Motoring

นายก สรยท. ย้ำหน้าที่สื่อยานยนต์ยึดหลักจริยธรรม

สรยท.จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 โดยมีนายวชิระ เรืองมาลัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) หรือ Thai Automotive Journalists Association : TAJA เป็นประธาน พร้อมกล่าวย้ำ “สื่อยานยนต์ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดจริยธรรม” ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสมาคมที่เข้าร่วมประชุมคับคั่งกว่า 200 ชีวิต ที่ให้การสนับสนุนสมาคมมาโดยตลอดจนมีอายุครบ 2 รอบหรือ 24 ปี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

“ในฐานะที่เป็นผู้ได้รู้เห็นและร่วมงานในฐานะสมาชิกมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยเมื่อ 20 กว่าปีก่อน จากสมาชิกเพียงไม่กี่สิบคน จนปัจจุบันเรามีสมาชิกเพิ่มเป็นกว่า 200 คน รู้สึกยินดีที่ได้เห็นความเติบโตและความสามัคคีของสื่อมวลชนสายยานยนต์ตลอดเวลาที่ผ่านมา และอยากขอให้สื่อมวลชนสมาชิกสมาคมฯ ทำหน้าที่รายงานข่าว หรือสื่อสารข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงให้กับประชาชน โดยยึดหลักจริยธรรมสื่อ เพื่อให้อาชีพนี้เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่น่าเชื่อถือของสังคมต่อๆ ไป” นายวชิระกล่าวและว่า

สื่อในยุคปัจจุบันมีความหลากหลาย และเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสื่อประเภทออนไลน์ ซึ่งข่าวสารที่ถูกนำเสนอ มีทั้งเรื่องจริง และเท็จ ดังนั้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก ในฐานะนายกสมาคมสื่อฯ จึงอยากเห็นการพัฒนาของสื่อมวลชน เติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนรวม

ด้านการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 นั้น นายกันต์ เย็นสบาย กรรมการ สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย หรือ สรยท. กล่าวถึง การดำเนินกิจรรมของสมาคมในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาว่า ในทุกๆ กิจกรรม ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากสมาชิกสมาคมฯ และองค์กรภายนอกเป็นอย่างดี ทั้งการอบรม สัมมนาให้ความรู้กับสมาชิกฯ และประชาชนทั่วไป รวมถึงการมอบสวัสดิการต่างๆ ให้กับสมาชิก ทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี การมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา การจัดทำประกันอุบัติเหตุ และการมอบเงินช่วยเหลือให้กับสมาชิกในกรณีต่างๆ

อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ ยังมีอีกกิจกรรมที่ได้รับความสนใจ และถือเป็นภารกิจสำคัญของสมาคมฯ คือการ พิจารณาตัดสินมอบรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี (THAILAND CAR OF THE YEAR) และรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี (THAILAND MOTORCYCLE OF THE YEAR) ในทุกๆ ปี