Golf NEWS

ชลบุรี จัดแข่งกอล์ฟ เยาวชน ประชาชน-อาวุโส ปี 2566

ส.กีฬาจังหวัดชลบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟ เยาวชน ประชาชน-อาวุโส ปี 2566

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟ เยาวชน ประชาชน-อาวุโส ชิงแชมป์จังหวัดชลบุรี ประจําปี 2566 ชิงถ้วยรางวัล พร้อมเป็นตัวแทนของจังหวัด ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ โดยทำการแข่งขันกันไปเมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 1-2 เมษายน 2566 ณ สนามกอล์ฟ เพลสเซ่น วัลเล่ย์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

พิธีเปิดการแข่งขันมีขึ้น ณ บริเวณกรีนหลุม 18 โดยได้รับเกียรติจาก นายศิริพงษ์ สวยสม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันรายการนี้ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จัดขึ้นเป็นประจำ ตามนโยบายเพื่อการพัฒนากีฬากอล์ฟของ จ.ชลบุรี สู่ความเป็นเลิศและไปสู่กีฬาอาชีพ สอดรับกับแผนพํฒนากีฬาแห่งขาติ นอกเหนือจากนั้น ยังเป็นการนำกีฬาเข้ามาช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจของเยาวชนและประชาชนในจังหวัดชลบุรีอีกทางหนึ่งด้วย

การแข่งขันกอล์ฟ เยาวชน ชิงแชมป์จังหวัดชลบุรี ประจําปี 2566 มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 แบ่งออกเป็นประเภทชายและหญิง ซึ่งแต่ละประเภทจะแบ่งออกเป็น 4 คลาส ได้แก่ Class A อายุ 15-17 ปี, Class B อายุ 13-14 ปี, Class C อายุ 11-12 ปี และ Class D อายุ 9-10 ปี

ส่วนการแข่งขันกอล์ฟประชาชน-อาวุโส ชิงแชมป์จังหวัดชลบุรี ประจําปี 2566 ทำการแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566โดยแบ่งออกเป็น 5 รุ่นการแข่งขัน ได้แก่ นักกีฬาชายรุ่นอายุ 35-39 ปี, 40-50 ปี, 51-55 ปี, 56-60 ปี, มากกว่า 60 และสุภาพสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป

ซึ่งนอกจากรางวัลจากการแข่งขันแล้ว นักกอล์ฟที่ชนะ ในแต่ละคลาส แต่ละรุ่น จะได้รับสิทธิ์เป็นนักกีฬากอล์ฟตัวแทนของจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมแข่งขันในการแข่งขันรายการต่างๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคตด้วย