Just Say Know

มะเร็งเต้านมผู้ชาย ก็เป็นได้

มะเร็งเต้านมผู้ชาย ก็เป็นได้

มะเร็งเต้านม ภัยเงียบใกล้ตัวที่ไม่ได้เกิดเฉพาะกับผู้หญิงและผู้ชายก็มีโอกาสเป็นได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งสถิติยังอยู่ในระดับต่ำ คือ 0.5-1% ต่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมผู้หญิง 100 คน แต่มักพบเมื่อเป็นระยะลุกลาม ทำให้มีอัตราอาการเจ็บป่วยรุนแรงสูง ส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ดังนั้น หากมีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ควรต้องระวัง หรือควรมาตรวจพันธุกรรม เพื่อเช็คว่ามียีนถ่ายทอดการเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่ แม้ทั่วโลกจะร่วมกันรณรงค์ต่อต้านมะเร็งเต้านม โดยกระตุ้นเตือนให้ทุกคนตระหนักถึงภัยร้ายนี้ แต่กลับยังพบจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจำนวนมาก เช่นเดียวกับจำนวนผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมที่มีอัตราสูงมากเช่นกัน

นพ.วิกรม เจนเนติสิน อายุรแพทย์โรคมะเร็งและเคมีบำบัด ศูนย์เมต้าเวิร์ส Metaverse Center (มะเร็งและโรคเลือด) โรงพยาบาลนวเวช ได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นสาระความรู้ พร้อมคำอธิบายที่เข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมในเพศชาย ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคุณผู้ชายทุกคน

นพ.วิกรม เจนเนติสิน

ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งเต้านมในเพศชาย ได้แก่ มีประวัติมะเร็งเต้านมในครอบครัว เช่น มีประวัติญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านมตั้งแต่อายุน้อย (น้อยกว่า 35 ปี) เป็นมะเร็งเต้านมทั้ง 2 ข้าง หรือเป็นทั้งมะเร็งเต้านมและรังไข่ในคนๆ เดียวกัน เป็นต้น, มีรหัสพันธุกรรมเสี่ยงมะเร็งกลายพันธุ์ โดยเฉพาะยีน BRCA (พบบ่อยในยีน BRCA2), อายุที่มากขึ้น มักพบมะเร็งเต้านมในผู้ชายที่อายุมากกว่า 60ปี, มีระดับฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจน (Estrogen) สูงกว่าปกติ อาจเกิดจากความผิดปกติมาแต่กำเนิด โดยเฉพาะกลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ (Klinefelter’s syndrome), โรคตับแข็ง เนื่องจากตับเสื่อมสภาพส่งผลให้ไม่สามารถทำลายฮอร์โมนเอสโตรเจนได้ตามปกติ, เป็นโรคอ้วนหรือมีดัชนีมวลกาย (BMI) มีค่าเท่ากับ 30 หรือมากกว่า, มีประวัติการรักษาด้วยวิธีฉายรังสีบริเวณหน้าอกหรือเคยโดนรังสี และ อัณฑะมีขนาดเล็กและเป็นหมัน เนื่องจากมีฮอร์โมนเพศชายน้อย

อาการเบื้องต้นของโรคมะเร็งเต้านมในเพศชาย มีก้อนเนื้อแข็งในเต้านม เมื่อบีบแล้วไม่มีอาการเจ็บปวด

เต้านมหรือหัวนมแดง, มีของเหลวไหลออกจากหัวนม, เป็นผื่นหรือแผลเรื้อรังบริเวณหัวนม, หัวนมยุบบุ๋ม หรือหัวนมบอด

สำหรับวิธีการรักษาโรคมะเร็งเต้านมในเพศชายนั้น ไม่แตกต่างจากการรักษามะเร็งเต้านมหญิง โดยวิธีการรักษาจะขึ้นอยู่กับระยะของโรคมะเร็ง และชนิดของโรคมะเร็ง ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาวิธีการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการ การผ่าตัด, การฉายรังสีรักษา, การให้ยาเคมีบำบัด (Chemotherapy), การใช้ฮอร์โมนบำบัดรวมถึงการใช้ยามุ่งเป้า (ตามชนิดของมะเร็ง)

การลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมในเพศชาย ควรหมั่นตรวจเต้านมของตนเองเป็นประจำ เนื่องจากการตรวจพบโรคได้เร็วจะเพิ่มโอกาสในการรักษาหายมากขึ้น, ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง (โดยเฉพาะหากตรวจพบว่ามียีนพันธุกรรมเสี่ยงมะเร็ง) ควรเข้ารับการตรวจเอกซเรย์เต้านมปีละ 1 ครั้ง, งดหรือจำกัดการดื่มแอลกอฮอล์, หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่, ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกินมาตรฐาน และควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

ที่มา: โรงพยาบาลนวเวช