Golf NEWS

RSU Vista จับมือ Beyond Green

RSU Vista Golf Course จับมือ Beyond Green เพิ่มจำนวนรถกอล์ฟ และพัฒนาแคดดี้ เอาใจนักกอล์ฟ พร้อมเปิดสนามทางการ พฤษภาคม 2566

ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ประธานกรรมการ บริษัท อาร์เอสยู วิสต้า กอล์ฟ คอร์ส จำกัด จับมือ นางสาวอนุษฐา เชาว์วิศิษฐ กรรมการบริษัท Beyond Green จำกัด แถลงข่าว ความร่วมมือในการพัฒนาสนามกอล์ฟ ที่สนามกอล์ฟ RSU Vista Golf Course RSU Vista Golf Course จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566

ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ประธานกรรมการ บริษัท อาร์เอสยู วิสต้า กอล์ฟ คอร์ส จำกัด เผยว่า”บริษัท RSU Vista Golf Course จำกัด ได้เข้ามาบริหารสนามกอล์ฟ RSU Vista Golf Course ได้เกือบหนึ่งปีแล้ว โดยได้ปรับปรุงสนามกอล์ฟ ความสะดวก ความสวยงามของอาคาร คลับเฮ้าท์ รวมทั้งภูมิทัศน์ทั้งหมด และ กรีน ที่สำคัญคือ ถนนเส้นทางภายในสนามกว่า 4 กิโลเมตร ทำให้นักกอล์ฟจะเล่นกอล์ฟได้อย่างสะดวก สนุกสนานและสบายขึ้น ก๊วนไม่ติด พร้อมจับมือกับ บริษัท Beyond Green เพิ่มจำนวนรถกอล์ฟเป็น 150 คัน จากเดิมซึ่งเคยมีให้บริการเพียง 80 คัน เท่านั้น

นางสาวอนุษฐา เชาว์วิศิษฐ กล่าวว่า ยินดีร่วมมือกับ บริษัท RSU Vista Golf Course จำกัด เพราะ พอใจและชื่นชมวิสัยทัศน์การบริหารของผู้บริหารชุดใหม่ ที่เข้ามาดูแลสนามกอล์ฟ จึงร่วมมือกันอย่างเต็มที่ บริษัท Beyond Green จำกัด ไม่เพียงแต่จะสนับสนุนเพิ่มจำนวนรถกอล์ฟอีกเท่าตัวเท่านั้น แต่ยังจะมาสร้างโรงเก็บรถกอล์ฟเพิ่มเติม สำหรับดูแลบำรุงรักษารถกอล์ฟให้อยู่ในสภาพดี เพื่อการใช้งานเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย และดังที่กล่าวข้างต้น ว่า ตนพอใจในแนวทาง ปรัชญาการบริหารใหม่ จึงตอบตกลงกับประธานกรรมการสนามกอล์ฟว่า Beyond Green และ RSU Vista Golf Course จะจับมือกัน “พัฒนาแคดดี้ ให้มีความสามารถในการให้บริการมากขึ้น มีบุคลิกภาพที่ดี สร้างความปลอดภัยในการใช้รถกอล์ฟ รวมทั้งรักษากฎ กติกา มารยาทในการใช้รถกอล์ฟ การเล่นกอล์ฟของผู้มาใช้บริการ” ในสนามแห่งนี้ด้วยและ นายอมฤต สุวรรณเศวต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Beyond Green จำกัด จึงมาสมัครเรียนปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารอุตสาหกรรมกอล์ฟ เพราะเชื่อว่ายังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมากและในขณะเดียวกันก็มีสิ่งที่ตนจะเป็นประโยชน์แก่สังคมได้อีกมากเช่นกัน

ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ประธานกรรมการ บริษัท อาร์เอสยู วิสต้า กอล์ฟ คอร์ส จำกัด กล่าวเสริมว่า รถกอล์ฟของสนามกอล์ฟ RSU Vista Golf Course ทั้งหมด ใช้ระบบไฟฟ้า ซึ่งไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และในปี 2566 นี้ จะเปลี่ยนระบบการใช้พลังงานไฟฟ้าของสนามกอล์ฟ RSU Vista Golf Course ไปใช้ระบบ Solar Energy ทำให้ประหยัดพลังงาน ลดคาใช้จ่าย และแสดงถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ต่อไป