Golf NEWS

ดิ อัลติเมท กอล์ฟ แคมป์ พร้อมเปิดสนาม 2 ที่ฟินิกซ์ฯ

ดิ อัลติเมท กอล์ฟ แคมป์
พร้อมมอบทักษะนักกอล์ฟเยาวชน สนาม 2 ที่ฟินิกซ์ฯ

ดิ อัลติเมท กอล์ฟ แคมป์  พรีเซนเต็ด บาย Srixon จัดขึ้นเพื่อสร้างทักษะและให้ความรู้การเล่นกอล์ฟ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีการร่วมมือจาก บุคลากรของวงการกอล์ฟที่มากความสามารถ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และบุตรหลานได้ใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างฝึกซ้อมกับโค้ชชื่อดัง นำทีมโดย “เชน กิลเลสพี” โค้ชมากประสบการณ์จาก PGA Tour, โปรก้อง -วุฒิรัฐ มณีอินทร์, โปรกิ๊ก – ชลรัตน์ สสิวงศ์  และ โปรอาร์ม – โพธิ์สม มีโพธิ์ ร่วมถ่ายทอดทักษะการเล่นกอล์ฟต่างๆ ให้กับนักกอล์ฟเยาวชนในครั้งนี้

โดยในสนามที่ 2 นักกอล์ฟเยาวชนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นพัตต์ โดยมีคลาสเกี่ยวกับดีไซน์ของพัตเตอร์ ที่มีผลต่อการพัตต์ อีกทั้งหน้าตาของพัตเตอร์ คอพัตเตอร์ กริปพัตเตอร์ ขนาดของกริป วิธีการจับกริป ที่มีหลากหลายแบบ โดยเปรียบเทียวกับโปรกอล์ฟที่ใช้จริงในสนาม อีกทั้งยังสอนวิธีการอ่านไลน์บนกรีน รวมถึงการจดสถิติในการพัตต์ระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 ณ สนามฟีนิกซ์ โกลด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ พัทยา จังหวัดชลบุรี

ดิ อัลติเมท กอล์ฟ แคมป์  พรีเซนต์เต็ด บาย Srixon ได้รับการตอบรับจากนักกอล์ฟเยาวชนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมจากแคมป์ที่ผ่านมาอย่างมากมาย โดยในการจัดแคมป์ในแต่ละสนาม จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกอล์ฟ และอุปกรณ์ อย่างถูกวิธี ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปโดยเป็นการปูทางให้กับนักกอล์ฟเยาวชนรุ่นใหม่ ให้ได้รับทักษะ เพื่อพัฒนาต่อยอดไปใช้ในอนาคต และในปีนี้จัดขึ้นทั้งหมด 4 แคมป์  โดยทุ้กๆแคมป์จัดขึ้น ณ สนามฟีนิกซ์ โกลด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ พัทยา จังหวัดชลบุรี

โดยในปีนี้จัดที่ สนามฟีนิกซ์ โกลด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ พัทยา จังหวัดชลบุรี ทั้งหมด 4 แคมป์ ประกอบด้วย
25-56 มีนาคม 2566 – Short Game
10-11 มิถุนายน 2566 – Putting
29-30 กรกฎาคม 2566 – Long Game
2-3 กันยายน 2566 – Game Plan