Golf NEWS

อจลวิชญ์-ณัฐกฤตา แชมป์ ”พีพีทีวี จูเนียร์ กอล์ฟ ทัวร์” สนาม 2

อจลวิชญ์-ณัฐกฤตา คว้าแชมป์ ”พีพีทีวี จูเนียร์ กอล์ฟ ทัวร์” สนาม 2 ที่พัทยา

อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล และ ณัฐกฤตา พิภัทรอักษร คว้าแชมป์คลาสบี ชาย และหญิง จากการแข่งขัน “พีพีทีวี จูเนียร์ กอล์ฟทัวร์” สนามที่2 ประจำปี 2566-2567 ณ สนามฟีนิกซ์ โกลด์กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่คลับ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566

การแข่งขัน “พีพีทีวี จูเนียร์ กอล์ฟ ทัวร์ 2566-2567” จัดโดยชมรมนักกอล์ฟเยาวชนไทย หรือ เจจีทีซี(Junior Golf of Thailand Club) โดยการสนับสนุนจาก พีพีทีวี ช่อง 36 สายการบินบางกอกแอร์เวย์ น้ำดื่มสิงห์ และข้าวตราจัสมิน โดยสนามที่ 2 จัดการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2566 ณ สนามฟีนิกซ์โกลด์กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่คลับ จ.ชลบุรี

เมื่อจบการแข่งขัน 2 วัน 36 หลุมปรากฏว่า อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล และณัฐกฤตา พิภัทรอักษร คว้าแชมป์ คลาส บี. ชาย-หญิง ไปที่ 6 โอเวอร์พาร์ 150 และ 7 โอเวอร์พาร์ 151 ตามลำดับ ส่วน คลาส เอ. ชาย-หญิง แชมป์เป็นของ พัชร์พงศ์พลดนัย บุญชาญ และ สุวภัทร เกษตรมงคลชัย ที่สกอร์ 9 โอเวอร์พาร์ 153 และ8 โอเวอร์พาร์ 152

ใน คลาส ซี.ชาย ชัยพิพัฒน์ พุทธเจริญลาภ ซิวแชมป์ไปที่ 3 โอเวอร์พาร์ 147 ส่วน คลาส ซี. หญิง กุลศิริ แก้ววิจิตร ซิวแขมป์ไปที่ 7 โอเวอร์พาร์ 151 คลาส ดี. ชายและหญิง แชมป์เป็นของ พชิระวัสส์ ราชแสนเมือง และ ริเอะ โอโนะ ที่สกอร์ 2 โอเวอร์พาร์ 146 และ 7 โอเวอร์พาร์ 153 ตามลำดับ ด้าน คลาส อี. ชาย ธนดล คงสิริ ซิวแชมป์ไปที่ 11 โอเวอร์พาร์ 155 ส่วน คลาส อี. หญิง เฌอริลิน พิริยะการสกุล ซิวแชมป์ไปที่ 10 โอเวอร์พาร์ 154

ปิดท้ายที่สวิงจิ๋ว คลาส เอฟ. ชายและหญิง แชมป์ตกเป็นของ รติ ศิริสมบูรณ์ และไอยเรศ ชื่นภักดี ที่สกอร์ 2 อันเดอร์พาร์ 142 และ 24 โอเวอร์พาร์ 168

สำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปจะเป็นศึกกอล์ฟเยาวชนนานาชาติ “พีพีทีวี อินเตอร์เนชั่นแนล จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2023” ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2566 ณ สนามฟีนิกซ์ โกลด์กอล์ฟ จ.ชลบุรี สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.jgtcgolf.com

สรุปผลการแข่งขัน
คลาสเอ ชาย 153 พัชร์พงศ์พลดนัย บุญชาญ 72-81
คลาสเอ หญิง 152 สุวภัทร เกษตรมงคลชัย 70-82
คลาสบี ชาย 150 อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล 73-77
คลาสบี หญิง 151 ณัฐกฤตา พิภัทรอักษร 78-73
คลาสซี ชาย 147 ชัยพิพัฒน์ พุทธเจริญลาภ 72-75
คลาสซี หญิง 151 กุลศิริ แก้ววิจิตร 77-74
คลาสดี ชาย 146 พชิระวัสส์ ราชแสนเมือง 76-70
คลาสดี หญิง 151 ริเอะ โอโนะ 75-76
คลาสอี ชาย 155 ธนดล คงสิริ 82-73
คลาสอี หญิง 154 เฌอริลิน พิริยะการสกุล 75-79
คลาสเอฟ ชาย 142 รติ ศิริสมบูรณ์ 67-75
คลาสเอฟ หญิง 168 ไอยเรศ ชื่นภักดี 83-85