เขียน..เมื่อมีลมหายใจ

หน้าที่

เขียน.. เมื่อมีลมหายใจ ๒
หน้าที่

สามสิบเอ็ดพฤษภา น้ำตาหลั่ง
ชาวไทยยัง มิลืมเลือนเดือนวันดับ
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา พระโอรส พระธิดา มาลาลับ
ไปไม่กลับลับหาย กับสายนที
ด้วยพระองค์ทรงมีพระเมตตา
พระมหากรุณา สมเป็นยอดมเหสี
นามสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา พระบรมราชเทวี
อัครมเหสีผู้มีสัจจะวาจา
ด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ หาใดเท่า
ความโศกเศร้า จารึกรอยระห้อยหา
องค์สมเด็จพระปิยะมหาราชา
ทรงปรารถนา เคียงคู่อยู่นิรันดร
อนุสาวรีย์ มีไว้ชาวไทยประจักษ์
ด้วยความรักของพระองค์ ทรงอักษร
มอบแด่มเหสีเทวี ชั่วนิจนิรันดร
เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ชั่วกาลเวลา
ขอทั้งสองพระองค์ จงสมหวัง
ประดุจดัง เจ้าหญิงชาย ที่ปรายฟ้า
ด้วยความรัก อันยิ่งใหญ่ ดุจดัง ทัชมาฮา
เทพเทวา จงประจักษ์ รักนิรันดร์

            เฉกเช่นทุกปีของวันที่  31 พฤษภาคม ฉันมีหน้าที่จัดพิธีบวงสรวงในวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์  พระบรมราชเทวี อัครมเหสี  ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ที่วัดกู้ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งมีตำนานเล่าขานมาว่า ก่อนจะมาเปลี่ยนชื่อมาเป็น วัดกู้  เดิมชื่อวัด “หลังสวนหรือท่าสอน” ต่อมาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม  พ.ศ. 2423 เรือพระที่นั่งของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พระอัครมเหสี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)  เกิดอุปัทวเหตุล่มลงบริเวณใกล้วัดท่าสอน  ตำบลบางพูด  จังหวัดนนทบุรี  ในคราวเสด็จประพาสพระราชวังบางปะอินทางชลมารค และได้กู้เรือพระที่นั่งพร้อมพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ขึ้นที่วัดหลังสวน  นี้ก่อนเป็นการชั่วคราว  จึงได้ขนานนามใหม่ว่า  “วัดกู้”  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน…ฉันทำหน้าที่นิมนต์ หลวงพ่อวิมล สุวรรณกร เจ้าอาวาสวัดกู้  ขึ้นจุดเทียนชัย เชิญพราหมณ์จากสำนักพระราชวัง กองราชพิธี ประกอบพิธีหน้าพระตำหนัก สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน แขกผู้มีเกียรติ ร้อยดวงใจน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันทิวงคต กันอย่างพร้อมเพรียง ปีนี้มีวงดนตรี ทับทิมสยาม ผู้สืบสานตำนานดนตรีไทยร่วมสมัยบรรเลงตลอดพิธีการ รำศรีนวลจากนักศึกษาสาขานาฏศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หุ่นละครเล็กคณะ แม่นายสิปปะธรรม แสดงชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา เชิดถวายด้วยความจงรักภักดี ฉันมีพลังเต็มเปี่ยม และทำหน้าที่เป็นตัวแทนของลูกพระนางศิษย์เก่าทุกคน                                                                

ธ สถิต ณ ดวงใจไว้เหนือเกล้า
พวกชาวเรามีที่เขียนเรียนหนังสือ
มีชื่อเสียงในสังคมคนเลื่องลือ
ไว้รายชื่อ ลูกพระนางนามเกรียงไกร
ขอกุศล ผลบุญช่วยหนุนส่ง
สองพระองค์ ทรงมีรักอันยิ่งใหญ่
ลูกพระนาง น้อมถวาย กายและใจ
จะยิ่งใหญ่ตามรอยเท้า ชาวสวนสุนัน

สุชาภา ผลชีวิน