เขียน..เมื่อมีลมหายใจ

ภาพประทับใจ


เขียน.. เมื่อมีลมหายใจ ๒
ภาพประทับใจ

…พวกเราเหล่ามาชุมนุม ต่างกุมใจรัก สมัครสมาน
ล้วนมิตร จิตชื่นบาน สราญเริงอยู่ ทุกผู้ทุกนาม
อันความกลมเกลียว กันเป็นใจเดียว ประเสริฐศรี
ทุกสิ่งประสงค์จงใจ จักเสร็จสมได้ ด้วยสามัคคี
กิจใด ธ ประสงค์มี ร่วมใจภักดี แด่พระจอมสยาม
พร้อมพรึ่บดังมือเดียวยาม ยากเย็นเห็นง่าย บ่หน่ายบ่วาง
ที่หนักก็จักเบาคลาย ที่อันตราย ก็ขจัดขัดขวาง
สนองพระเดชบ่จาง กตเวทิคุณ พระกรุณา
สามัคคีนี่แหละล้ำเลิศ จักชูชาติเชิด พระศาสนา
สยามรัฐจักวัฒนา ปรากฏเกียรติฟุ้งเฟื่อง กระเดื่องแดนดิน…

เสียงเพลง สามัคคีชุมนุม ดังกึกก้องภายในห้องจัดเลี้ยง เลี้ยงส่งผู้ปกครองเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ ไทยไนท์ ณ โรงแรม ESC Park Hotel ของท่านสมใจนึก เฮงตระกูล เจ้าของและประธานโครงการฝ่ายประเทศไทย ภาพที่ทุกคนล้อมวงเอามือไขว้แล้วจับมือกัน โยกตามจังหวะ คำร้องของเสียงเพลง ภาพที่ฉันมองเห็นอยู่เบื้องหน้า ทั้งผู้ปกครองและเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกากว่า 200 ชีวิตเปล่งเสียงร้องเพลงด้วยพลังแห่งความรักผืนแผ่นดินไทย ทำให้ฉันถึงกับกลั้นน้ำตา มันยากที่จะอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรจริงๆ เพราะในจิตของฉันในขณะนั้น หวนนึกถึงเหตุการณ์หลายๆ อย่างที่กำลังเกิดขึ้นในผืนแผ่นดินไทยของเรา!

ยังไง!ฉันขอเป็นตัวแทนของคนไทยที่รักแผ่นดินเกิด ปรบมือและชื่นชม คุณสุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง ประธานโครงการฝ่ายสหรัฐอเมริกาและทีมงานทุกท่านที่รวมพลังกันทำโครงการ เยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาโดยสวัสดิภาพ ทุกอย่างจบลงด้วยความสง่างามจริงๆ จงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทย

สุชาภา ผลชีวิน