What Ever

ส.ค.ส. พระราชทาน

ส.ค.ส. พระราชทาน

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานบัตรส่งความสุข หรือ ส.ค.ส. แก่พสกนิกรชาวไทยเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เป็นประจำทุกปี โดย ส.ค.ส. พระราชทานฉบับแรกนั้น ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2529 ซึ่งเป็น ส.ค.ส. พระราชทานสำหรับปี 2530 โดยมีเนื้อความว่า…

    ถึงเจ้าหน้าที่ และสมาชิกผู้เกี่ยวข้อง
    กส.๙ ขอขอบใจทุกคน และถือโอกาสอวยพรปีใหม่
    ด้วยคำต่าง ๆ ให้พิจารณา ดังต่อไปนี้
    เห็นตรง พูดไพเราะ จิตมั่นคง
    หมั่นเพียร งามสุจริต คิดดี
    แจ้งสว่าง สวยงาม สงบร่มเย็น
    เป็นทางขจัดทุกข์โศก บรรลุความสุกความเจริญ
    กส.9 ปรุง. 311430 ธ.ค. 2529

    ถ้อยคำที่ปรากฏอยู่ใน ส.ค.ส. ฉบับแรกนี้ มีใจความสั้น บริเวณรอบ ๆ ส.ค.ส. ไม่มี การตกแต่งลวดลายใดๆ เนื่องด้วยพระองค์ทรงปลีกเวลาจากพระราชกรณียกิจมาปรุแถบเทเล็กซ์หรือโทรพิมพ์ เราจึงเห็นข้อความตามท้าย ส.ค.ส. ว่า “กส. 9 ปรุ” ซึ่งเป็นรหัสเรียกขานวิทยุแทนพระองค์เป็นผู้ปรุขึ้น ส่วนตัวเลขที่ตามหลังคือวันที่และเวลาที่ทรงสร้าง ในรูปแบบ วว ชช นน ดด ปปปป. ในส.ค.ส. พระราชทานฉบับแรกจึงหมายถึงเวลา 14.30 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2529 โดยแรกเริ่ม ส.ค.ส. พระราชทานฉบับนี้ ได้พระราชทานให้แก่เฉพาะหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ทำงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท โดยทรงพิมพ์ออกจากคอมพิวเตอร์ และแฟกซ์พระราชทานไปยังหน่วยงานต่างๆ โดยทั่วถึงกัน

นับแต่นั้นมาพระองค์ก็ได้พระราชทานเรื่อยมา โดยทุกข้อความและถ้อยคำที่ปรากฏอยู่ใน ส.ค.ส. พระราชทานแต่ละปี จะประมวลขึ้นจากสภาพเหตุการณ์บ้านเมือง มุมหนึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ที่ประเทศชาติต้องประสบในรอบระยะ ๑ ปีที่ผ่านมา ซึ่งถึงแม้ว่าคำอวยพรดังกล่าวจะเป็นเพียงถ้อยคำสั้น ๆ แต่ก็มากด้วยคุณค่า ความหมายและคติเตือนใจที่มุ่งเน้นในการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนชาวไทยมีขวัญ กำลังใจ ต่อสู้ และฝ่าฟันอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าอย่างไม่ย่อท้อ

สำหรับรูปแบบของ ส.ค.ส. พระราชทาน นับจากปีแรกซึ่งยังไม่มีการตกแต่งลวดลาย ใด ๆ เรื่อยมาจนถึงช่วงระหว่างปี 2532-2537 ได้เริ่มมีการประดับประดาเป็นรูปทรง ส.ค.ส. มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นลวดลายเส้นตรง เส้นเฉียง รูปดาวต่าง ๆ เก๋ไก๋ จนกระทั่งปี 2538 เป็นต้นมา ลวดลายที่ปรากฏจะยากขึ้นตามลำดับ มีภาพเครื่องดนตรีหลากชนิด ภาพหัวใจ ภาพประกอบในพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเกิดขึ้นจากฝีพระหัตถ์แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ถ่ายทอดผ่านคอมพิวเตอร์ได้อย่างชำนาญ ทั้งสิ้น

ส.ค.ส.พระราชทานเป็นบัตรส่งความสุข ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงประดิษฐ์ขึ้นด้วยพระองค์เอง เพื่อพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 เป็นต้นมา ยกเว้นปี พ.ศ. 2548 เนื่องด้วยเหตุธรณีพิบัตภัยคลื่นสึนามิเข้าชายฝั่งทะเลอันดามัน นับจนถึงปี 2559 ก็รวม 29 ฉบับ

และในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 นี้ นสพ.กอล์ฟไทม์ ได้อัญเชิญ ส.ค.ส.ทั้ง 29 ฉบับ มารวมไว้ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์มาอย่างยาวนาน