคุ้มครองในการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ที่มีแนวทางสร้างความเข้าใจกับผู้จัดงานวิ่งทั่วประเทศ ยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้กับนักวิ่งหญิงเป็นแนวนโยบายในการปฏิบัติทั่วไป สู่ต้นแบบมาตรฐานความปลอดภัยที่นักวิ่งหญิงควรได้รับการปฏิบัติอย่างมีเกียรติ และเท่าเทียมกับเพศอื่นๆ”

สำหรับแนวทางปฏิบัติสำหรับนักวิ่งผู้หญิง 8 Safety ACTIVE Well ได้แก่
1.Sleep Well พักผ่อนเต็มที่ นอนอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
2.Eat Well เลือกกินอาหารปลอดภัยและเหมาะสม
3.Drink Well ดื่มน้ำปริมาณที่เหมาะสมก่อนนอน และก่อนวิ่ง
4.Check Well ตรวจเช็คร่างกายก่อนลงแข่งขัน
5.Warm Up Well ยืดเหยียดและเพิ่มอุณหภูมิก่อนเริ่มวิ่งทุกครั้ง
6.Focus Well สร้างสมาธิ ไม่เร่งรีบจนเกินไป
7.Plan Well วางแผนร่วมกิจกรรมล่วงหน้า
8.Train Well ฝึกซ้อมก่อนลงแข่งขัน

ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติ 8 Safety Active Well จะนำไปทดลองใช้ 6 พื้นที่ใน 6 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต, ชลบุรี, เชียงราย, ราชบุรี, อุบลราชธานี และ กรุงเทพฯ ตลอดปี 2566 นี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับชุด Girl Power ‘ฟรี’ มีจำนวนจำกัด ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ womanactiverunning

ที่มา : สสส.