Golf NEWS

ร่วมท้าทายความ Cool ในตัวคุณ! พบกันที่ปทุมไดร์ฟ

ร่วมท้าทายความ Cool ในตัวคุณ! พบกันที่ปทุมไดร์ฟ

23 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 – 21.00 น. สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ปทุมไดร์ฟ
28 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 – 21.00 น. สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ นอร์ทปาร์ค
30 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 – 20.00 น. สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ กองทัพอากาศ (สวนสุขภาพกองทัพอากาศ)

กติกา
ชื้อผลิตภัณฑ์จากสนามฝึกซ้อม ณ วันจัดกิจกรรม รับสิทธิ์ร่วมเล่นเกมส์
ตีลูกให้ถูกเป้าหมายมากที่สุด โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายใน 1 นาที
ตีเข้าเป้า 1 – 5 ครั้ง รับของที่ระลึกตามกำหนด
ตีเข้าเป้า 6 ครั้ง รับถุงกอล์ฟ Sun Mountain มูลค่า 12,000 บาท ทันที

***หมายเหตุ รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด